Forventer begrensning på 50 personer i kirken i julen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Ole Martin Wold/Kirkerådet/CC BY-ND 2.0
Publisert: 20/11/2020
Regjeringen fastholder at kirkebenker ikke er «fastmonterte seter». Sammen med myndighetene vil tros- og livssynssektoren jobbe fram anbefaleringer knyttet til bruk av kirkene og arrangementer utendørs.

Antallsbegrensningen på 50 deltakere på gudstjenester ligger an til å bli stående gjennom advent og jul. Det kom fram i et møte som kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen og KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs hadde med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og helsedirektør Bjørn Guldvog fredag. Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) deltok også.

– Tros- og livssynssektoren ba i møtet om forutsigbarhet og et samarbeid for å lage mest mulig presise regler for vårt bruk. Dette fikk vi gehør for. Derfor blir det nå satt ned en hurtigarbeidende gruppe, sier Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet.

Definisjonen på «fastmonterte seter» består

Gruppen vil bestå av representanter fra tros- og livssynssektoren, departementet og Helsedirektoratet med sikte på å utarbeide klare anbefalinger knyttet til bruk av kirkene og arrangementer utendørs, særlig med sikte på desember. Gruppen vil jobbe gjennom uke 48.

I gjeldende forskrift heter det at innendørs arrangementer kan ha maks 50 deltakere, men 200 dersom folk sitter på «fastmonterte seter». Regjeringen har slått fast at dette ikke omfatter kirkebenker.

KA og Kirkerådet har de siste ukene jobbet opp mot myndighetene for å få endret definisjonen til «fast seteplassering», slik at kirker kan ta 200 personer på konserter og gudstjenester. Definisjonen blir imidlertid stående så lenge smittepresset i samfunnet er høyt og situasjonen er uoversiktlig.

– Det er det klare signalet i møtet. Selv om dette legger begrensninger for innendørs julegudstjenester, gir det samtidig forutsigbarhet slik at lokalkirken kan planlegge gode og tilpassede aktiviteter for desember måned, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Kan komme nye anbefalinger

Kirkerådet og KA anbefaler derfor at lokalkirken planlegger for aktiviteter i desember ut fra dette. Det jobbes med konkrete forslag for ulike opplegg utendørs.

– Kirkerådet og KA forventer at det kan komme anbefalinger om bruk av munnbind, sang, bevegelse i kirkerommet og andre uavklarte spørsmål i tiden fremover. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette når nye anbefalinger foreligger, sier Ingrid Vad Nilsen.

I mellomtiden er det smittevernveilederen fra 6. november som gjelder for aktiviteter i Den norske kirke. Kirkerådet og KA minner om at mange kommuner har vedtatt egne regler og anbefalinger, og disse går foran de nasjonale reglene.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone