Glad for mer penger til kirkevedlikehold

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs, her ved Borre kirke i Horten. Foto: KA
Publisert: 29/05/2020
Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.

Fredag la regjeringen fram en tiltakspakke «som skal få fart på norsk næringsliv igjen», sa statsminister Erna Solberg formulerte det på pressekonferansen. Et av tiltakene som er rettet mot bygge- og anleggsbransjen, er 52 millioner kroner til vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker fra før 1850.

– Dette er bra både for kirkene og for bygg- og anleggsbransjen. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, som understreker at behovet for penger til dette formålet er enormt.

– At innretningen har en klar klima- og sikringsprofil, er også positivt, sier hun.

Istandsetting av klimaskall

I regjeringens forslag heter det: «Midlene skal primært brukes til sikring og istandsetting av klimaskall (vegger, tak og tårn) og utskifting av gamle el-anlegg og varmeovner. Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at kirkeeierne eller kommunen på vegne av kirkeeieren bidrar til å finansiere tiltakene. En mindre del av økningen skal også gå til kompetanseheving for murere knyttet til rehabilitering av middelalderkirker i stein.»

I desember 2015 vedtok et enstemmig storting å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå».

I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen «vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens ‘Stavkirkeprogram’ (...)».

Skal tilstandsvurdere 44 kirker

I trontaledebatten høsten 2018 gjorde stortingsflertallet et vedtak om «kulturhistorisk viktige kirker»: «Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.»

I statsbudsjettet for 2019 satte Barne- og familiedepartementet av til sammen 40 millioner kroner til satsning på kirkebygg. Riksantikvaren fikk ansvaret for satsningen i nært samarbeid med KA og Kirkerådet.

Om lag tre av disse millionene skal i sommer brukes på tilstandsvurdering av 44 utvalgte kirker. Anbudet ble lyst ut i april og nærmer seg nå en konklusjon, opplyser direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

2,5 milliarder til kommunene

Fredag ble det også lagt fram forslag om 2,5 milliarder til kommunene, øremerket vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og anlegg. Også disse midlene kan komme kirken til gode.

«Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og til tiltak for tilrettelegging for besøk i sykehjem. Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020», heter det i forslaget.

Prosjekter må settes i gang i løpet av 2020, og det stilles ikke krav om at kommunene må bidra med egne midler for å få støtte fra denne potten.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone