KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs fyller 60 år

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA. Foto: KA
Publisert: 20/02/2020
«Marit Halvorsen Hougsnæs er først og fremst et medmenneske og en kollega som gjennom klokt lederskap bidrar til å trygge og utvikle den enkelte medarbeider», skriver styreleder Hege Hovland Malterud.

Marit Halvorsen Hougsnæs, født 21. februar 1960, er administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, en organisasjon hun har vært tilknyttet siden 1998. Hun ble leder for arbeidsgiveravdelingen i KA i 2010 og ledet arbeidet med å gjøre Den norske kirke til ett tariffområde etter fristillingen mellom stat og kirke 1. januar 2017. Hun ble organisasjonens øverste leder 1. februar 2018.

Hougsnæs er utdannet cand.theol og var en av bispedømmerådets kandidater til stillingen som biskop i Oslo i 2017. Hun jobbet i Kirkerådet i perioden 1985-1997, blant annet som underdirektør i sju år og en kortere periode som konstituert direktør. Hun mottok Olavsstipend fra departementet i 2001 og har publisert en rekke fagartikler i praktisk teologi, kirkeordning og kirkelig ledelse.

Brenner for folkekirken

Jubilanten kommer opprinnelig fra Kristiansand og er vokst opp på Notodden. Hun bor på Nadderud i Bærum. Hun er gift og har tre voksne døtre.

Marit Halvorsen Hougsnæs brenner for folkekirken og for en profesjonell arbeidsgiverrolle. Hun framholder betydningen av at landets største organisasjon viser seg som en ansvarlig, forutsigbar og omsorgsfull arbeidsgiver. Hun er en tenkende, kreativ og engasjert leder med bredt interessefelt og stor arbeidskapasitet. Utfordringer gås ikke utenom, men søkes å finne sine løsninger gjennom å skille det vesentlige fra det uvesentlige, søke samarbeid og kompromisser og ikke minst gjennom hardt og grundig arbeid under hennes ledelse.

Store reformer og omstillinger

Gjennom sine 35 år som ansatt i ulike roller i kirken har Marit Halvorsen Hougsnæs vært med på store reformer og flere omstillinger. Hun har opparbeidet seg en kompetanse på organisatoriske, kirkerettslige og arbeidsrettslige spørsmål som kommer både KA og kirken til gode nå når ny kirkeordning skal utvikles. Kjenner vi henne rett, vil hun også i dette arbeide for et sterkt kirkelig demokrati både lokalt og sentralt.

Marit Halvorsen Hougsnæs er først og fremst et medmenneske og en kollega som gjennom klokt lederskap bidrar til å trygge og utvikle den enkelte medarbeider i KA til berikelse for organisasjonen. Gratulerer med dagen!

Hege Hovland Malterud
styreleder
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone