Målstyring, kvalitet og evaluering

Hvordan kan vi sikre at organisasjonen utfører sitt arbeid i tråd med virksomhetens mål og strategier? Og hvordan kan utførelsen av oppgavene kvalitetssikres slik at den enkelte kan være stolt av det som leveres?

Å sørge for gode systemer som kan kvalitetssikre virksomheten er et arbeidsgiver- og lederansvar. Målstyring, kvalitet og evaluering er tre faktorer som er vesentlige i et godt kvalitetssikringssystem og viktige ingredienser i organisasjonsutvikling. 
Klikk deg inn på det enkelte begrep og les mer om hva de innebærer.

Systematiske tilbakemeldinger på de tjenestene som leveres kan berike et godt arbeidsmiljø og bidrar til utvikling og læring. Kvalitets- og evalueringsverktøyet Stadig bedre er et evalueringsverktøy som måler brukertilfredshet og kvalitet i kirkelig arbeid. Fra 1.sept 2010 ble den nettbaserte verktøyløsningen for Stadig bedre gjort kostnadsfritt tilgjengelig for alle fellesråd. Brukernavn og passord til innlogging er sendt fellesrådene/kirkevergen pr.e-post.

KA tilbyr for øvrig rådgivning, kurs og praktiske verktøy for organisasjonsutvikling, målstyring, kvalitetssikring og evaluering.
Se KAs kurskalender for mer informasjon.

Få mer informasjon om Stadig bedre og om evalueringsarbeid i kirken

Powered by Cornerstone