TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN:

«Barn får møte skaperverket og dets mangfold på nært hold»

Prisvinnere: Robert Knudsen, ungdomsprest/sokneprest, Laila T. Stensvold, trosopplærer, Sissel Andreassen, trosopplæringskoordinator, Maria Nese Taxerås, trosopplærer, Ragnhild E. Floberg, prost. Foto: Sara Hestnæs Egenæs Løvlien/Trosopplæringskonferansen
Publisert: 18/10/2023
Aust-Nedenes prosti fikk Trosopplæringsprisen 2023 for prosjektet «Du verden».

«Årets vinner er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom flere menigheter og lokale ressurser. Tiltaket samler barn på tvers av menigheter, og engasjerer mange frivillige», heter det i juryens begrunnelse.

Trosopplæringsprisen 2023 ble delt ut onsdag formiddag under fellesprogrammet på Trosopplæringskonferansen.

Samling i Den lille dyrehage

«Du verden» er et trosopplæringstiltak for tolvåringer i Aust-Nedenes prosti. Tiltaket er et eksempel på hvordan flere menigheter og andre lokale ressurser kan samarbeide for å skape gode trosopplæringstiltak.

Tolvåringene inviteres til en samling i Den lille dyrehage på Brokelandsheia, med måltid, gruppeundervisning, lek, natursti, samtale og egen utforsking. Den lille dyrehage legger stor vekt på dyrevelferd, og også på å hjelpe dyr som lever i naturen.

Reflekterer sammen

I juryens begrunnelse heter det videre:

«Temaet ‘Forvalteransvar’ blir aktualisert på en kreativ måte og settes inn i en teologisk, pedagogisk og lokal kontekst: Barn får møte skaperverket og dets mangfold på nært hold, i lokalmiljøet. Tiltaket knytter sammen oppgaven vi har fått av Gud om å ta vare på skaperverket, med refleksjon og handling. Barna blir oppmuntret til å reflektere over hvordan deres handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen og de levende vesenene rundt dem, både lokalt og globalt. Sammen reflekterer barna og lederne over hvordan man kan ta gode (miljø)valg i hverdagen.»

Les mer om «Du verden» her.

De to andre nominerte til Trosopplæringsprisen var «Etter skoletid» og «Kirketegn for alle».

«… som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning»

Trosopplæringsprisen deles ut på Trosopplæringskonferansen, der IKO er hovedarrangør med KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge som medarrangører. Juryen for prisen består av representanter for KA, Kirkerådet og IKO.

Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.

Vinnerne får 50.000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. 

 
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone