KAs kirkekontroller

KA kartlegger tilstanden i norske kirkebygg hvert fjerde år

Kartleggingene kalles Kirkekontroller, og har omfattet ulike typer kontroll av kirkebyggene. Egenkontrollen er kjernen i kartleggingen, men når det har vært midler til felles termografering, kontroll av lynvernanlegg, kontroll av elanlegg etc., har dette blitt utført på et stort antall kirker. Den siste undersøkelsen ble utført i 2017, og ga grunnlag for nøkkeltallsrapporten "Kirkebygg i den norske kirke".

På denne siden finner du rapportene fra de ulike tilstandsundersøkelsene.

Powered by Cornerstone