Begravelsesregler gjelder også for urnenedsettelser

Foto: Kjetil Aa/Kirkelig fellesråd i Trondheim
Publisert: 14/04/2021
Også i kommuner med forbud mot arrangementer er det nå tillatt å samles til urnenedsettelser og andre seremonier ved grav.

I den oppdaterte covid-19-forskriften er «seremonier ved grav» sidestilt med begravelser og bisettelser. Det betyr at det i kommuner med forbud mot arrangementer likevel er tillatt å samle mennesker til urnenedsettelse – så lenge avstandsreglene overholdes. Antallet bestemmes av hvor mange som kan delta i begravelser.

– Dette er en viktig avklaring, ettersom det erfaringsmessig foretas mange urnenedsettelser om våren. Mange har de siste månedene tatt avskjed med familiemedlemmer i bisettelser der det en rekke steder har vært svært begrenset antall deltakere, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

KA har den siste tiden fått en del spørsmål fra gravplassmyndigheter om hvilke regler som gjelder for tilstedeværelse ved urnenedsettelser og andre samlinger ved grav. Mange har vært usikre på om slike samlinger er å anse som begravelse/bisettelse eller om dette er et «arrangement».

Når endringene i covid-19-forskriften trer i kraft natt til fredag, tas «seremonier ved grav» i inn samme punkt som begravelser og bisettelser.

– Vi er glade for endringen, som åpner for at flere får muligheten til å ta et siste farvel med dem som er gått bort de siste månedene, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

40.611 personer døde i Norge i 2020, ifølge SSB. 18.881 personer – tilsvarende 46,5 prosent – ble kremert, ifølge Fagbladet Gravplassen.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone