Klimapilegrim - ressursmateriale

Publisert: 29/04/2019
I forbindelse med prosjektet Klimapilegrim, bidrar KA med ressursmateriale som kan brukes i den enkelte menigheten. Ressursmaterialet baserer seg på data fra 2017/2018, og viser status for klimarelaterte tiltak på kirkebyggene og den norske kirkes klimaavtrykk per bispedømme.
Klimapilegrim - ressursmateriale
Klimapilegrim - ressursmateriale
Klimapilegrim - ressursmateriale
Klimapilegrim - ressursmateriale
Kilde «NDKs klimaavtrykk 2017 fordelt på bispredømme»: Beregning utført av KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 2019. Tallene for klimaavtrykk er kalkulert på grunnlag av tall fra Kirkerådet, basert på beregninger  bl.a. på grunnlag av KOSTRA-tall for 2017. Dette er underlagstall for Klimafottrykksrapportfor DNK for 2017. Tallene for bispedømmene inkluderer bispedømmekontoret, fellesråd/sokneråd lokalt og tjenester via kommunen. Andelen bygningsmasse i bruttoareal er basert på tall i Kirkebyggdatabasen på 1306 av 1634 kirker. BTA for den øvrige bygningsmassen er stipulert ut fra gjennomsnittet på de 1306 kirkene hvor BTA er registrert. Kapeller, kontorbygg, redskapsbygg etc er ikke inkludert i beregningene. Kalkylen forutsetter at andelen BTA i øvrige bygg står i forhold til andelen BTA på kirkebyggene.

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone