Får strømme gudstjenester gratis til 1. oktober

Digital gudstjeneste i Nærbø kirke. Skjermdump: www.facebook.com/Jaerkatedralen
Publisert: 20/08/2021
Tono avstår fra vederlag for musikkbruk så lenge digitale gudstjenester er eneste mulighet.

OPPDATERT 20. august 2021: Unntaket forlenges til 1. oktober 2021

– Verden er ennå ikke tilbake til normalen, og vi ser at de digitale gudstjenestene per nå vanskelig kan ses på som annet enn erstatninger for smittevernavlyste fysiske arrangementer, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i Tono i en pressemelding.

Vanligvis koster det 300 kroner i musikkvederlag å strømme en gudstjeneste. I tillegg koster det 500 kroner å la opptaket ligge ute i sju dager. Nå har Tono bestemt seg for ikke å kreve penger fram til utgangen av mai.

«Fritaket gjelder i første omgang fra 1. januar 2021 frem til [oppdatering 20. august:] 1. oktober dette år, eller tidligere dersom det igjen blir mulig å arrangere ordinære gudstjenester før den tid. Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene blir liggende på nett i noen dager etter arrangementet. Dette betyr at TONO viderefører det fritak NCB ga menighetene frem til 31. desember 2020», heter det i pressemeldingen.

Martinsen opplyser til KA at det fritaket gjelder det som åndsverkloven kaller «religiøse seremonier» (paragraf 40) og som staten godtgjør Tono for ved analog fremføring. Det er derfor ikke krav om liturgi eller en bestemt gang i det som skjer.

– Bra at Tono lytter til sektoren

De siste ukene har det vært en offentlig debatt mellom KA og Tono, etter at mer enn 70 representanter for menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner gikk ut med et åpent brev i Vårt Land: «De som har laget musikk, skal få betalt når den fremføres i kirken. Derfor trenger vi et enkelt regelverk, fornuftige priser og et effektivt rapporteringssystem», het det i ingressen.

Kommunikasjonsdirektør i KA, Trygve W. Jordheim, var en av initiativtakerne til brevet.

– Opphavspersonene får betalt av staten for all musikkfremføring i gudstjenester. Når digitale gudstjenester ikke er et supplerende tilbud, men en erstatning for å kunne møtes fysisk, er det naturlig at det heller ikke skal betales ekstra vederlag. Jeg er glad for at Tono har en pragmatisk tilnærming og lytter til signalene fra sektoren, sier Jordheim.

Innfører digital rapporteringsløsning

Det er på det rene at rapporteringen av musikkbruk i norske menigheter er for dårlig sett under ett, noe som betyr at vederlaget blir urettferdig fordelt mellom opphavspersonene. Willy Martinsen understreker at det fortsatt skal rapporteres, selv om Tono avstår fra å kreve vederlag.

– Vi har nå en digital rapporteringsløsning på trappene som vil gjøre rapportering mye enklere enn før, sier han i pressemeldingen.

Les mer om digitale musikksrettigheter.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone