Foreslår at «fastmonterte seter» blir «fast seteplassering»

Artisten Helene Bøksle (t.h.) er blant et tjuetalls kulturaktører som - i likhet med KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs - ønsker mulighet for 200 publikummere på julekonserter. Foto av Marit Halvorsen Hougsnæs: KA - Foto av Helene Bøksle: Aktiv I Oslo.no/CC BY-NC-ND 2.0
Publisert: 13/11/2020
KA og konsertbransjen ber regjeringen justere smittevernreglene for kulturarrangementer, slik at julekonsertsesongen kan gå som planlagt.

Blant kulturaktørene som ønsker seg den samme forskriftsendringen som KA har foreslått, finner vi artistene Helene Bøksle, Ole Edvard Antonsen og Trine Rein, Kirkelig Kulturverksted-leder Erik Hillestad og konsertarrangørene Jan Sollesnes og Tor Arne Ranghus.

I forbindelse med de nasjonale korona-innstrammingene i starten av november, slo regjeringen fast at kirkebenker ikke er å regne som «fastmonterte seter». Det betyr at kirkekonserter kan ha maks 50 publikummere, i motsetning til arrangementer i for eksempel kulturhus eller kinosaler, som nå kan ta imot 200.

Jublet for stimuleringsordning

Dette har skapt bekymring for julekonsertsesongen, som bransjen så lysere på etter at kulturminister Abid Raja (V) lanserte en stimuleringsordning som skulle få kulturaktører til å gjennomføre arrangementer i stedet for å avlyse.

Ordningen omfatter også menighetsråd, etter at KA spilte inn dette i høringsrunden. Dette betyr at menigheter som arrangerer egne julekonserter og må begrense antall publikummere av smittevernhensyn, kan gjennomføre som vanlig uten å måtte kutte på kostnadssiden.

Skaper stor usikkerhet

Nedskaleringen av antall tillatte publikummere fra 200 til 50 skaper imidlertid stor usikkerhet. I et møte med trosminister Kjell Ingolf Ropstad torsdag fremmet KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs forslag om å endre forskriftens formulering fra «fastmonterte seter» blir «fast seteplassering».

Det samme forslaget fremmes i et åpent brev som et tjuetall kulturaktører sendte til kulturministeren før helgen: «Vi mener primært at kravet om fastmonterte seter burde erstattes av et krav om ‘fast seteplassering’ og få bort fokus fra stolkonstruksjonen til et begrep som adresserer den sosiale mobiliteten som jo er helsemyndighetenes egentlige anliggende», heter det i brevet som Erik Hillestad tok initiativet til.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone