LØNNSOPPGJØRET 2023:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

Styret i KA. F.v. Solveig Kopperstad Bratseth, Gard Sandaker-Nielsen, Bjørg Tysdal Moe (leder), Aslak Wegge og Oddbjørn Eide (nestleder). Øystein Hagen og Aud-Karin Hovi var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: KA
Publisert: 12/06/2023
Medlemsvirksomhetene involveres grundig før styret vedtar retningslinjer for tariffoppgjøret.

KA er en medlemsstyrt organisasjon der styret velges fra landsrådet (generalforsamlingen), som igjen velges av representanter for virksomhetene. Det er derfor styret som vedtar retningslinjer for forhandlingene før de årlige tariffoppgjørene.

Retningslinjene for årets oppgjør ble vedtatt onsdag 7. juni, på det nyvalgte styrets første møte.

Konferanser og spørreundersøkelse

Før dette ble det avholdt konferanser der arbeidsgiverrepresentanter for alle KAs medlemsvirksomheter fikk muligheten til å komme med innspill og ønsker etter en gjennomgang av den tariffpolitiske situasjonen.

Gjennomgangen var basert på et notat (tariffnotat) som var sendt ut på forhånd og som munnet ut i konkrete spørsmål som alle virksomhetene blir bedt om å besvare.

I år svarte om lag 100 av virksomhetene på spørsmålene. Enda flere deltok på tariffkonferansene.

LES OGSÅ: – Vi skal trygge arbeidsplassene og ivareta rekrutteringen

Vedtak ble gjort 7. juni

Med utgangspunkt i medlemsvirksomhetenes ønsker, den overordnede situasjonen i norsk økonomi og med henblikk på frontfag og rammen for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, la sekretariatet fram en sak om mellomoppgjøret for styret. Vedtak som inkluderer retningslinjer for forhandlingene ble gjort 7. juni.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone