KAs tariffarbeid

Publisert: 17/04/2015
KA har tariffavtaler med 23 arbeidstakerorganisasjoner. Alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper.

Følgende avtaler gjelder:

Du finner avtaledokumentene i tariffhåndboka eller til høyre på siden her og i Simployer (åpen link, du trenger ikke ha eget abonnement).

Hovedavtalen

regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold. 

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer

Denne gjelder for IKO – kirkelig pedagogisk senter, IKO-forlaget, Frivillighetssentralen i Vestby, KIFO institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Kristelig studieforbund, Hekta, Vake stiftelsen kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, Kirkepartner, Kirkens SOS.

Sentrale særavtaler

regulerer forhold som ikke allerede er regulert i de to andre avtalene.
Det er inngått følgende særavtaler:
- reiseregulativet (m/veiledning)
- arbeidstøy (m/veiledning)
- ledere
- kirkelige stillinger (m/veiledning)
- barnehager mv
- barnehager i Oslo

- pensjonsordninger i Den norske kirke

 

I tillegg kommer to arbeidstidsavtaler for hhv. prester og proster i rettssubjektet Den norske kirke.

De fleste sentrale særavtalene løper til 31.12.2024. 

Arbeidstakerorganisasjoner i KAs tariffområde

Akademikerforbundet
Arkitektenes fagforbund
Delta
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Econa 
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Kirkelig undervisningsforbund 
Lederne
Creo 
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Sykepleierforbund
Parat
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna
Utdanningsforbundet

Listen ble sist oppdatert 01.05.2022

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone