KABB slipper budsjettkamp, mens K-stud får kutt

Generalsekretær Øyvind Woie i KABB gleder seg over statsbudsjettet. Foto: KABB
Publisert: 07/10/2019
For første gang på flere år lar regjeringen bevilgningen til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte stå, mens K-stud ligger an til kutt.

– Det har vært en årviss øvelse å gå til Stortinget for å tale KABBs sak. Kuttene har blitt reversert hvert år, så kampen har ført fram, men vi er glade for at vi og KABB slipper denne runden i år, sier Øystein Dahle, direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

– Vi er lettet, og gleder oss til å bruke høsten på å skape et enda bedre tilbud for syns- og lesehemmede, sier generalsekretær Øyvind Woie i KABB til organisasjonens nettside.

I tillegg til virksomhetene i Den norske kirke har KA flere organisasjoner med kirkelig tilknytning blant medlemmene. KABB, K-stud og Norske Kirkeakademier er de av disse som berøres mest direkte av prioriteringene på statsbudsjettet.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) ligger inne med en bevilgning på 3,5 millioner i årets budsjett, og regjeringen foreslår å justere denne opp med 95.000 i 2020. KABB har i flere fått tilskudd til å drive et lydbokbibliotek, og pengene fra staten utgjør en vesentlig andel av organisasjonens inntekter.

LES OGSÅ: – Godt kirkebudsjett, men kirkebyggsatsingen uteblir

«Gi rom for andre prioriteringar»

I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger det inne 209,6 millioner kroner til opplæring i regi av de 14 ulike studieforbundene. Dette tilsvarer et kutt på ti millioner sammenlignet med årets budsjett. Regjeringen opplyser at kuttet skal «gi rom for andre prioriteringar» og lover at «reduksjonen vil bli teke frå opplæringstilskotet og vil ikkje omfatte tilretteleggingstilskotet eller grunntilskotet».

K-stud (Kristelig studieforbund) anslår at kuttet for dem vil bli på 800.000 kroner, tilsvarende om lag 8.000 kurstimer fordelt på 2.000 deltakere. Daglig leder Hege Irene Fossum kaller kuttet «overraskende og skuffende».

– Det er skuffende at regjeringen ikke verdsetter og oppmuntrer den innsatsen som gjøres av studieforbundene, sier Øystein Dahle i KA.

Tippemidler til Norske Kirkeakademier

Norske Kirkeakademier fikk i fjor 2,1 millioner fra overskuddet til Norsk Tipping. 2020-bevilgningen kommer fra 2019-resultatet, og dette ligger an til å bli på 5.550 millioner, 27 millioner mer enn året før. De endelige beløpene til ulike formål på denne budsjettposten vil bli klare våren 2020.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone