Uendret hovedavtale – enighet om fokus på miljø og inkluderende arbeidsliv

KAs delegasjon i forhandlingene: Mona Charlotte Sjødal, Marianne Liaklev og Marianne T. Brekke.
Publisert: 17/12/2019
Hovedavtalen på KA-området videreføres i to år. Det er enighet om større satsing på klima og miljø som en del av partssamarbeidet.

Partene på KA-området har de siste dagene forhandlet om revisjon av Hovedavtalen (inkludert tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke). Gjeldende avtale utløper 31.12.2019.

Partene har i dag blitt enige om at avtalen skal prolongeres, altså videreføres uendret, i to år.

– I tillegg er de sentrale parter enige om en satsing på klima og miljø som en del av partssamarbeidet, opplyser forhandlingsleder i KA, Marianne Liaklev.

Står overfor store omstillinger

Protokollen omhandler også viktigheten av fokus på og arbeid med et inkluderende arbeidsliv.

Den norske kirke står fortsatt overfor store omstillinger, med lovendringer, endringer i indrekirkelig myndighetsfordeling, oppgavefordeling og organisering.

– Et velfungerende tillitsvalgtapparat er derfor viktig både nå og i fremtiden, understreker Liaklev.

– I perioden fremover vil KA derfor satse på informasjon om Hovedavtalen og trygging av arbeidsgiverne på deres rolle i velfungerende medbestemmelsesordninger lokalt.

Prosess frem mot neste forhandling

For øvrig vil KA frem mot neste forhandling om to år jobbe mot medlemmene for å innhente synspunkter på virksomhetenes behov for endringer og forbedringer i avtalen. Dette er knyttet både til kommende omstillingsprosesser, harmonisering av avtaleverket samt det generelle behovet for justeringer i avtaleverket.

– Vi vil ha en dialog med fagforeningene om deler av denne prosessen, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone