Harald Askeland skal lede kirkelig demokratiutvalg

Harald Askeland. Foto: KA
Publisert: 29/01/2021
Et utvalg ledet av KAs Harald Askeland skal gjennomgå rollen som folkevalgt i Den norske kirke. – Et arbeid av stor interesse for oss som arbeidsgiverorganisasjon, sier KA-sjef Marit Halvorsens Hougsnæs.

– Jeg vil gratulere Harald med oppdraget som utvalgsleder. Med sin brede kirkelige erfaring og mangeårige forskningsinnsats på kirkelig reformarbeid, styring og ledelse vil han gi arbeidet bred faglig og kirkelig legitimitet, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Fortsette demokratiseringen av kirken

Kirkerådet vedtok fredag et mandat for utvalget som skal identifisere demokratiets grunnlag som styringsform og vurdere tiltak som kan styrke og utvikle rollen som folkevalgt i Den norske kirke. Harald Askeland (57) skal lede utvalget.

– Jeg er glad for at Harald Askeland vil lede det viktige arbeidet, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

– Det er tolv år siden demokratireformen i kirken ble vedtatt. Nå vil vi fortsette demokratiseringen av kirken, og en viktig del av det er å se på folkevalgtrollen, sier hun.

– Folkevalgtrollen må utvikles på en balansert måte

Harald Askeland har jobbet som fagdirektør i KA siden januar 2020. Han kom da fra stiling som professor i ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Askeland har tidligere vært rektor ved Diakonhjemmet Høgskole. Han jobbet også i KA i perioden 1995-2002.

– Jeg har selv sittet som folkevalgt i blant annet menighetsråd, bispedømmeråd og i Kirkerådet og er glad for at rollen som folkevalgt i kirken settes på dagsorden. Ut fra min erfaring er det tydelig at folkevalgtrollen må utvikles på en balansert måte, slik at folkevalgtes styringsrolle og ansatte lederes handlingsrom utfyller hverandre på en god måte, sier han.

– Av stor interesse for KA

Utvalget skal:

  • vurdere om det er behov for å klargjøre forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen i Den norske kirke på alle nivå.
  • vurdere tiltak som kan bidra til at rådsorganene kan styrkes slik at de kan løse de oppgaver som er gitt i kirkeordningen.
  • vurdere om det er behov for å styrke folkevalgtes rolle der menighetsrådet ikke har en administrasjon.
  • se på hvordan ulike gruppers representasjon i rådene på menighetsråds-, fellesråds-, bispedømmeråds- og nasjonalt nivå påvirker folkevalgtrollen.

– Utvalgets arbeid er også av stor interesse for KA som arbeidsgiverorganisasjon. Arbeidsgiveransvar og lederskap er i Den norske kirke gitt en tydelig demokratisk forankring. Dette vil nødvendigvis prege særlig det ansvar som tilligger de valgte rådsledere på ulike nivåer, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Kirkerådets direktør har fått fullmakt til å oppnevne utvalget, og dette vil være på plass snart.

Les mer om Harald Askeland i dette intervjuet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone