HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Enighet om hovedtariffavtale for kirkelige virksomheter

Publisert: 13/06/2024
Partene ble torsdag morgen enige om en lønnsramme på 5,2 prosent for ansatte i Den norske kirke.

– Vi har kommet fram til et resultat som balanserer de hensynene vi må ta som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon: Støtte opp under rekrutteringsarbeidet på en måte som virksomhetene har økonomisk rygg til å bære. Dette er vi tilfredse med, sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen.

Forhandlingene startet tirsdag. Enighet ble oppnådd torsdag morgen.

Samme ramme som frontfag og kommunene

Oppgjøret på kirkedelen av KA-sektoren har en lønnsramme på 5,2 prosent, tilsvarende frontfaget og blant andre kommunene (KS-området og Oslo kommune).

For rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet og bispedømmerådene) settes 1,0 prosent av til lokale lønnsforhandlinger.

– Vi skal gi de ansatte i Den norske kirke en lønnsutvikling i tråd med sammenlignbare sektorer. Dette har vi levert på i årets forhandlinger, samtidig som vi holder kostnadsveksten for virksomhetene på et forsvarlig nivå, sier Andresen.

Resultatet skal på uravstemning

Enigheten som ble oppnådd torsdag morgen gjelder hovedtariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke.

Resultatet vil bli sendt på uravstemning blant medlemsvirksomhetene i uke 25. KA kommer tilbake med mer informasjon om når og hvordan resultatet skal effektueres.

Forhandlinger for organisasjonene (de av KAs medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner sted 18. juni.

Se detaljene i forhandlingsresultatet her

Alt om hovedtariffoppgjøret 2024

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone