Her det nye styret i KA

KAs styre i perioden 2021-2023: F.v. Solveig Kopperstad Bratseth (1. vara), Bjørg Tysdal Moe, Hege Hovland Malterud (leder, foran), Ann Kristin Langeland, Torill Solevåg, Gard Realf Sandaker-Nielsen, Oddbjørn Eide (nestleder) og Terje Damman. Foto: KA
Publisert: 29/09/2021
Leder Hege Hovland Malterud og nestleder Oddbjørn Eide ble gjenvalgt.

– Vi har hatt et godt landsrådsmøte med mange viktige samtaler og debatter. Det nye styret har nå et solid grunnlag for arbeidet i den kommende toårsperioden, først og fremst gjennom en godt forankret strategiplan og et vitalt sekretariat, sier Hege Hovland Malterud.

Hege Hovland Malterud går nå inn i sin tredje toårsperiode som styreleder i KA etter valget på landsrådet (generalforsamlingen) onsdag ettermiddag. I åpningstalen sin tirsdag formiddag la hun vekt på kirkens lokale rolle, aktivitet og tilstedeværelse.

– Det er der hele vårt liv blir rommet av troens mysterium og der livet kan bøtes og lappes og heles. Og det er der – lokalt – også organisasjonene har sine møter med de menneskene de er til for. Det er der kirken er en del av resten av lokalsamfunnet, der kirken og organisasjonene regnes med som en selvsagt og naturlig del av frivillig og ideell sektors helt avgjørende bidrag i kommunens tjenester, aktivitetstilbud og arenaen for fellesskap og deltakelse.

Malterud jobber som direktør i Barne- og familieetaten i Oslo kommune og har tidligere blant annet vært avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hun har styreerfaring fra blant annet Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo og Norges KFUK-KFUM.

Oddbjørn Eide, som til daglig er kirkeverge i Stjørdal, kom inn i styret for to år siden og rykket opp som nestleder i slutten av 2019. Han har vært leder i Norges Kirkevergelag og var en del av Müller-Nilssen-utvalget om kirkelig organisering. Også han ble gjenvalgt av landsrådet, sammen med tre andre styremedlemmer.

To styremedlemmer er helt nye, mens ett medlem går fra varaplass til fast plass.

Styret i KA velges av landsrådet for to år av gangen. Styret for perioden 2021-2023 ble valgt på den andre og siste dagen av landsrådets møte.

Styret i KA består nå av:

  • Leder: Hege Hovland Malterud (gjenvalgt)
  • Nestleder: Oddbjørn Eide (gjenvalgt)
  • Ann Kristin Langeland (gjenvalgt)
  • Bjørg Tysdal Moe (ny)
  • Gard Realf Sandaker-Nielsen (gjenvalgt)
  • Toril Solevåg (vara i forrige periode)
  • Terje Damman (ny)

Varamedlemmer:

  • Solveig Kopperstad Bratseth (ny)
  • Aslak Wegge (ny)
  • Gunhild Tomter Alstad (ny)

KAs landsråd vedtok også ny strategiplan (2021-2025) for organisasjonen, gjorde endringer i vedtektene og definerte KAs rolle i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone