Halvparten mangler fungerende alarmsystem

– Alle kirker er bygg som betyr noe for lokalsamfunnet og menigheten. Derfor bør disse byggene vernes mot inntrengere som ønsker å ødelegge, sier Randi Moskvil Letmolie, avdelingsdirektør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA. Foto: KA
Publisert: 03/11/2021
Bare 47 prosent av norske kirker har installert eller fått ettersett tyverialarm siden 2017.

– Vi skulle ønsket at dette tallet var langt høyere. Heldigvis er prosentandelen med tyverialarm større for kirkebygg som er fredet eller har annet kulturminnevern, enn for alle kirkene samlet, men alle kirker er bygg som betyr noe for lokalsamfunnet og menigheten. Derfor bør disse byggene vernes mot inntrengere som ønsker å ødelegge, sier Randi Moskvil Letmolie, avdelingsdirektør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA.

Tallet, som først ble omtalt av Vårt Land, er hentet fra rapporten Kirkekontroll 2021. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter gjennomfører hvert fjerde år en kartlegging av tilstand og sikring for norske kirker. Alle kirkeeiere er bedt om å rapportere på en rekke spørsmål, blant annet spørsmål om alarmsystemer.

Nytt eller ettersett siden 2017

I tidligere rapporter har spørsmålet vært om man har tyverialarm. I år ble respondentene i stedet spurt om de har fått nytt tyverialarmsystem siden 2017 eller at eksisterende system er blitt ettersett i samme periode. 47 prosent svarer bekreftende på dette.

– Det innebærer at om lag halvparten av kirkebyggene har et fungerende tyverialarmsystem. I tillegg til dette finnes det et usikkert antall anlegg som kanskje ikke fungerer eller ikke har hatt jevnlig ettersyn, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

Satsing på brannsikkerhet

Hun påpeker at det har vært satset mye på brannsikring av norske kirker de senere årene, blant annet gjennom tilskuddsmidler fra både departementet, Riksantikvaren og KA Kirkeforsikring. I tillegg har kommunene bidratt med betydelige midler.

– Denne felles satsingen har fungert. Nå er kanskje tiden inne for å utvide satsningen til også å gjelde innbrudd, sier Letmolie.

Hele rapporten fra Kirkekontroll 2021 vil bli offentliggjort i nær fremtid.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone