KAs landsråd er i gang

KAs landsråd er samlet på Vulkan Arena i Oslo tirsdag og onsdag. Foto: KA
Publisert: 28/09/2021
På agendaen står ny strategiplan, vedtektsendringer, digitaliseringsstrategi og styrevalg.

Som eneste hovedorganisasjon i Norge med spisskompetanse på kirke, tro og livssyn, skal KA bidra til at virksomhetene på denne sektoren kan være profesjonelle arbeidsgivere, ha riktig og oppdatert kompetanse, oppleve at samfunnsbidraget deres anerkjennes bredt, få de økonomiske og rettslige rammene som trengs og få kunnskapsbasert rådgivning og bistand til å løse sine oppdrag, sa styreleder Hege Hovland Malterud da hun åpnet landsrådets møte på Vulkan Arena i Oslo tirsdag ettermiddag. 

KA har et viktig oppdrag, både for medlemmene og for samfunnet, slo hun fast.

Første møte i fireårsperioden

På åpningsmøtet hilste også Kristin Gunleiksrud Raaum fra Kirkerådet, Bjørn Arild Gram fra KS, Trond Ellefsen fra Delta, Martin Enstad fra Presteforeningen og Trond Finstad fra Fagforbundet.

Landsrådet er KAs generalforsamling og møtes annet hvert år. Representantene er valgt for fire år, og årets møte er det første i denne valgperioden.

Strategiplan og styrevalg

På sakskartet står blant annet strategiplan for perioden 2021-2025, enkelte vedtektsendringer (blant annet om adgangen til å avholde digitalt landsråd), KAs rolle i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid og valg av nytt styre.

Forhandlinger og styrevalg avholdes onsdag.

Les mer om KAs landsråd her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone