Video/spørsmål og svar: Smittevern i kirkelig undervisning

NB! Bildet er tatt før pandemien og viser en situasjon som neppe er i tråd med gjeldende smittevernregler. Foto: Bo Mathisen
Publisert: 19/05/2020
Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.

Smittevern i kirkelig undervisning

Kurset ble avholdt 19. mai og gir en grunnleggende forståelse for bransjestandard/ smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

Kursholdere er direktør Øystein Dahle (KA), seniorrådgiver Eldbjørg L. Ekre (KA), spesialrådgiver Hanne M. Kempton (KA) og seksjonsleder Kristine Aksøy (Kirkerådet).

Under følger svar på spørsmål som ble stilt under kurset:

Kan arbeidsgiver etter drøfting med de tillitsvalgte pålegge ansatte å vaske f.eks. toaletter? Forutsetter at det gis opplæring.

En slik oppgave bør normalt ikke pålegges ansatte i kirkelig undervisning. Imidlertid er situasjonen vi står i nå så spesiell at det krever fleksibilitet og løsningsorientering fra alle parter. KA mener derfor at dette vil være greit i begrenset omfang, dersom det ikke er andre hensiktsmessige måter å løse toalettvask på. Som du sier må selvsagt drøfting, HMS og opplæring være på plass.

For oss på mindre stader der alle i ei aldersgruppe er i same kohort på skule - vil vi kunne sjå aktivitetar for ei aldersgruppe der vi ser på det litt meir slik som i skulen?

Det kan dere, dere kan da samle de samme barna som er i samme gruppe på skolen.

Hvor mange kan vi totalt ha med på leir?

Myndigheten har satt en grense ved 50. Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer, avhengig av smittesituasjonen. Dette vil imidlertid kreve god tilrettelegging. Her må vi følge med på endringer i de nasjonale retningslinjene.

Hvordan kan vi gjennomføre leir med tanke på måltider og overnatting?

Det vil kreve god tilrettelegging fra arrangør. FHI anbefaler for eksempel å begrense antall deltagere, dele deltakere inn i mindre grupper med faste deltakere, vurdere varigheten av arrangementet og antall overnattinger for å redusere risikoen for smitte. Det anbefales at arrangøren gjennomfører en risikovurdering for å sikre at det er mulig å ivareta smittevernrådene. Arrangøren bør også ha en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av rom eller toalett der den syke har oppholdt seg. For større arrangementer anbefales det å opprette dialog med kommunelegen for å avgjøre om det er smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Les mer på FHIs nettsider om arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Er det noen begrensning i hvor lang en ungdomssamling kan være? Kan vi være sammen i et rom med 1 meter avstand i flere timer, eller skal vi begrense samlingen i tid?

Det er ingen begrensning på dette, som vi har fanget opp i arbeidet. Men her må dere utøve skjønn med tanke på størrelse på rom, mulighet for utlufting.

Ungdommer er vanskelige å holde fra hverandre. Hva gjør vi hvis venner klemmer og det blir mye nærkontakt?

Dette er en vanlig utfordring der barn og, kanskje særlig, ungdom samles og vi har stor forståelse for at det er krevende. Det er tillatt med arrangementer dersom deltakerne kan holde 1 meters avstand, derfor er det viktig at dere som arrangører er med på å skape forståelse for dette blant deltakerne. Hvis dere ser at det er vanskelig å gjennomføre i praksis, vil jeg anbefale at dere vurderer mindre grupper eller får med flere ledere.

Må vi være to ansatte uansett antall barn og ungdom som er med på tiltaket?

Dette har vi anbefalt for barn fra skolealder og oppover, der det som regel ikke er med foresatte. Anbefalt arbeidsfordeling er at den ene har det pedagogiske ansvaret, og den andre har smittevernansvar.

Hva når det kun er 4 ungdommer kommer sammen til kirken?

For så små grupper med eldre barn og ungdommer vil jeg anta at en person kan klare å ivareta smittevern og samtidig lede aktiviteten, men her må dere bruke skjønn.

Hvordan er det med aktiviteter som er drevet av frivillige i menigheten? Må to ansatte også være til stede der?

Rådet er ikke at det skal være to ansatte til stede, men at det skal være to voksne til stede. Disse kan gjerne være frivillige, forutsatt at de har fått opplæring. Samme regler gjelder uansett om det er frivillige eller ansatte. Hvis aktiviteten skjer i regi av en frivillig organisasjon så er det de som er ansvarlig arrangør og har ansvaret for smittevern. Hvis det er frivillige som har ansvaret for en aktivitet under menighetsrådets ledelse, så gjelder de samme rådene.

Hva menes med symptomer på luftveisinfeksjoner? I veilederen sies det at barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal hentes, men videre gis det instruksjoner for hvordan man skal hoste osv. Er hosting nok til at vedkommende ikke skal være der? Hvordan forholder vi oss til astmatiker og allergikere som i denne sesongen nesten har konstante luftveisplager?

Her finnes det dessverre ikke et fasitsvar. Fordi de vanligste symptomene covid-19 er overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa (halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter) kan det være vanskelig å avgjøre når barn med silke symptomer skal hentes. Vi vil råde dere til å be foreldre hente barn som viser symptomer, selv helt lette symptomer, men at dere også er åpne for å høre foreldrenes vurdering av eget barns helsesituasjon. Når det gjelder allergi er det enklere å skille dette fra Covid-19. Vanlige symptomer på allergi er tåreflod, kløende, røde øyne, rennende nese, nesetetthet og nysing. Disse symptomene er mindre vanlige ved covid-19 (under 5% av tilfellene).

Krever babysang også to voksne?

Det gjør det ikke fordi hvert barn har med seg en voksen. Babysangleder må da ta ansvar for både smittevernet og gjennomføringen av samlingen.

Hvorfor håndsprit hvis man samles ute uten at noen er borti hverandre? Blir det ikke mer smittefare ved at alle skal innom samme punkt/person med håndspriten?

Det handler om å ha tilgang til renhold dersom noen trenger det, f.eks. rundt matpakke el.l. Det går også an å be deltakerne ta med egen håndsprit, for større barn og ungdommer.

Er det OK å selge fra kiosk i kirka?

Det kommer helt an på hvordan dere organiserer dette (se hvordan de gjør det i butikker, merking i gulv osv.). Husk god håndhygiene og 1 meters-regel. Se ellers råd om matservering.

At matservering er frarådet er forståelig, men Mattilsynet mener et det ikke er problematisk så lenge man følger regler for smittevern.

I stedet for å fraråde matservering på generelt grunnlag, vil KA nå råde den enkelte virksomhet/arrangør til å selv vurdere om de har kapasitet til å gjennomføre matservering i forbindelse med aktiviteter for barn og unge og samtidig følge rådene for smittevern. Dette vil avhenge av tilgjengelige ressurser, og bla. barnas alder, type aktivitet, størrelse på rommet/utearealet og gruppestørrelse. Dersom man skal gjennomføre en aktivitet med overnatting må man kunne tilberede og spise mat, mens det ved andre arrangementer ikke er like nødvendig. Følgende råd gjelder for matservering: Det må være 1 meter mellom deltakerne, syke personer skal ikke delta i tilberedelse og servering av mat, det skal være god hygiene ved tilberedelse, servering og inntak av mat og drikke (både renhold og håndhygiene) og det anbefales å ikke servere fra buffet.

Vi har startet planlegging av konfirmasjonsopplegget til høsten. Hva er anbefalingen til de som har konfirmantleir f.eks. i høstferien?

Våre anbefalinger gjelder denne våren og sommeren. Rådene vil vurderes igjen når det kommer nye råd fra myndighetene, for eksempel når det nå åpnes for opp mot 200 den 15. juni.

Lages det ressurser til uteaktiviteter?

Sjekk www.ressursbanken.no

Hvordan er det med overnatting ute med noen få ledere?

Dette innebærer mindre smitterisiko enn å være inne, men det kommer jo helt an på størrelsen på gruppen og hva dere har av ressurser. Transport til og fra leirstedet er også et aspekt. Leir og deling av rom blir jo tettere, med deling av dusj og bad. Vi vil anbefale å gjøre en nøye risikovurdering rundt leiren og lage en plan for gjennomføring.

Konfirmantleiren i august har vi avlyst. Men er det mulig å ha leiren, som er planlagt i høstferien (uke 40) - eller må vi tenke at det ikke er mulig å ha leir til høsten heller?

Vi må se hvilke råd vi ønsker å gi når det gjelder leirer. Når kirken nå gjenåpner "gradvis og kontrollert" så handler det fortsatt mye om hva dere har av ressurser. Det vil også bli gjort noen erfaringer i sommer med tanke på festivaler/leirer o.l. av andre arrangører. Så dette må vi komme tilbake til når regjeringen åpner for 200, og justere våre råd opp mot de rådene som gis nasjonalt rundt større arrangement.

Finnes det en mal for risikovurderingen vi skal skrive for de ulike aktivitetene? Eller må vi selv finne ut hva vi skal ha med her?

Vi har laget en sjekkliste som vi sender ut nå etter kurset, denne kan du bruke for hvert enkelt tiltak. Du gjerne oppbevare denne sammen med deltakerlisten. Dette blir en god dokumentasjon på at du har gjennomført tiltaket på en trygg og forsvarlig måte. I tillegg har FHI utarbeidet en mal for risikovurdering ved arrangementer for barn og unge av lenger varighet.

Vet dere noe om vi fortsatt må registrere deltakere når det økes til 200?

Dette kjenner vi ikke før 15. juni, men jeg vil anta at det fortsatt vil være viktig med smittesporing i lang tid fremover.

Hvordan gjør vi det helt konkret med utdeling av materiell (for eksempel utendørs utdeling av 4-årsbok?) Kan vi overrekke boken til 4-åringen, eller må de ta den selv fra et bord eller lignende?

Ifølge smittevernveileder for bibliotekene er det liten risiko for smitte via bøker (referanse til Folkehelseinstituttet), men det kan være vanskelig å overholde avstandsregel på 1 meter ved overlevering. Det å legge boka på et bord, som du foreslår, kan være et trygt alternativ. For å ivareta det høytidelige ved utdelingen kan for eksempel et og et barn kommer frem foran menigheten og hente sin bok.

Dere skriver at babysang ikke krever to ledere siden hvert barn har med en voksen. Gjelder dette da for alle tiltak/samlinger med barn under skolealder?

Ja, fordi vi har anbefalt at barn under skolealder kommer i følge med foresatte. Dersom en ansatt gjennomfører alene, må vedkommende ta ansvar for både smittevernet og gjennomføringen av tiltaket.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone