KAs kirkekontroller

KA kartlegger tilstanden i norske kirkebygg hvert fjerde år

Kartleggingene kalles Kirkekontroller, og har omfattet ulike typer kontroll av kirkebyggene. Kjernen i alle undersøkelsene er en egenkontroll med 12 punkter om kirkebyggenes tilstand. Disse punktene har vært identiske i alle undersøkelsene, og gir derfor komparative tall for perioden fra 2006 - 2018.

I noen av undersøkelsene har det også vært fagkontroller utført av fagpersoner (termografering, kontroll av lynvernanlegg, kontroll av elanlegg etc.).

Forrige undersøkelsen ble utført i 2017, og ga grunnlag for nøkkeltallsrapporten "Kirkebygg i den norske kirke". 

Datainnsamling for neste runde med kirkekontroll vil finne sted vår/sommer 2021.

Nøkkeltallsrapport Kirkebygg i den norske kirke (2017)
Nøkkeltall om tilstand for ulike grupper av kirkebygg

Kirker i hardere vær (Kirkekontroll 2017/2018.pdf)
Rapport med alle punktene fra tilstandskartleggingen i 2017-18

Felles eie-felles ansvar (Kirkekontroll 2013/2014)
Rapport med alle punktene fra tilstandskartleggingen i 2013-14

Vel bevart? (Kirkekontroll 2009/2010)
Rapport med alle punktene fra tilstandskartleggingen i 2009-10

Står kirkene for fall? (Kirkekontroll 2005/2006)
Rapport med alle punktene fra tilstandskartleggingen i 2005 - 06

Powered by Cornerstone