Lager bransjestandard for gradvis åpning av kirkelig arbeid

Foto: Aalborg Stift/CC BY 2.0
Publisert: 24/04/2020
KA, Kirkerådet, Bispemøtet og de kirkelige fellesrådene jobber nå sammen om felles retningslinjer som kan gjøre det mulig med gradvis gjenopptakelse av aktiviteten.

Fredag formiddag ble arbeidstakerorganisasjonene på KA-sektoren orientert om arbeidet og invitert med i prosessen.

Det meste av kirkelig aktivitet, inkludert gudstjenestelivet, har ligget nede eller vært flyttet over på digitale plattformer siden regjeringen iverksatte strenge smittevernstiltak 12. mars.

– Vi følger opp regjeringens signaler om en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet ved å gå konkret inn i de ulike arbeidsområdene i Den norske kirke, forteller administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Ved å utarbeide felles retningslinjer for smittevern basert på regler og råd fra norske helsemyndigheter, vil dette arbeidet bli enklere å både å beslutte og gjennomføre lokalt, sier hun.

Arbeidsområdene som det jobbes systematisk med er:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Kirkelig undervisning/barn og unge.
  • Diakoni.
  • Korarbeid og kulturarrangementer.

Gravplassvirksomheten har vært i drift hele perioden, og her foreligger allerede utarbeidet HMS-veileder og annen rådgivning. Menighetseide barnehager er per i dag tilbake til tilnærmet vanlig drift i tråd med Utdanningsdirektoratets veiledning.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone