Ditt bidrag til en mer seriøs bygg- og anleggsbransje

Publisert: 17/01/2022

Bygg- og anleggsbransjen er ofte blitt karakterisert som en useriøs bransje med gjentatte brudd på arbeidsmiljø- og skattelovgivning. Som oppdragsgiver og byggherre kan du bidra til å øke seriøsiteten i denne bransjen. En måte å gjøre dette på er ved å stille krav i anskaffelsesprosesser og kontrakt som hindrer at useriøse aktører får tildelt kontrakt, og som sikrer at mislighold sanksjoneres.

Det er mange aktører, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden som har jobbet aktivt for å øke seriøsiteten i denne bransjen. Dette har resultert i at det er utarbeidet ulike seriøsitetsbestemmelser, med tilhørende verktøy, veiledere og maler som kan benyttes av alle. På anskaffelser.no finner du mer om dette. I tillegg er det nyttig å vite at som KA-medlem får du gratis tilgang til StartBANK – leverandørregister for bygg og anlegg som skal bidra til å redusere omfanget av useriøse aktører.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone