2015-09-08

KAs kirkekontroller

KA kartlegger tilstanden i norske kirkebygg hvert fjerde år. Ny runde med rapportering starter i mai 2021.

Kartleggingene kalles Kirkekontroller, og har omfattet ulike typer kontroll av kirkebyggene. Kjernen i alle undersøkelsene er en egenkontroll med 12 punkter om kirkebyggenes tilstand. Disse punktene har vært identiske i alle undersøkelsene, og gir derfor komparative tall for perioden fra 2006 - 2018.

I noen av undersøkelsene har det også vært fagkontroller utført av fagpersoner (termografering, kontroll av lynvernanlegg, kontroll av elanlegg etc.).

Forrige undersøkelsen ble utført i 2017. Datainnsamling for neste runde med kirkekontroll vil finne sted vår/sommer 2021.

Rapporter fra tidligere kirkekontroller:

Powered by Cornerstone