K-stud slipper kutt i bevilgningene

Hege Irene Fossum i K-stud. Foto: K-stud
Publisert: 14/11/2019
Regjeringen snur i synet på støtten til studieforbundene. – Samfunnet får mye tilbake for disse pengene, sier Øystein Dahle i KA.

– Dette er en viktig seier for opplæring i frivillige organisasjoner, sier Hege Irene Fossum, daglig leder i Kristelig studieforbund (K-stud), til egen hjemmeside.

I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2020 lå det inne 209,6 millioner kroner til opplæring i regi av de 14 ulike studieforbundene, tilsvarende et kutt på ti millioner sammenlignet med årets budsjett. K-stud (Kristelig studieforbund) anslo at kuttet for dem vil bli på 800.000 kroner, tilsvarende om lag 8.000 kurstimer fordelt på 2.000 deltakere.

– En viktig del av frivillighetens virksomhet

Nå er det imidlertid klart at kuttet reverseres, etter det K-stud omtaler som hard jobbing overfor regjeringen.

– Studieforbundene har i alle år vist oss at opplæring er en viktig del av frivillighetens virksomhet. De er et godt virkemiddel for inkludering og motvirkning av utenforskap, demokratibygging, aktiv deltakelse i både samfunnsliv og arbeidsliv, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, ifølge k-stud.no.

Direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle, gleder seg over at K-stud slipper kutt.

– Regjeringen gjør rett i å verdsette og oppmuntre den innsatsen som gjøres av studieforbundene. Samfunnet får mye tilbake for disse pengene, sier han.

– Ville rammet ungdom spesielt

Hege Irene Fossum i K-stud er glad for å kunne sikre kontinuitet i medlemsorganisasjonenes kurstilbud.

– Et kutt ville gått særlig utover lokale lag på små steder og med få ressurser. Det ville rammet ungdom spesielt, og den stadig voksende innsatsen for inkludering og motvirkning av utenforskap gjennom norskopplæring (særlig for innvandrerkvinner) og kurs for andre sårbare grupper som rusavhengige, psykisk syke og arbeidsledige, sier Fossum.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone