OPPTAK FRA ARENDALSUKA:

Grønt arbeidsliv – felles ansvar

F.v. Anders Hovind (Creo), Trond Ellefsen (Delta), Anne Cecilie Andresen (KA) og Øyvind Brevik (Samfunnsbedriftene). Foto: Martin Stærk/KA
Publisert: 16/08/2022
Hvordan skal arbeidslivet bidra til å nå klimamålene? Er løsningen å kutte de ansattes kjøpekraft, eller må virksomheten legge helt om?

Partene på KA-sektoren jublet i fjor høst sammen etter inngåelsen av «tidenes grønneste» hovedavtale. Avtalen sier blant annet: «De lokale parter skal sammen finne løsninger og legge til rette for omstillinger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkelte virksomhet. Partene bør jevnlig drøfte tiltak som bedrer virksomhetenes klimapåvirkning og vurdere konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår (…)»

I vår fulgte Creo opp med et innspill til LOs handlingsprogram, der forbundet stilte spørsmål ved målet om økt kjøpekraft: «Hvilket signal gir det da når LO foran lønnsoppgjøret går inn med krav om ‘økt kjøpekraft til alle’. Med økt kjøpekraft følger økt forbruk, og det er faktisk hva vi trenger minst i denne privilegerte del av verden»,

Det var noe av bakteppet for arrangementet «Grønt arbeidsliv – felles ansvar» under Arendalsuka 2022. Anders Hovind (Creo), Trond Ellefsen (Delta), Øyvind Brevik (Samfunnsbedriftene) og Anne Cecilie Andresen (KA) deltok i panelet. Solveig Nilsen fra Bølgen Bærekraftsenter i Kristiansand innledet.

Se opptaket her:

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone