Ny særavtale om pensjon er vedtatt

– De nye pensjonsordningene sikrer arbeidstakere gode pensjonsordninger med større fleksibilitet, og at det blir mer lønnsomt å stå i jobb lenger, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev i KA. Foto: KA
Publisert: 12/12/2019
Alle bestemmelser om pensjon i Den norske kirke flyttes fra Hovedtariffavtalen og samles i egen særavtale, som trer i kraft 1. januar.

Både KAs styre og fagforeningene har denne uken godkjent det fremforhandlede forslaget til ny særavtale om pensjon for Den norske kirke. Avtalen vil dermed tre i kraft som planlagt 1. januar 2020 og utløper 30. april 2020.

 – Pensjonsbestemmelsene er i dag spredt over flere kapitler og vedlegg i Hovedtariffavtalen. Med den nye særavtalen blir alle pensjonsbestemmelsene – både for fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke – tatt ut av Hovedtariffavtalen og samlet i en egen sentral særavtale, forteller forhandlingsleder i KA, Marianne Liaklev.

– Gode ordninger med større fleksibilitet

Det er gjort enkelte tilpasninger og endringer sett opp mot dagens pensjonsbestemmelser. I tillegg er det avtalt nye pensjonsordninger for arbeidstakere født 1963 eller senere. 

– De nye pensjonsordningene sikrer arbeidstakere gode pensjonsordninger med større fleksibilitet, og at det blir mer lønnsomt å stå i jobb lenger. Endringene som er gjort er knyttet til endringer i offentlig pensjonsordning, samt justeringer foretatt på kommunal sektor, sier Liaklev.

Tredelt særavtale

Avtalen er tredelt:

  • Del I omhandler tjenestepensjon
  • Del II omhandler avtalefestet pensjon (AFP)
  • Del III omhandler rettssubjektet Den norske kirkes tilknytning til Statens penjonskasse (SPK), jf. kirkeloven § 40 siste ledd samt merknader i dagens Hovedtariffavtale.

– Vi presiserer at denne avtalen kun gjelder Den norske kirke og at KAs organisasjonsmedlemmer fremdeles har en egen pensjonsordning i Hovedtariffavtalen, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev.

En foreløpig versjon av avtalen kan leses i sin helhet her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone