KIRKEMØTET 2022:

Samles for å bygge kompetanse

Nettverk for fellesrådsledere samlet i Trondheim denne uken. Helt t.v. nettverksleder Svein Inge Thorstvedt. Ytterst t.h. Toril Solevåg fra Sula ved siden av Jan Olav Straume fra Trondheim. Foto: KA
Publisert: 22/09/2022
Nettverk for fellesrådsledere har lagt sin halvårlige samling til Trondheim under Kirkemøtet.

– Vi kombinerer arbeidet med kirkelig organisering med en samling der vi blant annet legger strategi for folkevalgtopplæringen etter kommende kirkevalg, forteller Svein Inge Thorstvedt, leder i Nettverk for fellesrådsledere.

Nettverket ble etablert i 2017 og har som hovedoppgave å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne. Arbeidet skjer i tråd med KAs strategiplan og vedtekter.

Hvert semester arrangerer nettverket en nasjonal samling, og i høst er denne lagt til Trondheim under første del av Kirkemøtet. Deltakerne følger plenumsbehandlingen av de sakene som er naturlig ut fra nettverkets mandat og plattform, mens resten av tiden brukes på kompetanseheving og strategiarbeid.

Fikk ekstra strømstøtte

Torsdag innledet KAs Marit Brandt Lågøyr til samtale om samfunnskontakt, påvirkningsarbeid og samskaping. Strømutgifter står høyt på dagsorden nå og er derfor et naturlig tema i kontakten med kommunene for mange av fellesrådene. Leder av Kirkelig fellesråd i Oslo, Dag-Erik Lannem, fortalte om hvordan de fikk økt sitt tilskudd med 10 millioner i vår.

– Dialogen med rådhuset har vært god hele veien. Det var også avgjørende for kommunen at vi satte i verk sparetiltak selv før vi ba om mer penger. Uten slike tiltak hadde vi ikke fått noe i det hele tatt, det har kommunen vært helt klar på, sa Lannem.

LES MER: Over halvparten av fellesrådene venter fortsatt på strømsvar fra kommunen

Tett kontakt med kommunen

Flere av fellesrådslederne delte erfaringer om tett og konstruktiv kontakt med kommunen, ikke minst om diakonale tiltak som svarer på lokale behov. Leder i Trondheim kirkelige fellesråd, Jan Olav Straume, fortalte hvordan han møter lokalpolitikere.

– Vi viser ikke fram endeløse plansjer om hva alle ansatte holder på med, men konsentrerer oss om hva vi har levert på. Det er det de er interessert i, og det er det som gir mulighet for økte bevilgninger, sa Straume.

Les mer om Nettverk for fellesrådsledere

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone