KAs kirkekontroller

KA kartlegger tilstanden i norske kirkebygg hvert fjerde år. Ny runde med rapportering startet 20. mai 2021 med frist 1. juli.

Kirkekontrollen 2021 består av to deler - en kartlegging av tilstand på bygning, og en del hvor man blir bedt om å kartlegge inventaret. Det er utarbeidet veiledningshefter som kan benyttes i kartleggingen. Mer informasjon, veiledningshefter og skjemaer finnes i Kirkebyggdatabasen. 

Rapporter fra tidligere kirkekontroller:

Powered by Cornerstone