Nasjonal medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke

Foto: People Creations/Pikwizard
Publisert: 04/07/2021
Sendes ut i slutten av september. KA, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd utgjør styringsgruppen.

– En nasjonal undersøkelse bidrar til at det settes inn målrettede tiltak som kan gjøre Den norske kirke til en bedre arbeidsplass. Det er derfor viktig at flest mulig av medarbeiderne deltar, sier direktør i KAs arbeidsgiveravdeling og leder i styringsgruppen for nasjonal medarbeiderundersøkelse, Ingrid B. Tenfjord.

I slutten av september sendes en arbeidsmiljøundersøkelse ut til alle ansatte i Den norske kirke, uavhengig av hvilken virksomhet de er ansatt i. Dette vil ikke koste fellesrådene noe, og arbeidsgiverne får tilgang på svarene fra sine ansatte så lenge mer enn fem personer i virksomheten svarer på undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelser er et verktøy som kan brukes i det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø som arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere. Den kommende undersøkelsen er den andre nasjonale undersøkelsen blant alle ansatte i Den norske kirke. Den første ble gjennomført i 2012, og rapporten kan leses her.

I styringsgruppen for undersøkelsen er KA, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Nettverket for kirkelige fellesråd representert. I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe der representanter for fagforeningene Fagforbundet, Creo, Delta, Presteforeningen, KUFO/Diakonforbundet og hovedverneombudet for rDnk er med. Konsulentselskapet Rambøll er engasjert for å gjennomføre undersøkelsen.

Styringsgruppen

  • Direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord (leder for styringsgruppen)
  • Norges kirkevergelag v/kirkeverge i Vadsø, Michael S. Møller
  • Leder i Nettverk for kirkelige fellesråd, Svein Inge Thorstvedt
  • Direktør i Kirkerådets administrasjonsavdeling, Jan Rune Fagermoen
  • HR-sjef i Kirkerådet, Maude Chinhengo Hals
  • Seniorrådgiver i KA, Linn Maria Kierulf

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone