KAs tariffarbeid

Publisert: 17/04/2015
KA har tariffavtaler med 23 arbeidstakerorganisasjoner. Alle virksomheter som har overdratt partsansvaret til KA er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper.

Følgende avtaler gjelder:

Du finner avtaledokumentene i tariffhåndboka eller til høyre på siden her og i Simployer (åpen link, du trenger ikke ha eget abonnement).

Hovedavtalen

regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold. 

Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer

Denne gjelder for IKO – kirkelig pedagogisk senter, IKO-forlaget, Vestby frivilligsentral, KIFO institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Kristelig studieforbund, Hekta, Vake stiftelsen kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, Kirkepartner, Kirkens SOS og Norske Kirkeakademier.

Sentrale særavtaler

regulerer forhold som ikke allerede er regulert i de to andre avtalene.
Det er inngått følgende særavtaler:
- reiseregulativet (m/veiledning)
- arbeidstøy (m/veiledning)
- ledere
- kirkelige stillinger (m/veiledning)
- barnehager mv
- barnehager i Oslo

- pensjonsordninger i Den norske kirke

I tillegg kommer to arbeidstidsavtaler for hhv. prester og proster i rettssubjektet Den norske kirke.

De fleste sentrale særavtalene løper til 31.12.2024. 

Arbeidstakerorganisasjoner i KAs tariffområde

Hvilke arbeidstakerorganisasjoner som er parter i den respektive avtale, fremgår av listen nederst på siden som omtaler avtalen.

 

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Anne Cecilie Andresen
Powered by Cornerstone