Kartlegger tilstanden for 1.635 kirker

– Dette er et stort arbeid, som vi gjør i samarbeid med alle som eier og forvalter kirker i Den norske kirke, sier KAs kirkebyggdirektør Randi Moskvil Letmolie. Foto: KA
Publisert: 11/05/2021
KAs kirkekontroll gjennomføres i år for femte gang. – Et av Kirke-Norges største og viktigste gruppearbeid, sier kirkebyggdirektør Randi Moskvil Letmolie.

– God dokumentasjon er avgjørende i arbeidet med å ta vare på de viktige byggene våre. Når rapporten er klar, vil den utgjøre en svært viktig del av grunnlaget for prioriteringene på kirkebyggfeltet fremover, sier Randi Moskvil Letmolie, direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Takknemlige for innsatsen

I 2005/2006 kartla KA – i tett samarbeid med kirkeeiere og -forvalterne i Den norske kirke – tilstands- og sikringsnivå i norske kirker for første gang. Siden er arbeidet gjort hvert fjerde år, og nå står femte runde for tur. Det er om lag 1.635 kirker i Den norske kirkes eie.

– Dette er et stort arbeid, som vi gjør i samarbeid med alle som eier og forvalter kirker i Den norske kirke. Sammen legger vi grunnlaget for gode beslutninger i årene som kommer, sier Letmolie.

– Vi er svært takknemlige for den innsatsen som legges ned lokalt i rapporteringen. Dette er utvilsomt et av Kirke-Norges største og viktigste gruppearbeid denne sommeren.

Spent på resultatene av satsing

Tolv kjernepunkter går igjen i undersøkelsene, slik at det finnes sammenlignbare tall fra rapport til rapport. Dette er for eksempel yttertak/tårn, yttervegger, grunn/fundamenter, brann-/tyverisikring og tilgjengelighet.

I tillegg har det vært spurt om andre temaer fra gang til gang, slik at hver rapport har hatt et eget fokusområde. 2017-rapporten hadde ekstra oppmerksomhet på klimaendringenes påvirkning på kirkene («Kirker i hardere vær»).

Letmolie er spent på om det blir mulig å se resultater av regjeringens satsing på vedlikehold og sikring av verdifulle kirker de siste par årene, og i hvilken grad de statlige tilskuddene har bidratt til lokal satsing.

Tror på forbedret brannsikkerhet

Hun håper dessuten å se en positiv utvikling i brannsikringsarbeidet. I nøkkeltallsrapporten fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2017, heter det:

«Undersøkelsen viser at mange kirker med store kulturminneverdier ikke er tilstrekkelig sikret mot brann og innbrudd. 32 prosent av kirkene mangler tilstrekkelig brannvarsling, og nesten halvparten av kirkene mangler tilstrekkelig tyverisikring.» I tillegg hadde bare 12 prosent av kirken slokkeanlegg på rapporteringstidspunktet.

– De siste årenes oppmerksomhet på kirkebranner, særlig utløst av brannen i Notre-Dame, har forhåpentlig gitt konkrete resultater. Tilskuddsordningene for brannsikring i regi av KA Kirkeforsikring og Riksantikvaren har hatt økt pågang. Det lover godt, og vi er spente på resultatene, sier Letmolie.

Egen del om kunst og inventar

I tillegg til «standardspørsmålene» har årets kirkekontroll en egen del om «kirkenes særskilte verdier», i praksis kunst og inventar. Denne delen er initiert av Riksantikvaren gjennom Barne- og familiedepartementets kirkebyggsatsning.

De som blir bedt om å svare på kirkekontroll vil få en e-post om dette torsdag 20. mai. Rapporteringen skjer i Kirkebyggdatabasen.

Les mer om Kirkekontroll.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone