Video: Smittevern ved kirkemusikk og kulturarrangement

Photo by Sven Read on Unsplash
Publisert: 29/05/2020
Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.

Smittevern ved kirkemusikk og kulturarrangement

Kurset ble arrangert 29. mai og gir en grunnleggende forståelse for bransjestandard/ smittevernveileder for korøvelser, konserter og andre kulturarrangement som skjer gjennom fysiske samlinger i kirkens lokaler. 

Kurset var ved Eldbjørg Leinebø Ekre og Hanne M. Kempton i KA.
Her finner du kursholdernes PP-presentasjon fra kurset. 

Under følger svar på spørsmål som ble stilt under kurset:

Oppdatert 9.6.20

Hvor måler man avstand fra? Fra skulder til skulder eller hode til hode? Greit å få sjekket ut om det skal måles på ulik måte avhengig av type arrangement.
Avstanden skal være på minst en meter, dersom aktiviteten medfører bevegelse (som for eksempel korøvelse) kan det vurderes å legges på en buffer for å være på den sikre siden. Avstand måles fra skulder til skulder ifølge Helsedirektoratet i deres råd for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt her. Det er greit å passere hverandre/ stå tettere i korte tidsrom (nærkontakt = nærmere enn 1 meter + over 15 minutter), men det må legges til rette for at det ikke oppstår trengsel.

Kan man tenke seg at det kan dispenseres noe fra avstandskravene f.eks. ved at flere kor deltar på konsert, men at de eksempelvis synger fra galleriene i kirken?
Forskriften bestemmer at det ved arrangement på offentlig sted ikke kan være til stede mer enn 50 personer og at det skal være mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer (gjelder ikke personer i samme husstand). Det er dessverre ikke anledning til å gi dispensasjon. Regjeringen tar sikte på å utvide størrelsen på arrangement på offentlig sted fra 50 til 200 personer fra 15. juni, men arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer.

Litt usikker på hva som menes med «syk»... Litt vondt i halsen? Har hatt et par nys tidligere på dagen?
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter. Generelt bør du derfor ha lavere terskel for å holde deg hjemme sammenlignet med i en normalsituasjon, samtidig som du selv er ansvarlig for å vurdere årsakene til at du nyser. Se denne saken på FHI om forskjellene på symptomer for Covid-19, allergi og andre luftveisinfeksjoner.

Hva med pollenallergi og hoste i den forbindelse?
Se svar over.

Tips om renhold, hyppighet og behov for ulike overflater
Se denne samlesaken på FHI.

Når det gjelder sletting av registreringslister etter 10 dager - stemmer det? Vi har også hørt etter 4 uker?

10 dager er det riktige her. Ref. Covid-19-forskriftens kapittel 4 § 13: «Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager».

Jeg har alltid oversikt over hvilke sangere som er på hver korøvelse. Jeg må vel ikke føre dette på et eget skjema? Jeg har det jo i min fremmøteliste.

Da holder det med frammøteliste, et eget skjema er ikke nødvendig.

Utdeling av kornoter i forhold til felles bruk av inventar? Bør vel deles ut av én person?

Det høres ut som en god ide. Husk å legge til rette for god håndhygiene før, underveis og etter øvelsen.

Vil bare opplyse alle deltakere om at det nå er i ferd med å igangsettes et forskningsprosjekt som SINTEF skal gjøre knyttet opp mot FHI om dråpesmitte ved sang og blåseinstrumenter. Kirkerådet støtter dette. Jeg skal sørge for at info fra forskningen vil bli formidlet raskt og bredt slik at flest mulig i Dnk får denne kunnskapen. Turid S. Myrholt (Kirkerådet)

Dette følger vi med stor interesse.

Hvordan forhindre at folk tar seg til rette på pianoer (kan ikke låses) på menighetshus? For mye rengjøring kan ødelegge, og ikke alle holder seg til reglene. Tips?

Dette kan være vanskelig dersom det ikke er noen til stede som kan gi beskjed og passe på. Dersom dette er et piano som blir brukt så hyppig at renholdet ville medføre skade på det (her må dere undersøke hva akkurat deres pianoklaviatur tåler). Hvis dere ser at dere ikke ønsker at pianoet skal brukes, er det enkleste kanskje å sette opp en lapp der dere forklarer at piano ikke skal brukes og hvorfor.

Ved utleie av lokaler til f.eks. et privat dåpsselskap - er det nødvendig å ha en ansatt tilstede?

Nei, leietaker blir ansvarlig arrangør. Utleier bør legge inn smittevernrutiner i utleieavtalene. Det kan da henvises til enhver tid gjeldende smittevernveileder, og at leietaker er ansvarlig for at denne blir fulgt under arrangementet. Utleier har ansvar for at lokale er rent ved utleie mht. smittevern, hvis ikke annet er avtalt.

Ved utekonsert med kollekt etter konserten, er det samme krav til oversikt over publikum?

Ja, det samme gjelder for alle arrangementer på offentlig sted.

Aktører er ikke innberegnet i maks antall på 50. Er det et tak for hvor mange det kan være?

Nei, men dere må kunne opprettholde krav om 1-metersavstand.

Salmebøker er vel greit en gang i uka, i og med 7-ttimersregelen?

Ja.

En dirigent kan vel også feks. få vondt i halsen? Det betyr kanskje at konsert eller gudstjeneste ikke kan gjennomføres / må avlyses. Kan en tøye grenser for når en dirigent er definert som syk?

Ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke møte på jobb. Det er ikke anledning til å tøye grensene og det er særlig viktig ved arrangementer der det er mange mennesker til stede som kan bli smittet.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone