Arkiv: Nyhetsbrev fra KA

Publisert: 26/08/2010
KAs nyhetsbrev sendes til alle interesserte hver fredag.

Medlemmer i KA får fra februar 2021 egen «Medlemsinfo» i stedet for nyhetsbrev. Innholdet i Medlemsinfo og nyhetsbrevet er stort sett identisk, men helt medlemsspesifikke saker sendes bare ut i Medlemsinfo.

Vil du ha nyhetsbrev fra KA? Meld deg på her!

Under finner du nyhetsbrevene fra og med 2011:

2024

28. juni: Tilskudd til kirkebevaring utlyst. Maler for reglementer. Periodisering av festeinntekter. Digital LIM-dag 24. oktober. KA søker jurist i vikariat ut 2024.
21. juni: Samler og spisser konsulentvirksomheten. Podkast: For dårlig på kjernebudskapet? Unntak på plass i barnehageloven. Kurs: Innføring i kirkeregnskap / Regnskapsavslutning. Ny veileder om kirkebrann.
18. juni: Fagforeningene har brutt forhandlingene om organisasjonsavtalen
14. juni: Maler for lokalt kirkelig samarbeid. Nye krav til arbeidsavtaler. Webinar om ferie.
13. juni: Enighet om kirkeavtalen på KA-sektoren
7. juni: KAs prioriteringer i hovedtariffoppgjøret. Nettsidemal for gravplassmyndigheter. Slik endret Mostratinget landet – og kirken. Arbeidstid på leir. Årsmelding 2023. Juridisk definisjon av ideelle velferdsaktører. Sareptaprisen.

31. mai: Podkast: – Ikke si «Vi trenger flere hender!». Tidligpris på Landskonferansen. Merverdiavgift i gravplassforvaltningen. Ny runde med Lederkraft.
24. mai: Kurshøsten nærmer seg. Tre ledige stillinger i KA. KAs innspill til kommuneproposisjonen. Hva betyr EUs bygningsenergidirektiv for kirkebyggene? Tilskudd til lokal organisasjonsutvikling i Den norske kirke. Veiledningsnotat om navnet minnelund.
16. mai: Staten øker sin andel i bevaringsprogrammet til 50 prosent. Ber Stortinget sikre fondet evig liv. Økte rammer til kommunene i 2025 gir muligheter for lokalkirken. Snakket med Kirkerådet om tilskudd. Ledige stillinger i KA.
8. mai: Stadig mer mangfold på gravplassen. Samling for kirkebyggforvaltere.
3. mai: 311 deltakere på arbeidsgiverkonferanser. Stor oppslutning om «Lederkraft». KA blir medeier i Kristelig Pressekontor.

26. april: Lederkraft – nytt lederforum for arbeidsgivere. «Rammer og regler for arbeidsforholdet» for organisasjonen. Webinar om arbeidstid. Mange stipendmuligheter. Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke.
19. april: Trosopplæringskonferansen 2024. Ledig stilling som databaserådgiver i KA. Høringsuttalelse om frontfagsmodellen. Strømstøtte til frivillige organisasjoner. Pass opp for direktørsvindel.
12. april: Partene tar tariffpraten i «Input». Askeland-rapporten behandles på Kirkemøtet. Nytt steg for menighetsbarnehagene. Sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF. Ny runde med verneombudskurs. Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling.
5. april: Ledige stillinger i kirkebevaringsfondet. Kompetanseundersøkelse blant ansatte i menighetsråd og fellesråd.

22. mars: Ber om økt statlig andel i bevaringsprogrammet. Ny episode av podkasten «Input». Går sammen om innspill til partiprogrammene. «En svekking av OVF vil ramme verdifulle kirker». Ny runde med grunnkurs.
15. mars: Mer enn 2.400 på fellesrådskurs. KAs lederutviklingsprogram 2024-2025.
8. mars: Ny episode av «Input»: Hva gjør vi når politikerne vil kutte? Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere. Arbeidstid og godtgjøring ved høytider. Nettkurs: Økonomiplan og dialog med kommunen.
1. mars. – Uklokt og ustrategisk signal om kutt til kirken.

23. februar: Bevaringsprogrammet for kulturhistorisk verdifulle kirker lansert. KA-sjefen inn i styret. Ber om innspill til høringen. Hvordan skal inntekter fra festeavgift regnskapsføres?
16. februar: Ny episode av «Input»: Søndagsskolesjefen snakker ut om nedbemanning. Webinar 20. februar: Dette må du vite om varsling.
9. februar: KA ønsker definisjon av ideelle aktører velkommen. Frivillige organisasjoner kan søke strømstøtte igjen. Tilfreds med videreføring av Ukraina-endringer.
2. februar: KAs innspill til statsbudsjettet 2025. Høringssvar om endringer i barnehageloven. Nye krav til anskaffelser.

26. januar: Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og kirkeeiere. Premiere på KA-podkasten «Input». Kirketjenerskolen er tilbake. Særavtalene er publisert. Nytt fra OU-ordningen.
19. januar: Penger og rådgivning til samarbeidsprosjekter. Kirken blant de beste på meningsfull jobbhverdag. Opplæringen av nye fellesråd er i gang. Fortsatt mulig å søke om studiestøtte for 2023.
12. januar: Ny i KA: Mona Roso. Medlemsmøte om barnehagelovforslag. Nye satser for kjøre- og diettgodtgjørelse. Webinar om ulovlig bildebruk. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen i Den norske kirke.
5. januar: Nye regler om arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Urimelige pengekrav for bildebruk. Økt pensjonistlønn i Den norske kirke.

2023

22. desember: Vintersola bak kirketaket minner oss om at lyset fortsatt fins. Høringsuttalelser fra KA.
15. desember: Har forhandlet fram billigere Kopinor-avtale. Arbeidstid og godtgjøring ved høytider. Lurer du på noe om ferie?
8. desember: Den «nye» Kirketjenerskolen er klar. Endringer i arbeidsmiljøloven. Webinar om Pressens Faglige Utvalg.
1. desember: Lokalavis brøt god presseskikk overfor kirkeverge. Husk å bestille håndbok til nye rådsmedlemmer. Avlevering av papirarkiv.

24. november: Spørsmål og svar om arbeidstid og midlertidige ansettelser. Velkommen på kurs for nye fellesråd. Slik forteller kirkerommet julens historie.
17. november: Vitec Plania skal levere ny eiendomsdatabase. Lanserer eget kurs for verneombud i Den norske kirke. «Rammer og regler» i Bergen, Oslo og Tromsø. Tilskudd til kateketrekruttering og deltakelse på yrkesmesse. Gratis nettkurs om samskaping 23. november.
10. november: Ny avtale videreutvikler samarbeidet mellom Kirkerådet og KA. Opplæringen av nye fellesråd er i gang.
3. november: 250 deltakere på Kirkelederkonferansen. Sikringsprisen 2023 til Flakstad. Lovforslaget som menighetsbarnehagene har ventet på, men som også skaper usikkerhet om pensjon.

27. oktober: Taler medlemmenes sak på Stortinget. Introfilm til nye menighetsråd.
20. oktober: Her er KAs nye logo. Seminarer på Kirkelederkonferansen. Over tusen mennesker samlet på Trosopplæringskonferansen – pris til samarbeidsprosjekt i Agder. Støtte til konservering av kirkeinventar.
13. oktober: Støtter aktivitetskrav knyttet til likestilling. Regnskapskurs for kirkeverger, daglige ledere og økonomiansvarlige. Bistand i rekrutteringsprosesser. Kurs for kirketjenere og gravplassarbeidere.
6. oktober: EKSTRA: – Kirken må få merke at kommunens inntekter øker. – Ikke tid til hvileskjær i bevaring av kirkebygg. Organisasjonene: Videreføring for de fleste, strammere for Kirkens SOS. Regjeringen holder ideelle barnehager på pinebenken.
6. oktober: I dag kommer statsbudsjettet. Rådsopplæringen starter snart. Barnehagestipend for økt nærvær.

22. september: Kirkelederkonferansen er fulltegnet igjen. Seminar om utfordringene med teglkirker.
15. september: Styrker innsatsen for digitale fellesløsninger. Deler ut mer penger til kirkesikring. Ny runde med grunnkurs.
8. september: 5 tips til en god start med nytt kommunestyre. Jon Håkon Øen er på plass i KA. Organisasjonsavtalen ferdig forhandlet. Foreslå kandidater til Sikringsprisen 2023.
1. september: Styrker ledelseskapasiteten i KA – to medarbeidere får nye stillinger.

25. august: Bestill «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» nå og spar porto.
18. august: Arendalsuka: Se opptak av arrangementer om ideelle barnehager og energimerking av gamle bygg.
11. august: KA om kirkelig organisering: – Et viktig vedtak i en vanskelig sak.
4. august: Regjeringen oppretter kirkebevaringsfond. Ledig stilling i KA. Disse kirkene får tilskudd fra departementet.

30. juni: Seks tiltak for bedre samhandling i kirken. Alt om gravplass på nytt nettsted. Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2023-2027. Ny hovedtariffavtale på vei. Webinar: Hvordan sikre kirkens plass i ny politisk plattform?
23. juni: Fortsetter forhandlingene over sommeren. Ber Kirkemøtet avvise forslag til ny organisering.
16. juni: Ekstra: Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren
16. juni: Studiet «Kirkefag for ledere i Den norske kirke» gir større legitimitet og trygghet som kirkeleder. Lurer du på noe om ferie?
9. juni: Utvalget kritiserer myndighetenes behandling av trossamfunn under korona. Bli med på innføringskurs. Snart fullt på Kirkelederkonferansen. Test av nødvarsel.
2. juni: Kursserie: «Rammer og regler» for fellesrådene. Webinar: Endringer i gravplassforskriften.

26. mai: KA på Arendalsuka 2023: Barnehager med rom for tro / Energimerking av gamle bygg.
19. mai: Sentralbordet stengt mandag-torsdag. Nominer til Trosopplæringsprisen. Frist for strømstøtte til frivilligheten.
12. mai: Norges Kristne Råd blir medlem i KA. Gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Kurs: Rammer og regler (OU1). Endringer i gravplassforskriften og ny gravplassprat.
5. mai: «Invester i fellesskap, læring og livsmestring!» Kursopplegg for opplæring av nye rådsmedlemmer.

28. april: KA har fått nytt navn og ny styreleder. Toppe roste samarbeidet med KA. 104 millioner i ekstra strømregning for kirkene. Ledig stilling: Produkteier for LPR.
21. april: Kirkelederkonferansen 2023. Trosopplæringskonferansen 2023. Gravplassprat om digital gravferdsmelding. Strømstøtte for frivilligheten. Stabsstipend: Likestilling og bærekraft
20. april: Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke
14. april: Ny runde med grunnkurs. Ønsker frist for kremasjon. Høringsuttalelse om gratis SFO.
11. april: Ansettelser i Den norske kirke: Offentlige søkerlister og partsinnsyn

31. mars: Kirkeforsikringskundene har fått tilbake 23 millioner. 38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. Hvordan er vi en kirke for alle?
24. mars: Endelig samlet til konferanse om kirkebygg og gravplass. KAs innspill til statsbudsjettet. Høringsuttalelse om regler for valg av Kirkerådet. Studer fagledelse og innovasjon. Midler fra Riksantikvaren lyses ut snart.
17. mars: Årsmelding fra KA. Menighetsbarnehager får toppscore. Høringsuttalelse om vektlegging av samlivsform ved ansettelser. Innføringskurs for de fleste ansattgrupper.
10. mars: Viste fram kirken på yrkesmesse – med KA-hjelp. Stilling ledig i KAs forhandlingsdelegasjon. Gratis orgel.
3. mars: KAs første frikirke-medlem. Gravplassundersøkelsen 2023. Fredagswebinarer om leirarbeid. Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling.

24. februar: KAs råd om offentlige søkerlister. Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere. Kirkebyggdatabasen skal fornyes. Digital fagdag om likestilling, inkludering og mangfold. Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere i Tromsø.
17. februar: Arbeidsrettsdagen gjenoppstod. Møtte nordiske kolleger. Webinar: Unngå dårlig gravplassomtale. Hjemmekontoravtale. Siste mulighet for påmelding til Kirkebygg- og gravplasskonferansen.
10. februar: Seier for KA-barnehagene – dropper kravet om selvstendig rettssubjekt. Søknadsfrist for strømstøtte til frivilligheten. Tilskuddsmidler fra Kirkerådet.
3. februar: KA om ny kulturmiljølov: – Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten. Ikke la deg lure av kataloghaier. «Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke» (15 stp). Meld deg på OU-nyhetsbrevet.

27. januar: 36 kirker får penger til klimavennlig belysning. Hvem fortjener Trosopplæringsprisen? «Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid». Gratis webinarer om strømsparing og energieffektivisering.
20. januar: 40 kirker får ny tilstandsvurdering. Strømstøtte til frivilligheten. Studietilskudd for 2022.
6. januar: Stortingshøring om arbeidsmiljøloven.

2022

16. desember: Hege Hovland Malterud er død. Strømsparing kan koste dyrt. Særavtalene ferdig forhandlet. Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2023. Fagledelse og innovasjon for ansatte i Den norske kirke (15 stp.). Jul i kirkerommet del 3.
9. desember: Sikringsmidler til 82 kirker. Mer jul i kirkerommet.
2. desember: Gjennomslag for kirke-eide frivilligsentraler. Arbeidsrettsdagen 2023. Kutter 10 millioner til kirkebygg. Jul i kirkerommet. Nasjonal julekampanje.

25. november: Kirkelig Dialogsenter Oslo blir KA-medlem. Spørsmål og svar om lokale forhandlinger. Tre tips til riktig bruk av bilder. Ny gravplassprat 5. desember.
18. november: Alt om hovedoppgjøret. Dialogmøte med andre trossamfunn. Starter nettverk for kirkeverger i Nord-Norge.
11. november: Støtte til LED-lys på kirker. Statlige tilskudd til inkludering. «Rimelig vederlag» for bildebruk. Forhandlingsresultatene er vedtatt. Gravplasspraten: Slik styrker du naturmangfoldet. Frist for strømstøtte.
4. november: Nettstedet kirkeinventar.org lanseres. Uravstemninger etter lønnsoppgjøret. Strømstøtte. Lederprat om ledelse i lokalkirken.

31. oktober: Nå kan lokalkirken søke om strømstøtte.
29. oktober. Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke.
28. oktober: KA i budsjetthøringer på Stortinget. Strømstøtteordning åpner snart. Lederprat: Hvem skal lede i lokalkirken? Siste forhandlingsdag. Gratis håndverksseminar.
21. oktober: KA blir med videre på Trosopplæringskonferansen. Trosopplæringsprisen til Samisk dag. Møt Nora Hallén. Gravplasspraten: Husk å sjekke jorda før du senker kisten. Julekonsert med høy strømpris – gå i dialog med arrangøren.
14. oktober: KAs innspill til statsbudsjettet. Ny runde med grunnkurs. Trosopplæringskonferansen. Knif-dagen. Strømstøtte til kirker. Høring om digitalisering av gravferdsfeltet.
7. oktober: Stor oppslutning om digitaliseringsarbeid. Trang økonomi – dette må dere huske på. Styreleder Hege Hovland Malterud 50 år. Penger til brann- og vannsikring – frist i dag!
6. oktober: Statsbudsjettet 2023: Frykter kalde og stengte kirker. Ber Stortinget doble kirkebyggsatsing. Vil bidra for utsatte barn og unge. Etterlyser satsing på ideelle barnehager. Strømstøtte til advent og jul 2022.

30 september: Datoer for Kirkelederkonferansen og Kirkebygg- og gravplasskonferansen. Lønnsoppgjøret i gang. Veileder for lønnsgruppe 4B. Seminar: Håndverket i kirkerommet. Midler til kirkeinventar.
23. september: Deltok på komitéhøring. «Også kirken er en del av den norske modellen». Bygger kompetanse under Kirkemøtet. Ny Lederprat. Kurs: Kirkeregnskap og årsavslutning.
16. september: KA om Kirkemøtets behandling av kirkelig organisering: – Mye står på spill. Over halvparten av fellesrådene venter fortsatt på strømsvar fra kommunen.
9. september: Penger til brann- og vannsikring. Tidligpris på Trosopplæringskonferansen. Møt Helene B. Fjørtoft.
2. september: Gjelder åpenhetsloven for KAs medlemmer?

26. august: Advarer mot dårlig nedbryting på gravplassene. Lederprat – bli en mediefavoritt. Ikke mist tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret. Webinar om lokale forhandlinger. Nominer noen til Frivillighetsprisen.
19. august: Arendalsuka: Lanserte veileder i lokal samskaping / Utenforskap / Grønt arbeidsliv. KA innfører frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene. Strømstøtte til menighetshuset.
12. august: Klart for Arendalsuka. Møt vikar Martin Stærk. Lederprat er tilbake. Rapport om lønnssystem i Dnk. Midlertidig endring i styret.

24. juni: KA på Arendalsuka. Kurs i barne- og ungdomskorledelse. Arbeidsrettsdagen utsatt. Gravplasshøring. Lederforum for frivillige og ideelle virksomheter.
17. juni: Kurshøsten. Feriespørsmål. Strømstøtte til menighetshus. Innføringskurs. Gravplassdatabasen. Midler til flyktningtiltak.
10. juni: Mer økonomistoff på ka.no. Feiret ekstra strømtilskudd. Salmetekster på strømmegudstjeneste.
3. juni: Savner mer støtte fra folkevalgte. Jobber videre med kirkelig organisering. Sesongavslutning for Lederprat. Trosopplæringsprisen.

25. mai: Sender strømbrev til kommunene. Bispemøtet med innspill om organisering. K-stud 70 år.
20. mai: KA på Arendalsuka. Arbeidstid på leir.
13. mai: Mer penger til steinkirkene. Statlige midler fordelt. Advarer mot barnehageforslag. KAs årsmelding 2021.
6. mai: Misjonsselskapet inn i KA. «Kirkenes særskilte verdier». Drøftet strømstøtte med statsråden. Sareptaprisen.

29. april: Vil samle menighetsbarnehager. KA inn i Trosopplæringskonferansen. Rapport om «kirkenes særskilte verdier». Ledige juriststillinger i KA.
22. april: Rapport om tilleggslønn. Høringssvar om styrket rett til heltid.
8. april: Ny juridisk vurdering av felles arbeidsgiver. Ti år uten kirkebranner gir penger tilbake. Møt Anders K. Giske. Ny runde med lederutviklingsprogram og grunnkurs. Opptak av Ukraina-webinar.
1. april: Datoer for lønnsoppgjøret i Den norske kirke.

28. mars: Ressursmateriale og webinar: Slik kan vi bidra til integreringen av ukrainske flyktninger.
25. mars: KAs første klimakonferanse. Gravplassprat om klagebehandling. Webinar: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med for flyktningene?
18. mars: Kompenserer for avlyste julekonserter. Mange OU-stipender ute nå.
11. mars: KAs innspill til statsbudsjettet. Kirkelig sektor markerer Frivillighetens år.
4. mars: Midler til middelalderkirker. KAs klimakonferanse. Lederprat. Gravplassprat.

25. februar: Rapport om steinkirkene. – Husk på dem som har et hjemland i krig. KA presenterer steinkirker i Vårt Land. KAs klimakonferanse. Gratis arbeidstidskurs. Lederprat om sykemelding.
18. februar: Toppe ber kommunene gi strømstøtte til lokalkirken. Fornebu-kurset: «Lærerikt og inspirerende». Spørsmål om årsoppgjør, årsregnskap og årsberetning.
11. februar: Klarsignal for urnevegg. Brannteppetest. Webinar om mediehåndtering. SOSI-høring.
4. februar: Flertall for fortsatt lokal forankring av arbeidsgiveransvar. Ny gravplassprat. Oppdatert smittevernveileder. Tono opphever betalingsfritak.

28. januar: Lokalavis brøt god presseskikk. Midler til middelalderkirker. Folkevalgtutvalget. Ny hovedavtale publisert.
21. januar: Slik håndterer dere strømregningen. Justerte priser på tjenester. Webinar om kirkeinventar. Ny sesong med Lederprat.
14. januar: KAs klimakonferanse 22. mars. Gravplasspraten med Carsten Furuseth. Høring om barnehagepolitikk.
7. januar: Frivillighetens år. Webinar om utleie. Fagdag om likestilling, inkludering og mangfold. Oppjustert pensjonistlønn. Ledig stilling i KA.

2021

17. desember: Advarer mot svekket kommune-kirke-relasjon. Koronakonsekvenser for ferie m.m. Smittevernveileder. Ledig stilling i KA. Nytt Tono-fritak.
10. desember: Statsråd Toppe mottok rapport om kirkenes tilstand. Nye koronaråd til arbeidsgivere. Smittevernveilederen er tilbake. Ledig stilling i KA.
3. desember: Grønnere hovedavtale. Religionsfrihet under pandemien. Gratis webinar om introduksjonsprogram. Kirkekontroll lanseres.

26. november: Ny Kirkekontroll-rapport. «Stadig bedre» relanseres. Ny Lederprat. Regnskapskurs i desember.
19. november: Introduksjonskurs for kirkeansatte. Hovedavtalen reforhandles. Toppes løfter til kirken.
12. november: 
Taler medlemmenes sak på Stortinget. Skuffet over kirkebyggkutt. Veileder for gjenbruk av kistegraver.
5. november: Sikringsprisen til Horten. Høyt engasjement for meningsfulle jobber. Mangler fungerende alarmsystem.

29. oktober: Ønsker 350 kirkeledere velkommen til konferanse. Regnskapskurs i Lillestrøm. 6 råd til deg som vil starte noe for ungdom.
22. oktober: KAs høringsuttalelse om kirkelig organisering. Hedret for å senke terskelen inn til familiegudstjenesten.
15. oktober: Kjersti Toppe blir trosminister. Regjeringen fastholder det livssynsåpne samfunn. Kommunalminister med hjerte for lokalkirken.
12. oktober: Slik påvirkes kirkelig sektor av forslaget til statsbudsjett.
8. oktober: Lover full momskompensasjon for frivilligheten. KS-sjefen roser samspillet med kirken.
1. oktober: Ny strategiplan og nytt styre. Flere får stemmerett. KAs forventninger til statsbudsjettet.

24. september: Høring om barnehagefinansiering. Nasjonal medarbeiderundersøkelse. Penger til utsmykning.
17. september: Kirkens SOS blir medlem i KA. Gratulerer Støre med valget.
10. september: Organisasjonene forhandler i dag. Bli med i kirkebyggforvalternettverket. Møt Lisa Jensen Jåma.
3. september: Krav til ny regjeringserklæring. Møt Marit Brandt Lågøyr.

31. august: Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke.
27. august: Deler ut kirkesikringspenger. Lønnsoppgjør i Den norske kirke. Husk Fornebu-kurset.
20. august: Se arrangementene fra Arendalsuka i opptak. Carsten Furuseth begynner i KA.
13. august: Legger frontfaget til grunn i kirkeoppgjøret. KA på Arendalsuka. Gravferdsrapportering stanses.

25. juni: Åpner påmeldingen til Kirkelederkonferansen. KA på Arendalsuka. «Skatter fra kirkeloftet». Koronapenger til frivilligheten. Oppdatert smittevernveileder.
18. juni: Advarer mot kontortjenestefirma. Lønnsoppgjøret er utsatt.
11. juni: Årsmeldingen for 2019-2020 er klar
4. juni: Kartlegger alt inventar. Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner. Hovedtariffavtalen for Den norske kirke.

28. mai: Flere kan komme på gudstjeneste. Feilaktige påstander om ny kirkeordning.
21. mai: To ledige stillinger i KA. Nettseminar om maling og vedlikehold av trekirker. Spørretime om sikring av åpen kirke.
12. mai: Ny kirkekontroll starter straks. Samhandling og innovasjon på Storkommunekonferansen.
7. mai: Tilbakebetaler 9 kirkeforsikringsmillioner. KA om kvinneprestrapport. Stikkord for mediehåndtering.

30. april: KA i OVF-høring på Stortinget. Ny runde med grunnkurs. Veiledning i lederjobben.
23. april: Vårens viktigste møteplass for arbeidsgivere. Tips avisene om nyansatte.
16. april: Begravelsesregler gjelder også urnenedsettelser. Oppdatert smittevernveileder.
9. april: 59,3 millioner til sikring av verdifulle kirker. Ledig stilling i KA. Kurs og stipender.

26. mars: Startskudd for 2022-budsjettet. Anbefaler å avlyse gudstjenester. Regler for bildebruk.
19. mars: Felles gravferdssatsing. Digitale rådsmøter og menighetsmøter. Justert smittevernveileder. Kirkebygg og akutte naturskader.
12. mars: Nå lanseres KA Lederakademi. Særavtalene ferdig forhandlet.
5. mars: Reforhandler særavtaler. Landsrådet utsatt. Verdibergingsplan.

26. februar: Smittevernveilederen er oppdatert – åpner for inntil 100 i kirken
19. februar: Tips til deg som leder slitne staber. Møt Marit O. Nordbotten. KA søker rådgiver. Nye datoer for lederkonferanser.
12. februar: Fornyer samarbeidet med PBL. Gratis strømming til 1. juni. Ledig stilling i KA. Møt Kristina Woll Lunke.
5. februar: – OVF-vedtak bør sikres ved avtale. Askeland skal lede demokratiutvalg. 160 millioner til kirkesikring.

29. januar: Vil bidra til å løse sete-saken. Enighet i organisasjonsoppgjøret.
22. januar: – Et krevende år med mye ansvar. Hils på vår nye forhandlingssjef. Tarifforhandlinger i dag. Digitale musikkrettigheter blir litt lettere.
15. januar: Nærmere et skreddersydd lønnssystem. Husk strategiplanhøring. Ny standard for brannsikring. 2 mill. til konservering av kirkekunst.
8. januar: Veileder for håndtering av naturfare. Får momskompensasjon likevel. Mekling på søndag.

2020

29. desember: Her er KAs forslag til løsning på kirkestreiken
18. desember: Informasjon om kirkestreiken. Millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall – søknadsfrist på mandag.
15. desember: Informasjon om streik i Den norske kirke
11. desember: Siste meklingsdag. Guide til digitale musikkrettigheter. Ber om pensjonsløsning for menighetsbarnehagene. LPR utsatt. Ny økonomiforskrift.
4. desember: Godt budsjettforlik. 100 år med menighetsråd. «Kommunenes finansieringsansvar er videreført». Vårens nettkurskatalog.

27. november: Kirkedemokratiet fyller 100 år. Video: Jul i kirkekunsten. Kirkeutleie og korona-ordninger.
20. november: Brudd, mekling og streikefare: Spørsmål-og-svar, rundskriv og annen info.
13. november: Millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall. Møt flere kirkeledere. Gratis kveldskurs for fellesrådsledere.
6. november: Mekling i kirkeoppgjøret 10.-11. desember. Satser på konferanser i november 2021. «LHBT-rapport krever økt innsats fra arbeidsgiver». Venter avklaring om «fastmonterte stoler». «Kirkebranner forteller oss noe viktig»

30. oktober: Ti fagforeninger har brutt forhandlingene. Får dekket liturgiske klær. Oppdatert smittevernveileder. Nytt om barnehagepensjon. Møt flere kirkeledere.
23. oktober: Lønnsoppgjøret starter onsdag. Møt kirkeledere. Julekonsertene reddet. Er du KAs nye forhandlingssjef?
16. oktober: Her er KAs innspill til statsbudsjettet. Utsetter Kirkelederkonferansen. Gratis webinar. Husk kontaktmøtene.
9. oktober: Har utforsket modeller for ny organisering av arbeidsgiveransvar i kirken. Alt om statsbudsjettet.
2. oktober: Guide til høstens høringer. Marit Brandt Lågøyr i gang i KA.

25. september: Lover milliarder til middelalderkirker Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene». Rundskriv om aktivitetsplikt og forebygging av diskriminering og trakassering.
18. september: Legger fram kirkebyggrapport. Veileder for utleie og bruk. Høringssvar om økonomiforskrift. Youtube-møte. Endringer i Vipps.
11. september: Kartlegger flom- og skredfare. Rapport om bårerom. Frivillighetsprisen.
4. september: Ny runde med koronakompensasjon. Valg til KAs landsråd. Levende lys og håndsprit.

28. august: Sikringsprisen. Ny økonomiforskrift. Konfirmasjon og smittevern. Får tilbake forsikringspenger.
21. august: Særreglene for kirkelige stiftelser forsvinner. Stadig flere satser på kirkesikring. Gode råd for oppstart av kirkelig aktivitet. Avvent lederlønnsforhandlinger.
14. august: Tar tak i problemene før de blir dyre. Har forsket på folks forhold til kirker som brant. Ny runde med grunnkurs.
7. august: Reviderte strømmeretningslinjer. Bytter ut Questback med Netigate. Nettkurs i leirbestemmelser. Menighetsbladkurs.

3. juli: Tilstandsvurdering av kirker i sommer. Ansetter direktør for strategi og samfunnskontakt. Ingen økning i meldte overgrep. Kirkelederkonferansen nesten fulltegnet. Dette må du vite før du bemanner.

26. juni: Påmeldingen til Kirkelederkonferansen er i gang. Spilte hverandre gode gjennom krisen.
19. juni: Forhandler om eiendommene i OVF. Nettkurs hver torsdag. Vipps lanserer funksjon i samarbeid med Den norske kirke. «Faktafeil og uforståelig bruk av tall i Dagbladet».
16. juni: Nå er alle smittevernveilederne samlet i ett dokument
12. juni: «Hver ekstra mil som er gått, har satt spor». Søker barnehager til digitale workshops om inkluderende arbeidsliv.
5. juni: KA om kirkemidler i krisepakke: – En vinn-vinn-situasjon. Smittvernkurs i opptak. Oppfriskningsnettkurs for kirkeverger.

29. mai: Årsmeldingen er klar. Kompenasjon for kulturarrangører. Gratis nettkurs for musikere.
20. mai: Nye smittevernveiledere: Diakoni og kirkemusikk/kultur. Penger til brannsikring. Nettkurs om smittevern. Tono-unntak forlenges. Valg til KAs landsråd.
15. mai: Slutt på gratis strømming. Høring om kulturmiljø. Gratis nettkurs i smittevern.

8. mai: Smittevernveiledere for Den norske kirke. «Å starte opp igjen er ikke å gjøre som før». Grunnleggende kirkerenhold. Ferieplanlegging. Svarfrist for overgrepsundersøkelsen.
30. april: Storkommunekonferansen blir digital. Urnevegg blir tillatt. Koronakompensasjon for kurs. Smittevern for besøkende på gravplassene. Ny svarfrist for tariffundersøkelse.
24. april: Kartlegger overgrep, trakassering og grenseoverskridende adferd. Ny kirke gir ny giv.
17. april: Oppdater deg gjennom nettkurs i vår. Millioner til kunnskap om tros- og livssynspolitiske spørsmål. Råd til hjemmekontoristen. Krisepakke til frivilligheten.
7. april: Lyser ut anbud på tilstandsvurdering. Slik fyller dere arbeidsdagen. Husk nettkurs i vår. Ikke glem kollekten på Facebook-gudstjeneste.
3. april: Vårens nettkurskalender. Informasjonsmøte for kirkeansatte. Boom i strømmingen. Spørsmål og svar om vask av kirker. Ikke bli svindlet på hjemmekontoret.

27. mars: Fellesrådet beholder selvstendig ansvar som arbeidsgiver. Kirkemusikere og kirketjenere er omtalt i ny lov. Gå gjennom arbeidsplanene før påsken. Opptak av webinar om kirkevask.
25. mars: Fornøyd med komité-innstilling om OVF. Ingen signaler om kutt i kirketilskudd. Webinar om kirkevask.
20. mars: Slik jobber dere sammen hjemmefra. Svar på spørsmål fra gravplasswebinar. Stipend til etter- og videreutdanning.
18. mars: Jobber for medlemmenes interesser gjennom krisen. Permittering lite aktuelt i Den norske kirke. Slik strømmer dere begravelser. Hovedtariffoppgjøret utsatt. Tillater video-rådsmøter. Opptak av gravplasswebinar.
16. mars: Korona-FAQ for arbeidsgivere. Tono avstår fra strømmeavgift. Staten letter byrden for arbeidsgivere. Vasketips. Fortsatt plass på gravplasswebinar.
13. mars: Gratis medlemswebinar om gravplassforvaltning / Arbeidsgiver- og strategikonferansene avlyses
12. mars: Her er våre anbefalinger og tiltak knyttet til koronaviruset
6. mars: – Lokalkirken må jobbe enda hardere for finansiering. Møt Trygve W. Jordheim. Koronaråd til gravplassforvaltningen. Oppdatert Tono-avtale. Nettkurs om møtet med journalister.


28. februar: Råd om koronaforebygging. «Aarflot bommer i sitt angrep på KA». Mot kirkebrann-doktorand Ingrid Staurheim. Diverse stipender og kompetansemidler. Penger til sikring av steinkirker fra middelalderen. Mange har svart på LHBT-undersøkelse.
21. februar: «Gode intensjoner er ikke nok». Mye sikringsarbeid gjenstår i norske kirker. KA-sjefen fyller 60 år i dag. Møt Harald Askeland. Nye terskelverdier for kunngjøring av anskaffelser.
14. februar: Flere kurs med påmeldingsfrist i dag
7. februar: Bare Bibelen solgte mer enn rådshåndboka. Møt Hanne M. Kempton. Nettkurs om møtet med journalister.

31. januar: Vårens viktigste møteplass. Fornebu-kurset for unge ledere. Møt Marianne Liaklev. «Ja vel, men det er vår stygge kirke!»
24. januar: Moms-uro etter oppslag i Vårt Land. Kirkebyggkonferansen åpen for påmelding. Nettkurs om bilder – påmeldingsfrist i dag. Studiestøtte for 2019. Hvordan fungerer SMM?
17. januar: Vinterens store kursturné. Møt Randi Moskvil Letmolie. Frokostmøte om åpne kirker. Sareptaprisen. «Den flerkulturelle gravplassen».
10. januar. 1.300 ansatte fikk ny arbeidsgiver. VID-professor blir prosjektdirektør i KA. unngå brennbart materiale nær kirkeveggen. Lovendringer om varsling fra nyttår. Retningslinjer for some.

2019

20. desember: Sikringsprisen til Gausdal. Møt KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Oppdatert bok om taushetsplikt. Uendret hovedavtale. Nettkurs om bildebruk og opphavsrett. Vi holder åpent i julen.
13. desember: Kirkelederkonferansen 2020. KA i høring på Stortinget. Ny særavtale om pensjon. Forhandlinger om Hovedavtalen. «Tid for å knuse fordommer». Ny nestleder i KA-styret.
6. desember: Her er personvernombudet. To ledige stillinger i KA. Møt Eirik Stople. Gratis fagdag om beredskap. Tekstverksted for undervisningsansatte. Fellesrådsopplæring. Nye skatteregler.

29. november: Første konsultasjon med Kirkerådet. Styrker kompetansen på kirkebygg. «Nei, det er ikke dyrt å gifte seg i kirken». Møt Astrid Breistein Dovland. Ny særavtale om pensjonsordninger.
22. november: Enorm interesse for nye diakoniprosjekter. Retningslinjer for gudstjenestestrømming. Møt Øystein Dahle. K-stud slipper kutt. Husk fellesrådskurs.
15. november: Påmeldingen til fellesrådsopplæringen er åpen. Pusser opp ka.no. Nytt opplag av håndboka. Møt Eldbjørg Leinebø Ekre.
8. november: Støtter videreføring av Riksantikvarens kirkeansvar. Møt advokat Alexander Aas. Kronikk: «Vi må snakke om menighetsbladet».
1. november: Jobber for endringer i forslaget til ny trossamfunnslov. Ny veileder for kriseberedskap. Møt Jens Bjelland Grønvold. Håper på grønne fellesråd.

25. oktober: Forbereder kurs for 3.000 fellesrådsmedlemmer. Frank Grimstad fyller 70 år. Møt Kjersti Kambestad.
18. oktober: Fellesrådene tok KAs oppfordring – får rentestøtte for prosjekter til 186,6 millioner
11. oktober: – Godt kirkebudsjett, men kirkebyggsatsingen uteblir. KABB slipper budsjettkamp, K-stud får kutt. Møt Knut Are Hole.
4. oktober: Redder det viktigste først når det brenner. Seminar om tilgjengelighet. Enøk-workshop.

27. september: Det lokale kirkedemokratiet trenger fortsatt støtte i lov. Møt advokat Bente Vangdal Espenes. Den norske kirke inngår fellesavtale med Vipps. God respons på arbeidsrettsdagen. Diverse kurs, stipender og konferanser.
20. september: Møt kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen. Mange påmeldingsfrister, blant annet Kirkevergekonferansen.
13. september: Foreslå kandidater til Kirkesikringsprisen. Møt Pål Arne Winsnes. Siste frist for å bestille håndbøker med gratis porto.
6. september: Samler alle norske gravplasser i én database. Møt økonomiekspert Trygve Nedland. Lær det nye kommunestyret om ansvaret for kirken.

30. august: KA-staben lyttet til medlemmer i Borg. Pass opp for kataloghaier. Kurs i Trondheim. Rekrutteringsmidler.
23. august: Vellykket solcellesatsing i Strand kirke. Møt kommunikasjonsrådgiver Helge Mathisen. Se opptak fra Arendalsuka. Menighetsbladkurs og momsdag. Følg KA på Instagram. Husk å bestille håndbøker.
16. august: Ny kirke gir vekst på alle områder. Slik leverer kirken gravplasstjenester til alle. Følg våre arrangementer på Arendalsuka på Facebook. Folk i KA: Harald Ringstad.
9. august: Slik er «ny kirke»-effekten. Bli kjent med KA-folket. Debatt om kirkevalgbrosjyre. Ledige stillinger i KA. Husk å søke om rentekompensasjon.

29. juni: KA-arrangementer under Arendalsuka. Faktafeil i kirkeordningsdebatten. Møtte statssekretæren. KA søker ingeniør. Organisasjonsmedlemmene forhandler i dag m.m.
25. juni: Enighet i lønnsoppgjøret for Den norske kirke
21. juni: Soknenes stilling svekkes i nytt lovforslag. Balanserer likebehandling og særstilling. Bestill håndbøker nå. Bli med i ledernettverk – eller til Egypt. Lønnsoppgjøret gjenopptas på tirsdag.
14. juni: Lanserer arbeidsrettsdag. Ledige stillinger i KA. Ny ouinfo.no. Lønnsoppgjør til uken. Datoer for fellesrådsopplæring. Husk å søke studiestøtte.
7. juni: Diakoni på Storkommunekonferansen. Ledige stillinger i KA. Tester mobile kirkevedlikeholdsteam. Stipend til Kirketjenerskolen. Innføringskurs i Den norske kirke. Fagdag om katekettjenesten.

29. mai: Høstens kurskalender. Ledig stilling i KA. Støtte til lederutviklingsprogram. Lokale klimatiltak og -arrangementer. «Rom for deg» i Den norske kirke.
24. mai: Ros til ny konferanse. Faser ut oljefyringen. Snart mellomoppgjør. Ekstra kurs om arbeidstid.
16. mai: Ansetter felles personvernombud. Meld deg på lederutviklingsprogrammet. Advarer mot kataloghaier.
10. mai: Unngå dyre bildetabber. Eldbjørg Ekre på plass i KA. Gratis rekrutteringskonferanseBruk av LPR-informasjon ved kirkevalget.
3. mai: Nytt styre i KA. Landsrådet ber om «En rammelov som sikrer verdier». Nyttige verktøy til Klimapilegrim. Søk om penger til kirkesikring.

26. april: Ny samarbeidsavtale med Kirkerådet. 20 millioner ekstra til kirkesikring. Landsråd i KA kommende uke. Status for kirkesikringsarbeidet.
17. april: Påskehilsen: En ny start – i og utenfor kirken.  Storkommunekonferansen svarer på regjeringens oppfordring.
12. april: KA-direktørens reiseblogg. Strategikonferanse for organisasjonsmedlemmer. KA-veteranen Ellen blir pensjonist. Husk budsjettkurs.
5. april: Årsmeldingen er klar. Husk Kirkebyggkonferansen. Lot seg lure av dåpsspøk. Landsrådspapirer. Alle særavtaler ferdig forhandlet.

29. mars: Ny særavtale om kirkelige stillinger. Strategikonferansene fortsetter. Kurs i budsjettarbeid. Følg Kirkemøtet på nett.
22. mars: Bli med på lederutviklingsprogrammet. Stor oppslutning om nytt kurs. Tilskudd til kompetanseutvikling. Kursopplegg for staber.
15. mars: I mål med de fleste særavtalene. Husk Kirkebygg- og gravplasskonferansen.
8. mars: Strategikonferanser i gang. KAs vakttelefon. Riksantikvaren beholder kirkeansvaret. Justering av skatteregler. Søk om OU-midler.
1. mars: Hovedtariffavtalen er klar. Ropstad ser fram til dialog med KA. Husk kontaktmøte. Menighetsbladkurs i Trondheim. Tilhørighetsordningen sikrer likebehandling.

22. februar: Ny konferanse setter kirkebyggforvaltning på agendaen 21.-22. mai. Flere besøker stavkirkene. Tilgjengelighetspris til Bergen kirkelige fellesråd. Ta Kirketjenerskolen 2 i april.
15. februar: Utfordrer trosministeren i innspurten mot ny trossamfunnslov
8. februar: Møt KAs ferske forhandlingsleder. Hva gjør du når krisen rammer? Husk strategikonferansen. Ny medarbeider i KA.
1. februar: Skryter av ansattes omstillingsvilje. Husk grunnkurs for kirkeverger. Slik snudde de dåpsnedgangen.

25. januar: Kirkebranntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger. Håper regjeringen vil gjøre dåpsarbeidet lettere. Valg av nominasjonskomiteer.
18. januar: Ekstra ifm. ny regjeringsplattform: – Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår. – Positive signaler om ideelle barnehager
18. januar: Vårens viktigste møteplass. To millioner til undervisningsløft. Nye menighetsbladkurs. Støtte til utdanningsmesser. Nøkkeltall for KLP-pensjon.
11. januar: Tilstandsanalyseverktøy for kirker lansert. Vurderer flere kurs for menighetsbladredaktører. Fra arkivet: Herrens veier. Påminnelse: LPR
4. januar: Nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver

2018

Nytt fra KA uke 51: Julehilsen. I mål med fem særavtaler. Digitale gravplasskart. Åpningstider i julen.
Nytt fra KA uke 50: Religionen mangler i kulturmeldingen. Særavtaleforhandlinger. Ledig stilling i KA. Tips til julegudstjenesten.
Nytt fra KA uke 49: Snart kirkeordningshøringsfrist. Kirkesøks adventskalender. Kurskalenderen er klar. Svindelalarm.
Nytt fra KA uke 48: «Endret bruk er ikke nedleggelse». «Vi trenger nytenkning om kirkene våre». Ny hta for organisasjonsmedlemmer vedtatt.
Nytt fra KA uke 47: Glede over ferdig statsbudsjett. Frivillighetens dag. Leirundersøkelsen.
Nytt fra KA uke 46: «Tomme kirker har også verdi». Kirkesikringsprisen til Hamar. Positive budsjettsignaler fra KrF.
Nytt fra KA uke 45: Høringsuttalelse om ny kirkeordning. Snart er det høstkonferanse. Gratis rekrutteringskonferanse.
Nytt fra KA uke 44: Beklager endring i KLPs kirkeforsikring. Innspill om styrekandidater.
Nytt fra KA uke 43: Ny organisasjonsavtale. Høring i kommunalkomiteen. Regnskapskurs. Lederveiledning.
Nytt fra KA uke 42: Godkjenning av ny hovedtariffavtale. Høring om statsbudsjettet. Avisstøtte til kirkebyggbevaring m.m.
Nytt fra KA uke 41: unison statsbudsjettkritikk på frokostmøte, KA på besøk hos kulturministeren, valg av nominasjonskomiteer m.m.
Ekstra nyhetsbrev om statsbudsjettet
Nytt fra KA uke 40 om høstkonferansen, sikkerhetsmåneden, kronikk: «Vi trenger prestasjoner, men ikke prestasjonslønn», kurset «En verdig gravferd»
Nytt fra KA uke 39 om kirkeordningshøring, datasikkerhetsmåneden, solcellesuksess, kurs og fagdager
Nytt fra KA uke 38 om prestasjonslønnoppslag i Vårt Land, informasjon om tariffoppgjøret, frokostmøte om kirkeordning, slipper å søke folkeregistertilgang
Nytt fra KA uke 37 om streikeuttak, kirkesikringsprisen, kirkeordningshøring, bergvarmeanlegg, kompentansemidler.
Nytt fra KA uke 36 om høstkonferansen og stabstur
Nytt fra KA uke 35 om kirkeordningshøring, ny fakturasvindler, streike-faq
Nytt fra KA uke 34 om forventninger om steinkirkeløft, mekling 18. september, opptak fra Arendalsuka, rekrutteringsmidler
Nytt fra KA uke 33 om Arendalsuka, mekling og medlemsfordeler
Nytt fra KA uke 32 om omorganisering i KA, Arendalsuka og kurshøsten
Nytt fra KA uke 26 om høstkonferansen, Arendalsuka, StartBank, GDPR, politiattest, tilrettelegging på gravplassen, 
Nytt fra KA uke 25 om overgrep og rollebevissthet, nylansering av kirkesøk.no, forhandlingspause og utlysning av kommunikasjonsrådgiver
Nytt fra KA uke 24 om innføringskurs, tariffoppgjøret, kurs i rytmisk musikk, svindelsesong og trekkspillseminar
Nytt fra KA uke 23 om tariff, kirkeordning og drop-in
Nytt fra KA uke 22 om gravplass og folkeregisteret, kirkeordning og restverdiredning
Nytt fra KA uke 21 om Arendalsuka og ny kirkeordning
Nytt fra KA uke 20 om personvern, tilgjengelighet og arbeidsgiverkonferansene
Nytt fra KA uke 19 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 18 om kataloghaier, påmelding til Storkommunekonferansen, les Prismet gratis.
Nytt fra KA uke 17 om ny strategiplan vedtatt. Slik påvirkes kirken av #metoo.
Nytt fra KA uke 16 om likestillings- og diskrimineringslov, kirkepartner og tariff
Nytt fra KA uke 15 - ekstrautsending om kirkemøtet og ny troslov
Nytt fra KA uke 15 om kirkemøtet og kirkesøk
Nytt fra KA uke 14 om flomutsatte kirker, landsråd, kirkemøte, kirkeklokker og kurs
Nytt fra KA uke 13 - påskeferie
Nytt fra KA uke 12 om kurssesongen, KA søker forhandlingsleder, arbeidsgiverkonferanser, KNIF-dagen
Nytt fra KA uke 11 om tilstandsrapport, fellesrådsnettverk, kurs og ny avdelingsdirektør i KA 
Nytt fra KA uke 10 om ny pensjonsordning, likebehandling kontra særbehandling og kirkeklokker
Nytt fra KA uke 9 om arbeidsgiverkonferanser, troslovskronikk og fagdager for kirketjenere
Nytt fra KA uke 8 om solceller, trossamfunnslov og mer
Nytt fra KA uke 7 om OL-prestenes betydning, budsjettkurs, prosjektledersamlinger m.m.
Nytt fra KA uke 6 om kommunesammenslåing, kurs, stipend, LPR mm.
Nytt fra KA uke 5 om ny adm. dir. i KA, kurs og blogg
Nytt fra KA uke 4 om ny trossamfunnslov, varsling og gratis orgel
Nytt fra KA uke 3 om ny regjering, høring, kurs og debatt
Nytt fra KA uke 2 om barne- og ungdomsorganisasjoner, gravferd og mer
Nytt fra KA uke 1 om prester på tv, ledernettverk og kurs

2017

Nytt fra KA uke 51 om jul, barns tro, julegudstjeneste mm.
Nytt fra KA uke 50 om kirkekonserter, #metoo, forhandlinger og høring
Nytt fra KA uke 49 om Hønefoss kirke, ICAN, forhandlinger og kalender
Nytt fra KA uke 48 om livssynslov, slokkeanlegg, miljøkirke og nominasjon
Nytt fra KA uke 47 om livssynslov, #metoo og Tore Byfuglien 
Nytt fra KA uke 46 om livssynslov, landskonferanse for kirkeverger og stipend
Nytt fra KA uke 45 om livssynslov, kirkebygg, rentekompensasjon mm.
Nytt fra KA uke 44 om livssynslov, offentlige anskaffelser og sikring av kirkebygg
Nytt fra KA uke 43 om høring, sammenslåing, ledsagerprogram mm.
Nytt fra KA uke 42 om kirkerom, kurs og Enova
Nytt fra KA uke 41 om statsbudsjettet, høring, kurs
Nytt fra KA uke 40 om høring, personvernregler, Luther
Nytt fra KA uke 39 om reiseliv, lønnsforhandlinger, landskonferanse
Nytt fra KA uke 38 om Tau kirke, nytt rundskriv, tjærenettverk
Nytt fra KA uke 37 om kirkekontroll, høringer og kurs
Nytt fra KA uke 36 om tyveri, sikring av kirker og kurs
Nytt fra KA uke 35 om fakturasvindel, kommunesammenslåingsveileder
Nytt fra KA uke 34 om stipend og midler, lederveiledning og kurs
Nytt fra KA uke 33 om ledernettverk og kurs
Nytt fra KA uke 32 om lederutviklingsutdannelse og kurs
Nytt fra KA uke 31 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 30 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 29 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 28 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 27 om tariff, tariffkurs, rentekompentasjon, kataloghaier 
Nytt fra KA uke 26 om lønnsforhandlinger, reiselivsseminar, inventar, sommeråpne kirker
Nytt fra KA uke 25 om kommunesammenslåing, lønnsoppgjøret, midler og kurs
Nytt fra KA uke 24 om mellomoppgjøret, midler og kurs
Nytt fra KA uke 23 om finansering av trossamfunn, kommunereform og kurs
Nytt fra KA uke 22 om kommunesammenslåing, nettsider, kurs og kurskalender
Nytt fra KA uke 21 om bispenominasjon, gravferdsdiskusjon og gravplasskolen
Nytt fra KA uke 20 om kirkekontroll, revidert statsbudsjett, seminar og kurs
Nytt fra KA uke 19 om KA-medlem, kirkekontroll og kurs
Nytt fra KA uke 18 om ny kommunikasjonssjef, kirkebrann, kirkekontroll og kurs
Nytt fra KA uke 17 om ny tariffavtale, landsråd, midler, kurs
Nytt fra KA uke 16 om landsråd, overgrep, kurs og kunstavgift
Nytt fra KA uke 15 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 14 om kompetanserapport, kurs og kalking av middelalderkirker
Nytt fra KA uke 13 om KAs styre, landsråd, lederutviklingsprogram og blogg
Nytt fra KA uke 12 om lederkurs, kulturkonferanse og fagpersonnettverk
Nytt fra KA uke 11 om nytt ledertilbud, kurs, midler, nettverk
Nytt fra KA uke 10 om Hippeutvalget, nettverksmøte, kurs og kommentar
Nytt fra KA uke 9 om åpning av graver, konferanse, kurs og kommentar
Nytt fra KA uke 8 om kirkebygg, NTB-korrigering, stipender og kurs
Nytt fra KA uke 7 om partiprogrammer og grunnkurs for kirkeverger
Nytt fra KA uke 6 om midler, lysseminar, kurs
Nytt fra KA uke 5 om ny vigselsliturgi, høring, kurs og konferanser og LPR
Nytt fra KA uke 4 om Kirkemøtet, kurs, stipend og LPR
Nytt fra KA uke 3 om ledernettverk, landsråd, meninger og kurs
Nytt fra KA uke 2 om nøkkeltall fra KLP, HA og HTA, landsrådet, kurs og LPR
Nytt fra KA uke 1 om anskaffelser, kurs og LPR

2016

Nytt fra KA uke 51 om forhandlinger om særavtaler og levende lys
Nytt fra KA uke 50 om Søndagsskolen Norge, lederutdanning, kurs og kurskalender
Nytt fra KA uke 49 om arbeidstid og høytid, og lederutdanning for kateket og menighetspedagog
Nytt fra KA uke 48 om sentrale forhandlinger, julekalender og revidert kommunereformveileder
Nytt fra KA uke 47 om lederutviklingskurs, ny utgave av "Kirke og kommune"
Nytt fra KA uke 46 om kommunereform, lyspris og helsekonferanse
Nytt fra KA uke 45 om regionale kontaktmøter og takrenner
Nytt fra KA uke 44 om politiattest, bevilgninger over statsbudsjettet og ny håndbok
Nytt fra KA uke 43 om orgelvideo, mva, middelalderkirker og ledsagerprogrammet
Nytt fra KA uke 42 om kirkebyggforsikringordning og kurs
Nytt fra KA uke 41 om statsbudsjettet, kirkereform, landskonferanse og telefonsvindel
Nytt fra KA uke 40 om statsbudsjettet og webcruiter
Nytt fra KA uke 39 om KABB, brannsikringspris og fotokonkurranse
Nytt fra KA uke 38 om Kirkerådets innmelding og spørsmål og svar om tariff 2016
Nytt fra KA uke 37 om rentekompensasjonsordning, stipend og tilskudd, og kontaktmøter
Nytt fra KA uke 36 om KAs styre, fakturasvindel og fagdag om arbeidsmiljø
Nytt fra KA uke 35 om kirkebygg, uravstemning, kurs og konferanser
Nytt fra KA uke 34 om ny medarbeider i KA, kirkebygg og offentlige anskaffelser
Nytt fra KA uke 33 om høstkonferansen, ideelle aktører, kirkebygg og midler
Nytt fra KA uke 32 om sikrings av kirkebygg, fotokonkurranse og kurs
Nytt fra KA uke 31 om høstkonferansen, kirkebygg-kronikk og kurs
Nytt fra KA uke 30 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 29 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 28 om tilgjengelighet til kulturminner og lønns- og personalstatistikk
Nytt fra KA uke 27 om tilskuddsmidler til kirkebygg, kommunesammenslåing mm.
Nytt fra KA uke 26 om Arbeidstidsutvalget, innsyn i kirkebøker og kurs
Nytt fra KA uke 25 om Høstkonferansen, Kirkesøk-konkurranse og Kirkebakken
Nytt fra KA uke 24 om kirkebrann, rettighetsbeskyttelse og kurs
Nytt fra KA uke 23 om grunnkurs for kirkeverger og HMS-kurs for ledere
Nytt fra KA uke 22 om filmfremvisning, gravregister og kurskalender
Nytt fra KA uke 21 om streik, telefonselgere, landsråd og kurs
Nytt fra KA uke 20 om Enova-støtte, ferie og ledig stilling
Nytt fra KA uke 19 om Høstkonferansen, tariffoppgjøret og virksomhetsoverdragelse
Nytt fra KA uke 18 om sammenslåing av fellesråd, kirkereform og kirkeinventar
Nytt fra KA uke 17 om Landsrådet, kurs og flyktningkonferanse
Nytt fra KA uke 16 om Landsråd, FORK, høstkonferanse og storkommunekonferanse
Nytt fra KA uke 15 om Kirkemøtet som KA-medlem og saker fra Kirkemøtet
Nytt fra KA uke 14 om Kirkemøtet, debattnotat, kulturminner og aldersgrenseregler
Nytt fra KA uke 13 om pensjonsordninger i barnehage, stipend og kurs
Nytt fra KA uke 12 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 11 om tariff, arbeidskonferanser, kurs og etterutdanningskartlegging
Nytt fra KA uke 10 om veileder om kommunereform, midler, arbeidsgiverkonferanser og telefonselgere
Nytt fra KA uke 9 om Lae-utvalget, rekrutteringsbilag i VL og kartlegging av overgreps- og krenkelsessaker 
Nytt fra KA uke 8 om Gravferdsforskriften, stipend og kurs
Nytt fra KA uke 7 om Dnk og finansering, NIKU, kompetansemidler og KNIF
Nytt fra KA uke 6 om kirkeinventar og beskatning av kjøregodtgjørelse
Nytt fra KA uke 5 om kommunesammenslåing, diskrimineringslov og kurs
Nytt fra KA uke 4 om rådsopplæring, stavkirkeseminar, FAGUS-konferanse og LPR
Nytt fra KA uke 3 om kirkeasyl, stipend for diakoner, kurs og disputas
Nytt fra KA uke 2 om rådsopplæring, landsrådet, KLP, kurs og telefonsalg
Nytt fra KA uke 1 om tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog (ekstrautsending)
Nytt fra KA uke 1 om verneverdige håndverksfag, lærerjobb.no, kurs og nytt telefonsystem hos KA

2015

Nytt fra KA uke 51 om kirkebyggstyring, rådsopplæringskurs og åpningstider
Nytt fra KA uke 50 om rådsopplæringskurs, innbrudd, håndbok og utviklingsmidler
Nytt fra KA uke 49 om fakturasvindel, presteboliger og kurs
Nytt fra KA uke 48 om kirkevedlikehold, fakturasvindel og kurs
Nytt fra KA uke 47 om arbeidstid i julen, skolegudstjeneste og rådsopplæring
Nytt fra KA uke 46 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 45 om statsbudsjettet, arbeidsmiljø og nettside
Nytt fra KA uke 44 om kirkeinventarkampanje, kurs og håndbok for rådsmedlemmer
Nytt fra KA uke 43 om landskonferanse, fakturasvindel, gravstell, kurs og stipend
Nytt fra KA uke 42 om fellesrådssammensetning og trosopplæringskonferansen
Nytt fra KA uke 41 om kirkebygg, flyktninger, krisehåndtering og kurs
Nytt fra KA uke 40 om to nye stillinger, rådsopplæring, kurs og kompetansemidler
Nytt fra KA uke 39 om offentlige anskaffelser, framføring av film, WebCruiter og kurs
Nytt fra KA uke 38 om rentekompensasjon, LPR og håndbok for menighetsråd og fellesråd
Nytt fra KA uke 37 om gravferd, rådsopplæring og landskonferanse for kirkeverger
Nytt fra KA uke 36 om Posten, nærværsstipend og kurs
Nytt fra KA uke 35 om Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd, annonsering av stillinger og kurs
Nytt fra KA uke 34 om annonsering av stillinger, gravplasskolen, kurs og tariff
Nytt fra KA uke 33 om høring om obduksjon av barn, tariff 2015 og kurs
Nytt fra KA uke 32 om verdig gravferd og kurs
Nytt fra KA uke 31 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 30 om påsatte branner
Nytt fra KA uke 29 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 28 om tariff 2015, svindel, ferie, medbestemmelseskurs og landskonferansen for kirkeverger
Nytt fra KA uke 27 om kirkesøk, kurs og fakturasvindel
Nytt fra KA uke 26 om endringer i aml, filmfremvisning i Dnk, tariff, rentekompensasjonsordning
Nytt fra KA uke 25 om tariff, kirkebyggstyring, sommeråpne kirker og kurs
Nytt fra KA uke 24 om kirkeordningshøring og kurs
Nytt fra KA uke 23 om Kirkebakken og kurs
Nytt fra KA uke 22 om lederutviklingsprogram, Facebook og Twitter
Nytt fra KA uke 21 om kirkebyggkonferansen, kirkesøk.no og tilskudd
Nytt fra KA uke 20 om TONO-avtalen, KNIF og IKT og kurs
Nytt fra KA uke 19 om lønnsoppgjøret 2015, veileder om gravlegging uten kiste, kurs og ledsagerbevis
Nytt fra KA uke 18 om ny nettside, høringsuttalelse og landsråd
Nytt fra KA uke 17 om landsråd, høringsfrist for fellesråd og tariffjustering 
Nytt fra KA uke 16 om kirkemøtet, møte med mennesker og kurs
Nytt fra KA uke 15 om kirkemøtet, rammeavtale med Tono og kurs
Nytt fra KA uke 14 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 13 om arbeidstid og arbeidsgodtgjørelse, høring om presteboliger og endring i aml mm.
Nytt fra KA uke 12 om OU-stipender, kurs i medbestemmelse og kurs i budsjettarbeid
Nytt fra KA uke 11 om glemt høringsbrev og kurs
Nytt fra KA uke 10 om ny veileder, utlysning av midler og KAs lederutviklingsprogram
Nytt fra KA uke 9 om kommunesammenslåing, kurs og seminarer
Nytt fra KA uke 8 om kirkebyggstyring, kurs i kirkebyggdatabasen og siste frist for flere kurs
Nytt fra KA uke 7 om FUM, reisestipend, grunnkurs for kirkeverger og kurs i Stadig bedre
Nytt fra KA uke 6 om brukerforum for kirkebyggdatabasen, questbackkurs og A-melding
Nytt fra KA uke 5 om særavtalene, kirketjenerskolen, kurs fra KA og fra K-stud
Nytt fra KA uke 4 om gravplasskolen, kirkemusikerstipend, kurs og konferanser
Nytt fra KA uke 3 om politisk streik, KLP, Stadig bedre, brannsikring, kontingent og kurs
Nytt fra KA uke 2 om grunnkurs for kirkeverger/daglig leder og kurs i HMS
Nytt fra KA uke 1 - ingen utsending

2014

Nytt fra KA uke 52 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 51 om arbeidstid ved høytid, LPR, Gravplasskolen, kurs og stipend
Nytt fra KA uke 50 om julekalender og kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser
Nytt fra KA uke 49 om rådslederkurs, ledsagerprogrammet og fag på MF
Nytt fra KA uke 48 om lokal arbeidsmiljøundersøkelse
Nytt fra KA uke 47 om lederutviklingskurs og HA/HTA
Nytt fra KA uke 46 om stat-kirke-høringsuttalelse, kirkekontroll, svindel, publikasjoner og A-ordningen
Nytt fra KA uke 45 om gravplasshøring og kurs i leirledelse
Nytt fra KA uke 44 om kommunereform, regnskap og idéseminar
Nytt fra KA uke 43 om høringsnotat, kirkekontroll og konflikthåndteringskurs
Nytt fra KA uke 42 om kirkeøkonomi, barnehagestipend, kirkeplanleggeren og KNIF
Nytt fra KA uke 41 om statsbudsjettet, konflikthåndteringskurs og #minkirke
Nytt fra KA uke 40 om kirkeordningsnotat, kirkesøk.no, kurs og brann
Nytt fra KA uke 39 om #minkirke, kirkekontrollen og ledelseskurs
Nytt fra KA uke 39 - ekstrautsending om #minkirke
Nytt fra KA uke 38 om tariffoppgjøret, avtale med Questback, utdanning, personalkabal og kurs
Nytt fra KA uke 37 om A-ordningen og kurs
Nytt fra KA uke 36 om høringsnotat, tilskuddsdekning for kateketer og kurs
Nytt fra KA uke 35 om kirkesøk.no, kirkeloven og kurs
Nytt fra KA uke 34 om styringssystem og FDVU-system og kurs
Nytt fra KA uke 33 om høstkonferansen, lik og likskap-notat, barnehagestipend og kremasjonsfilm
Nytt fra KA uke 32 om høstkonferansen og kurs i konfliktforståelse og konflikthåndtering
Nytt fra KA uke 31 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 30 om kurs i konfliktforståelse og konflikthåndtering, og kurs i kirkebyggdatabasen
Nytt fra KA uke 29 om lønns- og personalstatistikk og kurs
Nytt fra KA uke 28 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 27 om rentekompensasjonsordningen, lovendring, uravstemminger og kurs
Nytt fra KA uke 26 om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, kurs og ideseminar
Nytt fra KA uke 25 om høstkonferansen, forhandlinger, utdanningstilbud og trosopplæringsprisen
Nytt fra KA uke 24 om kirketjenerkurs og kirkenett
Nytt fra KA uke 23 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 22 om kommende regelendring for sykemeldte og kurs i personalledelse
Nytt fra KA uke 21 om arkiv, videreutdanning, grunnkurs og kirkemusikksymposium
Nytt fra KA uke 20 om kommunereform, gravferdsutvalgets rapport og høstkonferansen
Nytt fra KA uke 19 om kirkebyggdatabasenkurs
Nytt fra KA uke 18 om KAs landsråd, nytt nyhetsbrev om kirkebygg, ansvars- og ulykkeforsikring og kirkemusikksymposium
Nytt fra KA uke 17 om ledsagerprogrammet, stipendutlysninger for kirkemusikere og kurs
Nytt fra KA uke 16 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 15 om kirkemøtet, kurs og nye nettsider for Dnk
Nytt fra KA uke 14 om ledsagerprogrammet og kurs
Nytt fra KA uke 13 om ENØK-tiltak, kurs og stipend
Nytt fra KA uke 12 om regnskapsrapportering, undersøkelser, kirketjenerskolen og kurs
Nytt fra KA uke 11 om KAs samarbeidsavtale med Kirkerådet og kirkesøk.no
Nytt fra KA uke 10 om kompetansemidler, reisestipend, regionale strategikonferanser og LPR
Nytt fra KA uke 9 om debattnotat til strategikonferansene, LPR, kurs og stipend
Nytt fra KA uke 8 om LPR, kurs og konferanser, og kulturminnebasen Askeladden
Nytt fra KA uke 7 om kontingentfaktura, kartlegging av overgreps-/krenkelsessaker og kurs
Nytt fra KA uke 6 om Trosopplæringsreformen, klima, kurs og konferanse
Nytt fra KA uke 5 om Hovedavtaleforhandlingene, IKT-prosjekt, kurs og konferanse
Nytt fra KA uke 4 om innbrudd i kirker, kurs og konferanser, reisestipend og Facebook
Nytt fra KA uke 3 om rentekompensasjon, pensjonsnote i regnskap for kirkelige fellesråd, strategikonferanser og kurs
Nytt fra KA uke 2 om ENØK, steinkirkeseminar og strategikonferanser
Nytt fra KA uke 1 om utlyste midler til kirketjenere og steinkirkeseminar
 

2013

Nytt fra KA uke 52 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 51 om Hovedavtalen, steinkirkeseminar, KAs strategihøring, LPR og KAs sentralbord
Nytt fra KA uke 50 om trekning av gratis kirkekontroll, kurs og reisestipend
Nytt fra KA uke 49 om mobbing, KA-strategi, salmebokseminar og Kirkeplanleggeren 2014
Nytt fra KA uke 48 om kurskoordinatorvikariat, Kirkekontrollen 2013 og Møte med mennesker
Nytt fra KA uke 47 om KA-strategi, ny medarbeider, høringsuttalelser og bokanbefaling
Nytt fra KA uke 46 om kirkekontroll, lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger, og Kirketjenerskolen 3
Nytt fra KA uke 45 om universell utformingskurs, varmepumper, kirkekontroll og kirkeplanleggeren
Nytt fra KA uke 44 om kirkekontroll, stipend, vanntåkekonferanse, kurs, lederutdanning og trosopplæringskonferansen
Nytt fra KA uke 43 om kirkekontroll, kurs og kirkenettet
Nytt fra KA uke 42 om stillingsinnhold for kirkemusikere, kurs, stipender og OVF-lån
Nytt fra KA uke 41 om gravferdskurs, arbeidsrettskurs, rådslederkurs og seminar om vedlikeholde av kirker
Nytt fra KA uke 40 om pensjonsdom, utlysning av tilskudd til tilstandsregistrering av kirker og kurs
Nytt fra KA uke 39 om styringssystem for oppvarmingsanlegg, kurs og fagdag
Nytt fra KA uke 38 om svindelforsøk, idéseminar, kirkeplanleggeren, kurs og sykefraværsapp
Nytt fra KA uke 37 om landskonferanse, kurs, nasjonal brannvernsøvelse og frivillighetens regjeringserklæring
Nytt fra KA uke 36 om utlysning av midler, grunnkurs for kirkeverger, kirketjenerskolen og gravferdskurs
Nytt fra KA uke 35 om særavtaler for barnehage, Kirkeplanleggeren 2014, kurs og RA-veileder
Nytt fra KA uke 34 om kirkebyggkontroll, gravferdsundersøkelse, OU-stipender og kurs
Nytt fra KA uke 33 om ledsagerprogrammet, ny medarbeider i KA, kurs og studietid blant bispedømmene
Nytt fra KA uke 32 om ledsagerprogram i Palestina og Israel og kurs
Nytt fra KA uke 31 om kirketjenerskolen, grunnkurs i kirkebyggdatabasen og presentasjons- og kommunikasjonskurs
Nytt fra KA uke 30 om landskonferanse for kirkeverger, kursopplegg i konflikthåndtering, og andre kurs
Nytt fra KA uke 29 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 28 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 27 om høringsuttalelse, nyansettelser, LPR-hefte, kurs og eiendomsoverdragelse
Nytt fra KA uke 26 om tariff 2013, særavtaler for barnehage, kurs og konferanser
Nytt fra KA uke 25 om kurs, konferanser, OU-midler og om brannvern/sikring i drifts- og investeringsbudsjettene
Nytt fra KA uke 24 om katalogsvindel, lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger, KA-forum, kirketjenerskolen og kurs
Nytt fra KA uke 23 om høringsuttalelse, gravferdsundersøkelse, tariff 2013, kurs og kirkegårdskongress
Nytt fra KA uke 22 om Dnks IKT-prosjekt, kriseberedskap, kurs og lederutviklingsprogram
Nytt fra KA uke 21 - ingen utsending
Nytt fra KA uke 20 om tjenestepensjonsbestemmelsene, tariff 2013, konflikthåndtering og landskonferanse for kirkeverger
Nytt frå KA veke 19 om revidert statsbudsjett for barnehagar og IKT-prosjekt, og kurs
Nytt fra KA uke 18 om KAs Landsråd, misvisende markedsføring, konfliktbrosjyre og kurs
Nytt fra KA uke 17 om brannbokmal, kurs og verdens bokdag
Nytt fra KA uke 16 om Kirkemøtet, kurs, seminarer, kirkebyggkonferanse, ulykkesforsikring og energirapportering
Nytt fra KA uke 15 om ny kirkeordning etter 2013, lederutvikling, kirketjenerskolen og NFK 
Nytt fra KA uke 14 om "SOSI-gravplass", fremdrift for høring, diverse kursinfo, bl.a. flytting av kurset om tilgjengelighet til kirkene
Nytt fra KA uke 13 om kirkesøk på engelsk, pensjon, budsjettkurs og hefte om gravferdsloven
Nytt fra KA uke 12 om kopieringsavtalen, landskonferanse for kirkeverger, kirkesøk.no og lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger
Nytt fra KA uke 11 om døvemeningheten i Bergen, regnskapsrapportering til SSB, kurs og stipender
Nytt fra KA uke 10 om kurs, særavtalene og Fagus-galla 
Nytt fra KA uke 9 om nettsvindel, gravferdskronikk, stipender, kurs og kirkeplanleggeren
Nytt fra KA uke 8 om svar på høringsnotat fra Arbeidsdepartementet, kurs og kontingentfaktura
Nytt fra KA uke 7 om reaksjoner på Kirkerådets vedtak, tjenestepriser, kurs og konferanse
Nytt fra KA uke 6 om stillingsbeskrivelser, teglsteinskirkekurs og mva-kompensasjon
Nytt fra KA uke 5 om gravminner, stipend, regionale strategikonferanser, grunnkurs og KA på nett og mobil
Nytt fra KA uke 4 om særavtalene, strategikonferanser, budsjettkurs, trosopplæring og LPR
Nytt fra KA uke 3 om tilgjengelighetshefte, kurs og KLP-oversikt
Nytt fra KA uke 2 om stipend til kirketjenerskolen, regional strategikonferanser, melding fra K-Stud og LPR
Nytt fra KA uke 1 om gravminner, meninger i KA-forum, regionale strategikonferanser og fagdag for kirketjenere

2012

Nytt fra KA uke 51 om særavtalene, reisesatser, bokføringsregler, kurs, stipend og LPR
Nytt fra KA uke 50 om MF-studium, OU-midler, tilgjengelighet i kirker og stillingsutlysning hos KA
Nytt fra KA uke 49 om lederutdanning, brannvarslingssystem, regionale strategikonferanser og lokale forhandlinger
Nytt fra KA uke 48 om dialogmøter og trådløse mikrofoner
Nytt fra KA uke 47 om ny overgrepsrapport, konferanse i Venezia, dagsseminar om gravplasser og katalogtjenester
Nytt fra KA uke 46 om særavtalene, arbeidsmiljøundersøkelsen, gravferdsloven og konsert i Oslo domkirke
Nytt fra KA uke 45 om høringssvar, regnskap og kirkeplanleggeren
Nytt fra KA uke 44 om Webcruiter, HTA og kurs
Nytt fra KA uke 43 om stipender til deltakelse på KRIK Puls 2013, tilgjengelighetsseminar, forslag til refleksjonssvar mm
Nytt fra KA uke 42 om lenker til kirke-stat-foredrag, info om diverse kurs mm
Nytt fra KA uke 41 om HTA, arbeidsmiljø, brannsikring, kompetanseutvikling - midler, kurs og seminar
Nytt fra KA uke 40 om utlyste midler, aktuelle kurs og konferanser
Nytt fra KA uke 39 om kirkeforsikring, kurs og seminar
Nytt fra KA uke 38 om hovedtariffavtalen, konferanser og stipendeter
Nytt fra KA uke 37 om hovedtariffavtalen og konferanser
Nytt fra KA uke 36 om energibruk i kirker, kurs og festival
Nytt fra KA uke 35 om Kirkeplanleggeren, orgelfestival, stipender og kurs
Nytt fra KA uke 34 med melding HTA 2012-2014 som er trådt i kraft, politiattest og frivilige, KAs høring til KRs refleksjonsdok. mm 
Nytt frå KA veke 33 om Haustkonferansen, kurs om lokale forhandlingar, kyrkjesøk.no med kommunesøk, div. tilbod frå andre
Nytt fra KA uke 32 om Høstkonferansen og LPR som er til salgs i KAs nettbutikk
Nytt fra KA uke 27-31 - ikke utsending pga ferieavvikling
Nytt frå KA veke 26 om uravstemning, refleksjonsdokument, arbeidsmiljøundersøking, kurs i lokale tingingar, kultur i kyrkja mm 
Nytt fra KA uke 25 om at tariff 2012 er i havn, pågående arbeidsmiljøundersøkelse, ingen forenklet prosedyre for politiattest mm
Nytt fra KA uke 24 om bl.a. kravene fra arbeidstakerorg. i forb. med årets tariffoppgjør 
Nytt fra KA uke 23 om bl.a. plakat og brosjyre til sommeråpne kirker
Nytt fra KA uke 22 om arbeidsmiljøundersøkelsen, arbeidstid og arbeidsplanlegging, sommeråpne kirker, brannperm mm
Nytt fra KA uke 21 med påminnelse om arbeidsgiverundersøkelsen, diverse kurs og svar på ofte stilte spørsmål om ferie
Nytt fra KA uke 20 om revidert nasjonalbudsjett, instilling fra kirkekomiteen, høstkonferansen i sept og om Skaperverkets dag
Nytt fra KA uke 19 om bl..a. KAs Landsråd og tildeling av reisestipend fra OU-styret 
Nytt fra KA uke 18 om nytt hefte fra KA: "Kirkebygget – brukshus og kulturminne", KAs Landsråd 2012, Fagdag for Kirketjenere i november
Nytt fra KA uke 17 om stor arbeidsmiljøundersøkelse blant alle kirkelig ansatte, sommeråpne kirker, trosopplæringskonferansen til høsten
Nytt fra KA uke 16 med informasjon om ulykkes- og ansvarsforsikring, tariffforhandlingsstart i KA-sektor 18. juni og div kurs
Nytt fra KA uke 15 om Kirkemøtestart og diverse kurstilbud i mai
Nytt fra KA uke 14 - ikke utsending i påskeuka
Nytt frå KA veke 13 om LPR-artiklar, borføringsreglar, åtvaring om nye svindelliknande forsøk retta mot m.a. fellesråd m.m.
Nytt fra KA uke 12 om forslag til ny kirkelov, KA som trenger ny jurist m.m.
Nytt fra KA uke 11 med oppfordring til regjeringen om å stoppe tvangsretur, NFK-seminar, bokanbefalinger, kirkesøk.no 
Nytt fra KA uke 10 om kompetansemidler, faglig forum for rbeidsrett i Oslo, kirkesøk.no med kommunesøk, og to viktige miljøtiltak
Nytt fraKA uke 9 om digitale liturgiske tekster, nye stillingsbeskrivelser, valg av KAs landsråd, undersøkelsen som kartlegger brann- og tyveritrusselen mot kirkebyggene, salg på klimamåler og pr for arbeidsgiverkonferansene i Kr.sand og Bergen
Nytt fra KA uke 8 om valg av nytt Landsråd for KA, nye saksbehandlingsregler, faglig forum for arbeidsrett og fagartikkel om arbeidstid på leir
Nytt fra KA uke 7 om "virkedager" i ny gravferdslov, rentekompensasjonspotten som er tom og regionale arbeidsgiverkonferanser
Nytt får KA veke 6 om termografering, LPR og nyttige bøker frå KA
Ekstranytt fra KA om Landsråd og LPR
Nytt fra KA uke 5 med bl.a. KAs utfordring til å drøfte kirkeordningsspørsmål, nytt om kopiering og digitale gudstjenestebøker mm
Nytt fra KA uke 4 med bl.a fagartikkel av direktøren i KAs arbeidsgiveravdeling om rapportskriving, nøkkeltall fra KLP, fagforum mm
Nytt fra KA uke 3 om å vente med innkjøp av digitale gustjenestebøker, ny forhandlingssjef, arbeidsgiverkurs i mars og april mm
Nytt fra KA uke 2 om ny versjon av kirkebyggdatabasen, rådskursblogg, saksbehandlingskurs og varme rørovner
Nytt fra KA uke 1 om rådskursene, frikjøpsordning for kirkemusikere, stipend til de som vil ta Kirketjenerskolen og noen påminnelser

2011

Nytt fra KA uke 51 med julehilsen fra adm. dir Frank Grimstad, foorvarsel om "ny" Kirkebyggdatabase i januar 2012, mm
Nytt fra KA uke 50 om bl.a. felleskirkelig reglement for bruk av politiattest, LPR-registrering, og KAs nettbutikk som "lugger"...
Nytt fra KA uke 49 om lønns- og personalregistrering som kan begynne 9. desember, noen viktige lystips i adventstiden, mm
Nytt fra KA uke 48 om "Kirke og kommune"-heftet, gratis gudstjenestebøker til undervisningspersonell, og andre nyttige saker
Nytt fra KA uke 47 om innføring av ny liturgi, KAs rådsopplæring mm
Nytt fra KA uke 46 om skjerpede krav til innkjøp, nærvarsarbeid i barnehagene, mulig lederutviklingskurs 2012, politiattest
Nytt frå KA uke 45-II om regjeringa sitt forslag om dekning av merutgifter etter terrorhandlingene 22. juli
Nytt frå KA veke 45 om nettstad inkluderende.no, lågare pensjonspremie enn først meldt og div. nytt frå samarbeidande org.
Nytt fra KA uke 44 med diverse påminnelser
Nytt fra KA uke 43 med påmeldingsstart 1. nov til KAs rådsopplæring, nye bøker, og nytt fra NkrS
Nytt frå KA veke 42 om val til kyrkjeleg fellesråd, rentekompensasjon og stipend til barnehagar som vil arbeide med sjukefråvær
Nytt fra KA uke 41 med advarsel om såkalt "kataloghai", materiell til nye rådsmedlemmer, nære påmeldingsfrister m.m.
Nytt fra KA uke 40 med bl. a. statsbudsjett, KA-kurs og frikjøpsordningen for kirkemusikere i forb med gudstjenestereformen.
Nytt fra KA uke 39 med bl.a. lansering av opplegget for KAs rådsopplæring 2011-2015, lenke til Foredragsarkiv m.m.
Nytt fra KA uke 38 om bl.a. ny advokat til KA, kurs og kurspåmeldinger, Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd m.m.
Nytt frå KA veke 37 om mellom anna mogleg ref. av utg. til lokal oppfølging etter 22.07.11 og diverse aktuelle kurs
Nytt fra KA uke 36 om mange aktuelle kurs og konferanser i KA-regi
Nytt fra KA uke 35 om midler til undervisningspersonell, påminnelser fra arbeidsgiveravdelingen, Kirkeplanleggeren 2012 m.m.
Nytt fra KA uke 34 om Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø 15. september, og andre kurs og konferanser i KA-regi
Nytt fra KA uke 33 om bl.a. oppfølging av medarbeidere etter 22.07, rentekompensasjonsordningen som er lite brukt i år.
Nytt fra KA uke 32 om bl.a. Kirkens Nødhjelp og deres arbeide for å skaffe vann til flyktningeene på Afrikas horn
Nytt fra KA uke 31 om bl.a. landskonferansen for kirkeverger, noen andre kurstilbud fra KA og om Frivillighetsprisen
Nytt fra KA uke 30 om Gravferd for ofrene av tragedien i Oslo og på Utøya – noen aktuelle utfordringer
Nytt fra KA ukene 27, 28 og 29 - ingen utsending p.g.a. ferieavvikling
Nytt frå KA veke 26 - ekstrasending med lenkene til info om sikringskurs "nær deg" og kyrkjemusikarstipend
Nytt frå KA veke 26 med info om endringar i arbeidsmiljlov mm, branntilløp i Buanes krk og hausetns kurs i sikringsarbeid
Nytt fra KA uke 25 om kirketjenerskolen og kirkesøk.no
Nytt fra KA uke 24 om ledig stilling i KA,  høstens storsatsing om arbeidslivet, kirkeplanleggeren 2012 som kan bestilles m.m.
Nytt fra KA uke 23  om KAs folkevalgtopplæring etter kirkevalget, nettbasert rekrutteringsverktøy og kurs i Kirkebyggdatabasen
Nytt fra KA uke 22 Ikke noen utsending
Nytt frå KA veke 21 om utreikning av kor mange ein kan ha inn i ei kyrkje, reisestipend frå OU-styret, meiningar i KA-forum m.m.
Nytt fra KA uke 20 om branner med utgangspunkt i søppel, katalogsvindlere, KAs lederutviklingstilbud m.m.
Meir nytt frå KA veke 19 med åtvaringar, presiseringar og påminningar
Nytt frå KA veke 19 om m.a. OU-trekk for 2011, brannsikring i praksis mandag 20. juni, bønedag for fred i juni 
Nytt fra KA uke 18 om KAs landsråd, fagforun for arbeidsrett og storsatsing høsten 2011 på arbeidslivets retter og plikter
Nytt fra KA uke 17 om landsrådsuttalelser, faktura for ansvars- og ulykkesforsikring, KNIF-dager m.m.
Uke 16 - ikke noen sending pga påske
Nytt fra KA uke 15 om høringene fra KM og Landsråd, stilling som advokat/jurist i KA og SPA og stipend til undervisningsfolka
Nytt fra KA uke 14 om stat-kirkesaker på ka.no, Landsrådet-program og saker, KA-kurs og ulike utdanningstilbud
Nytt fra KA uke 13 om bl. tilbud fra NTNU om deltidsstudier, kurs fra KA om budsjettarbeid, og pågående telefonselger
Nytt fra KA uke 12 med bl.a. tips om å starte nå med planleggingen av ENØK-tiltak for neste vinter, info om kurs m.m.
Nytt fra KA uke 11 om endret vilkår for rentekompensasjon, Earth Haour og KA-kurs
Nytt fra KA uke 10 om bl.a. avtaler som gjelder for arbeid på leir/week ends og påminnelser om KAs kurs og konferanser
Nytt fra KA uke 9 om utlysing av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger, og kurs om budsjettarbeid
Nytt frå KA veke 8 om kurset i energimodulen 22. mars
Nytt fra KA uke 7 oppdatering av nettverktøy, info om KA-kurs og PBLs Friskhetskonferanse  
Nytt fra KA uke 6  med info om KAs kurs og Hitra som ternger ny kirkeverge
Nytt frå KA veke 5 med info om notat og rundskriv frå FAD, info om kurs frå KA og nytt frå NKrS
Nytt fra KA u  ke 4 med bl.a. info om nøkkeltall 2010 fra KLP, tips om mulig støtte fra Sparebankstiftelsen, skjema fra NKrS m.m. 
Nytt fra KA uke 3 om bl.a. kontingenten fra KA som er sendt ut nå, diverse kurs og informasjon fra flyktningenettverket
Nytt fra KA  uke 2 om kompetansetiltak foran gudstjenestereform, oppdatert spørsmål og svar om arkiv, priser for KA-tjenster m.m.
Nytt fra KA  uke 1 om LPR som haster, tilgjengelighet til norske kirker, fakturasvindel (igjen!) og KAs kurs og konferanser m.m.
 
Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone