Ber kommunene gi strømstøtte til lokalkirken

Barne- og familieminister med ansvar for tro og livssyn, Kjersti Toppe (Sp), her under lanseringen av rapporten Kirkekontroll 2021 i desember 2021. Foto: KA
Publisert: 17/02/2022
Regjeringen sier nei til en egen strømstøtteordning for Den norske kirke, men understreker at «økende strømregninger for kirker (…) må håndteres av kommunen».

– Jeg synes det er svært uheldig om en kommer dit at de kirkelige fellesrådene ser seg nødt til å stenge kirker eller avlyse for eksempel gudstjenester på grunn av store utgifter til strøm og oppvarming, uttalte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Vårt Land nylig.

I en undersøkelse KA gjennomførte blant de kirkelige fellesrådene i januar, oppga 46 prosent å ha «betydelige økonomiske utfordringer» knyttet til strømprisen. Nesten alle disse svarte at de hadde satt i verk eller vurderte sparetiltak som senket brukstemperatur, bedre oppvarmingsstyring, redusert bruk og/eller midlertidig stenging.

KA: – Forventer at kommunene følger opp

– Kjersti Toppe er heldigvis krystallklar på at kommunene må bidra til å dekke høye strømregninger også for lokalkirken. Kommunene har fått 4,5 milliarder i økte frie midler over statsbudsjettet. Vi forventer at kommunene følger opp sine forpliktelser. Vi kommer til å følge situasjonen nøye, og vil gjerne ha tilbakemelding fra medlemmene om hvordan dette går, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr.

KA har den siste tiden jobbet for en egen strømstøtteordning for kirkelige fellesråd, på linje med den ordningen som er opprettet lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret. Årsaken er at mange kirkelige fellesråd opplevde å få nei til strømstøtte, med begrunnelsen at «kirken ikke står på lista over de som skal motta støtte». Regjeringen vil ikke lage en egen ordning, men spiller ballen over til kommunene og KS.

– Økende strømregninger må håndteres av kommunen

– Jeg vil være tydelig på at økende strømregninger for kirker ut fra dette må håndteres av kommunen. Dette ansvaret gjelder også selv om strømprisene er blitt høye, sier Toppe til Vårt Land.

Hun uttrykker likevel en viss bekymring for at kommunene ikke følger opp dette. Bekymringen deles av KA, som oppfordrer fellesråd med strømregningsutfordringer til å være frimodig i kontakten med kommunen, med utgangspunkt i den tydelige meldingen fra regjeringen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone