Likebehandler kino og kirke. – På overtid

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Foto: KA
Publisert: 19/02/2021
Regjeringen åpner for 100 deltakere på gudstjenester og andre arrangementer i kirken. – Dette har vi måttet jobbe for altfor lenge.

Kravet om «fastmonterte seter» endres til krav om «faste, tilviste sitteplasser» i koronaforskriften. Det innebærer at kirker og andre gudshus likebehandles med for eksempel kulturhus med hensyn til antall tillatte deltakere/publikummere.

Samtidig senkes maksantallet fra 200 til 100. Reglene trer i kraft natt til tirsdag. Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bekrefter overfor Dagbladet at endringen innebærer at også begravelser, som til nå har hatt et maksantall på 50 deltakere, også vil ha 100 som tak.

Vi lager et tydeligere regelverk for arrangementer med like regler for alle typer lokaler der folk sitter, sa under regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Burde ha vært løst mye tidligere

– I dag er vi først og fremst lettet over at dette har løst seg og over at kirker skal likebehandles med andre forsamlingslokaler, selv om det skjer langt på overtid. Vi har måttet jobbe med dette altfor lenge, og saken burde ha vært løst mye tidligere, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Nå ser vi likevel framover og er fornøyd med at sektoren har fått større forutsigbarhet. Vi har merket oss en økende frustrasjon ute i menighetene med begrensningen på ti personer etter jul, sier Hougsnæs.

– Samtidig ser vi at det er krevende for kulturbransjen at maksantallet nå halveres. Vi ser fram til at maksgrensen forsvinner for godt på alle sektorer, sier Hougsnæs.

Hun understreker at pandemien ikke er over.

– Det kan komme nye lokale utbrudd. Kirken forholder seg selvsagt til de reglene som gjelder i de respektive kommuner, sier KA-sjefen.

Amputert julekonsertsesong

Da de nasjonale smitteverntiltakene ble strammet inn i november, gjorde regjeringen et unntak fra de vanlige antallsbegrensningene for lokaler med «fastmonterte seter». KA jobbet i november sammen med kirkelige instanser og kulturbransjen for å få formuleringen endret til «fast seteplassering» slik at også kirker ville være omfattet av unntaket og dermed ha mulighet for inntil 200 tilstedeværende på gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

En uke før advent ble det imidlertid klart at regjeringen fastholdt 50 personer som maksgrensen i kirker.

«I KA har vi sammen med en samlet tros- og livssynsbransje, de siste par månedene brukt mye tid og krefter på å få regjeringen til å likebehandle kirker med kulturhus og andre forsamlingslokaler. Julekonsertsesongen ble svært amputert, da det ikke var tillatt med mer enn 50 publikummere i kirkene, mot 200 i lokaler med ‘fastmonterte seter’», skrev Marit Halvorsen Hougsnæs da trosminister Kjell Ingolf Ropstad i januar signaliserte en «en faglig forsvarlig regel, som er mer logisk og forståelig enn fastmonterte seter».

Legger fram revidert smittevernveileder

Smittevernveilederen for Den norske kirke vil bli revidert så fort som mulig over helgen. Direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen og preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit avholder Youtube-møte om koronasituasjonen for alle ansatte i Den norske kirke onsdag 24. februar klokka 09.00.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone