38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker

Røyken kirke i Asker er fra 1200-tallet. Foto: KA
Publisert: 30/03/2023
Riksantikvaren skal fordele midler til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851-1900. Søknadsfrist 9. juni.

– Norge har ikke mange slott og borger, men kirkene våre er blant våre mest verdifulle kulturminner innenfor arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Midlene fra Barne- og familiedepartementet er med på å sikre en viktig del av vår felles kulturarv for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Dette er den åttende utlysningen i rekken, og departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene i samråd med KA og Kirkerådet. Man har i år valgt å prioritere disse formålene:

  • middelalderkirker i stein (bygningsmessig istandsetting, brannsikring, forprosjekt murverk)
  • listeførte kirker fra perioden 1851 til 1900, for kirker i Troms og Finnmark er ikke ordningen ikke avgrenset opp til 1900 (bygningsmessig istandsetting)

Søknader om midler leveres i Kirkebyggdatabasen innen 9. juni.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone