Kirkelederen: Marianne Uri Øverland (68)

Marianne Uri Øverland er direktør i IKO. Foto: IKO
Publisert: 23/10/2020
IKO-sjefen syntes hjemmekontor var greit et par uker. Så kom savnet etter felleskapets energi.

Hvem: Marianne Uri Øverland, direktør for IKO, som består av IKO - kirkelig pedagogisk senter og IKO-forlaget AS. Ansatt siden 2014. Ansvar for 21 ansatte.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg? 
– God og variert med møter, samtaler og tid for forberedelser og notatskriving. Jeg trives veldig godt med denne vekslingen mellom arbeidsoppgaver; å møte medarbeidere og samarbeidspartenere og samtidig ha noe tid til fordypning, refleksjon og fagutvikling. Koronatiden har medført mye hjemmekontor. Det gir mer tid til konsentrert arbeid og mye mindre tid sammen med andre mennesker. For et par uker kjentes det greit, men savnet etter den energien det gir å være del av et større fellesskap er påtagelig.

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året?
– IKO-senteret har alltid hatt en økonomi mye basert på innsamlede gaver. Den store nedgangen i kirkeoffer er derfor en stor utfordring for oss, og vi trenger at det tar seg opp igjen neste år. Forlaget selger bøker og har hatt et stabilt salg over år. Men forlagsvirksomhet er sårbart, nedgangen i dåpstall påvirker og det samme gjør aktiviteten i menighetene. Hva skjer der i post-koronatid? Pandemien har vist at endringer i samfunnet kan skje plutselig. Da må en virksomhet ha evnen og viljen til å kunne omstille seg i forhold til det som skjer. IKO har hittil klart det, men det er viktig å være obs på slitasje og ekstra belatninger som slike endringer kan gi.

Hva er det beste ved jobben din? 
– Å kjenne at jeg får brukt meg selv, min utdanning og mine erfaringer på en god måte. Det å kjenne på gleden ved å ha en god stab som er bedre enn meg på det mest, samt lede en organisasjon som vil skape rom for kristen tro, håp og undring for den oppvoksende slekt, helt i tråd med det jeg sjøl står for.

Hva er det vanskeligste ved å være leder? 
– Det er de utfordringene som ikke har klare løsninger eller svar.

Hvordan kobler du av fra jobben? 
– Jeg lever et godt liv der jobben min er en naturlig del av helheten. Jeg har ikke behov for å koble av, men det er viktig for meg at det er en god balanse mellom hjem, familie, venner, jobb, frivillig arbeid, kreativ tenking - og mine daglige vandreturer. 

Hva er ditt beste ledertips?
– Vær den du er. Alt annet er slitsomt både for en sjøl og for omgivelsene!

Møt flere kirkeledere her!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone