REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Ber Stortinget sikre kirkebevaring evig liv

Publisert: 14/05/2024
Jubler for oppstart av bevaringsprogram. – Nå gjelder det at Stortinget vedtar prinsippet om generasjonsfond.

Tirsdag la regjeringen fram hele sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I dette ligger detaljene om bevaringsprogrammet for kulturhistorisk verdifulle kirker, der hovedpunktene ble lansert i Vårt Land dagen før fremleggingen.

LES OGSÅ: Bevaringsprogrammet: Staten øker sin andel til 50 prosent

Det er kirkene med størst vedlikeholdsbehov og størst kulturhistorisk og kirkelig verdi som vil bli prioritert først. Den statlige andelen blir på minst 50 prosent – og enda mer når kostnadene overstiger 30 millioner.

– Avløser ikke kommunenes ansvar

– Den økte statlige andelen vil gjøre det mulig for flere kirkeeiere å få glede av satsingen på kirkebevaring. Vi er veldig glade for dette, sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr.

– Samtidig vil jeg understreke at statens økte innsats overfor kirkebyggene ikke skal avløse kommunenes økonomiske ansvar for kirkebyggene eller komme til erstatning for andre tiltak eller ordninger som finnes på området.

Økende statlig andel

I bevaringsprogrammet for middelalderkirker vil staten som hovedregel dekke kostnadene til hovedprosjekter etter følgende intervaller:

  • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0 - 30 millioner kroner
  • 75 prosent av kostnadene i intervallet 30 - 70 millioner kroner
  • 90 prosent av kostnadene over 70 millioner kroner

I de to øvrige bevaringsprogrammene vil staten som hovedregel dekke kostnadene til hovedprosjekter etter følgende intervaller:

  • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0 - 30 millioner kroner
  • 60 prosent av kostnadene i intervallet 30 - 70 millioner kroner
  • 80 prosent av kostnadene over 70 millioner kroner

– Hensiktsmessig løsning

Forprosjekter kan dekkes fullt ut av staten.

– Bevaringsarbeid på kulturhistoriske viktige kirkebygg er tidkrevende prosjekter, der det er behov for forutsigbar finansiering. Vi er derfor tilfredse med at det skal gis tilsagn om tilskudd for hele hovedprosjektet. Utbetaling skjer etter hvert som mottakere har behov for å dekke de aktuelle utgiftene. Dette er en hensiktsmessig løsning for både kirkeeierne og kommunene, sier Marit Brandt Lågøyr.

Ber om generasjonsfond

Kirkebevaringsprogrammet springer ut av delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF), basert på prinsippet om at staten bevilger midler, tilsvarende sin andel av fondet, til bevaring av kirker.

Regjeringen har imidlertid vært tydelig på sitt ønske om at det skal etableres et generasjonsfond med en statlig forpliktelse til kirkebevaring som går ut over denne andelen. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er dette formulert slik: «Statens inntekter fra OVF skal også settes av til formålet etter at forpliktelsen på 10 mrd. kroner er innfridd.»

Dette prinsippet er imidlertid ikke forankret i et stortingsvedtak ennå.

– Når den første bevilgningen til kirkebevaring nå skal vedtas i Stortinget, ber vi om at Stortinget samtidig vedtar prinsippet om generasjonsfond for å sikre kirkebevaring evig liv, sier Marit Brandt Lågøyr.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone