Lederutvikling i KA-regi

KA har et bredt tilbud til ledere som ønsker å øke og/eller videreutvikle sin kompetanse eller som ønsker nettverk og veiledning i jobben.

En lederstilling er spennende og utfordrende, men den kan også være vanskelig, slitsom og belastende. Det er derfor viktig å tenke gjennom egne behov både for faglig påfyll, kollegial støtte og personlig veiledning. KA har et bredt tilbud av tiltak som møter dette:

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset består to tredagerssamlinger, én på høsten og én på våren, som kan tas i den rekkefølgen som passer den enkelte. Neste samling er 12-14. oktober 2020.

Lederutviklingsprogram

Med jevne mellomrom arrangerer KA et ettårig lederutviklingsprogram. Programmet er åpent for ledere/mellomledere i KAs medlemsvirksomheter (generalsekretær, kirkeverger, daglige ledere, proster, stiftsdirektører osv). Kursets mål er å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere.

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID slik at deltagerne kan ta eksamen i HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 stp) og Organisering, ledelse og endring i ideell sektor (15 stp). Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

Programmet består av tre samlinger som alle går over flere dager.

IKT for å lede

Gode, strategiske valg som leder forutsetter innsikt i de mulighetene IKT gir og hvordan man kan påvirke og styre utviklingen på dette området. «IKT for å lede» gir kunnskap om hva digitalisering betyr og hvordan vi kan samarbeide bedre for å få størst mulig effekt av IKT.

Kurset retter seg mot kirkeverger, proster, ledere på bispedømme og sentralt nivå. Kurset er også åpent for dem som jobber med kommunikasjon i kirkelige fellesråd, innen bispedømme og sentralt.

Ledernettverk

KA har i siden 2017 drevet ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaring og utfordringer står i sentrum, og den enkelte legger fram caser eller konkrete saker som de ønsker hjelp til å løse. Deltakerne blir i tillegg utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på. Deltakerne møtes fem ganger i løpet av ett år og tar deretter stilling til videre deltakelse.

Lederveiledning

KAs lederveiledning er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon. Det er et sted der du i konfidensialitet kan løfte frem vanskeligheter du ønsker å drøfte med en annen i tillit.

Veiledningen er ikke sjelesorg, men følger en systemisk veiledningstradisjon der man er opptatt av å kartlegge kommunikasjon og samhandling mellom personer og organisasjoner og finne ut av hvilken påvirkning de utøver på hverandre.

Kirkelederkonferansen

Kirkelederkonferansen (tidligere Høstkonferansen) samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og fra organisasjonene.
Konferansen går over to dager annethvert år og er den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Neste konferanse finner sted i Oslo i oktober 2020.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone