Statlige tilskudd til kirkebygg

Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har lyst ut nye tilskuddsmidler til istandsetting og brannsikring. Søknadsfrist er 9. juni 2023.

Det er lyst ut midler til:

  • istandsetting av middelalderkirker i stein
  • brannsikring av middelalderkirker i stein 
  • forprosjektering murverk på middelalderkirker i stein 
  • istandsetting av listeførte kirker fra perioden 1851 tom. 1900 (for Troms og Finnmark gjelder alle listeførte kirker fom. 1851)

Les mer i Riksantikvarens invitasjonsbrev.

Se også pressemelding hos Riksantikvaren (30. mars 2023)

Søknadsskjemaene ligger i Kirkebyggdatabasen.

Søknadsfrist er 9. juni.

Powered by Cornerstone