Stadig bedre - verktøy for kvalitetstyring i kirkelig undervisning

Hvordan oppleves kirkens undervisning? Blir foreldre, barn og unge møtt på sine forventninger i møte med kirkens opplæring. Får de som deltar i kirkens trosopplæring svar på sine spørsmål? Får de hjelp til å leve og håp for framtida?

Stadig bedre - verktøy for kvalitetstyring i kirkelig undervisningRønnaug Eng Skjeldal (t.v.), kateket i Voss, liker kvalitetsverktøyet Stadig bedre. Her sammen med tidligere prosjektleder Linn Maria Kierulf. Stadig flere tar i bruk Stadig bedre!

Flere og flere menigheter og fellesråd i den norske kirke tar i bruk kvalitetsverktøyet Stadig bedre. Stadig bedre styrker kommunikasjonen mellom kirkens medarbeidere og kirkens brukere, og derav kvaliteten på kirkens undervisningstjenester.

Stadig bedre - et kvalitetsverktøy

En av nøklene til å utvikle en best mulig kvalitet på undervisningstjenester, ligger gjemt i kommunikasjon med foreldre, barn og unge. KA har utviklet en metode og et verktøy for å styrke denne kommunikasjonen. Stadig bedre er utviklet av personer som har lang erfaring fra kirkelig pedagogisk arbeid, i samarbeid med bl.a. Trosopplæringssekretariatet og IKO. 

Stadig bedre består av:

  • innføring i kvalitetstenkning og målstyring innføring i metodikk for kvalitetsutvikling ved hjelp av brukerundersøkelser (se link til skjemaer)
  • utviklede skjemaer til kvalitetsdokumentasjon ved hjelp av brukerundersøkelser for barn, konfirmanter, ungdommer og foreldre
  • metodikk og drøftingsskjema til bruk for stabens arbeid med kvalitetsutvikling på bakgrunn av brukerundersøkelsene

Stadig bedre er koblet opp mot et internettbasert dataverktøy for elektroniske brukerundersøkelser. Det trengs kurs for å kunne utnytte verktøyet, og man trenger et brukernavn og passord for å logge seg på.

I bruk vil Stadig bedre involvere både fagstillingene og ledelsen. Vi anbefaler derfor at menigheter deltar på innføringskurs både med undervisningsleder og daglige ledere/ kirkeverger/sokneprest.

Kontaktperson i KA: Merete Huuse, tlf 23 08 14 35.

Powered by Cornerstone