Jobber sammen om bevaringsprogram for kirkebygg

– Nøkkelen til suksess for bevaringsprogrammet er at lokalkirken som eier blir trukket aktivt med så tidlig som mulig og at disse opplever prosessene som forutsigbare og smidige, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 29/06/2022
Regjeringen har bedt Riksantikvaren utarbeide forslag til bevaringsprogram for kirker. KA og Kirkerådet er tungt involvert i arbeidet, som nådde en milepæl denne uken.

– Soknene i Den norske kirke eier mange av landets viktigste kulturminner. Nøkkelen til suksess for bevaringsprogrammet er at lokalkirken som eier blir trukket aktivt med så tidlig som mulig og at disse opplever prosessene som forutsigbare og smidige, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Som medlemsorganisasjon for alle landets forvaltere av kirkebygg forsøker vi å ivareta dette i utformingen av programmet og er glade for at både RA og KR deler dette anliggendet. Vi er opptatt av forenkling av søknadsprosesser og tiltak som kan tilføre kirkeeier både økt kapasitet og kompetanse, ettersom disse vil ha hovedansvaret som byggherre i hvert enkelt tilfelle, sier hun.

Foreslår et omfattende istandsettingsarbeid

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker. KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs sitter i bevaringsprogrammets styringsgruppe, der også Kirkerådet er representert.

Oppdraget som Riksantikvaren har fått er todelt, og den første leveransen ble sendt over til departementet denne uken. Denne handler om kapasiteten i håndverksmarkedet og forvaltningen, overordnet forslag til strategi og innhold i bevaringsprogrammet.

– Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

«Til hvert program ligger det felles innsatsområder som går på tvers av programmene for tiltak som bevaring, kunnskap og kompetanse, opplevelse og formidling, og engasjement og deltakelse», heter det videre.

Fellesrådene får en sentral rolle

Fagdirektør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Ingrid Staurheim, er prosjektleder for KAs arbeid med bevaringsprogrammet. Hun understreker at fellesrådene uansett innretting vil ha en sentral rolle i bevaringsprogrammet.

– Vi holder på å etablere en kirkebygglederutdanning hvor byggherrerollen, prosjektledelse og bestillerkompetanse er sentrale tema. Vi har også vektlagt bevaringsprogrammet i arbeidet med revisjon av Kirkebyggdatabasen, sier Staurheim.

Arbeidet med bevaringsprogrammet fortsetter utover høsten. En samlet anbefaling skal overleveres Barne- og familiedepartementet 1. desember.

Bevaringsprogrammet har en kostnadsramme på om lag 10 milliarder. Dette tilsvarer den delen av Opplysningsvesenets fond som tilfaller staten i forbindelse med delingen av fondet.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone