Digitale musikkrettigheter blir litt lettere

Digital gudstjeneste i Nærbø kirke. Skjermdump: www.facebook.com/Jaerkatedralen
Publisert: 19/01/2021
Kun én rettighetsorganisasjon å forholde seg til fra nyttår.

– Dette er en forenkling som vi ønsker velkommen, sier kommunikasjonsdirektør i KA, Trygve W. Jordheim.

Fram til 31. desember 2020 forvaltet Tono musikkrettighetene ved strømming (altså direktesending), mens Nordisk Copyright Bureau (NCB) forvaltet de samme rettighetene knyttet til opptak (på fagspråket kalt synkroniseringsvederlag). I praksis betydde det at menigheter som strømmet en gudstjeneste og lot opptaket i kortere eller lengre tid, måtte forholde seg til to rettighetsforvaltere.

Tono tar ansvaret for alt

Gina Rosland Eide i NCB opplyser til KA at Tono fra 1. januar 2021 har overtatt håndteringen av synkroniseringsrettighetene for gudstjenester, konserter og andre produksjoner unntatt «TV-produksjoner, spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm laget av profesjonelle TV- og filmprodusenter». Det betyr at reportasjefilmer, korte musikkinnslag og andre digitale produksjoner fra menighetene heretter bare trenger klarering fra Tono.

Prisen for å strømme en gudstjeneste er 300 kroner. Opptak kan ligge ute i 7 dager, og dette koster ytterligere 500 kroner. Alt er uavhengig av om det er inntekt (for eksempel kollekt) knyttet til det som sendes.

Forenklingen fremgår også av Tonos «3 steg for klarering av gudstjenester på nett», som ble publisert tirsdag etter et par oppslag i Vårt Land den siste uken.

Ulike regler for strømming og opptak

Det er fortsatt slik at man i strømmede gudstjenester kan bruke all mulig musikk, mens i opptak er det kun musikk fra salmeboken som er klarert av Tono. Alle andre sanger må arrangøren hente inn tillatelse til å bruke direkte fra den som forvalter rettighetene.

– Det blir arbeidskrevende og sannsynligvis også dyrt. Alternativet, å redigere vekk lyden på deler av opptaket, er kjedelig, men trolig mer realistisk for de fleste, sier Jordheim.

– Ikke en rimelig pris

Videoproduksjoner utenom gudstjenester og konserter koster nå 1.944 kroner for inntil fem minutter med musikk. Da NCB forvaltet musikkrettighetene til slike produksjoner, ble prisen beregnet ut fra antall sekunder med musikk.

– Det betyr at enhver musikalsk hilsen fra menigheten nå vil koste minst 1.944 kroner, uavhengig av lengde og av om den ses av fem eller 5.000 mennesker. Det mest realistiske vil som regel være i størrelsesorden 50 til 500 visninger, og da er ikke dette en rimelig pris. Opphavspersonene skal få betalt for sine verk, men betalingen må stå i forhold til bruken av verkene, sier Jordheim.

NB! Det som omtales i denne artikkelen omfatter ikke det som kalles "grafiske rettigheter", altså teksting.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone