Ber om innspill til KAs rolle i digitalisering av kirken

– KAs rolle vil være å ivareta fellesrådenes interesser i utviklingen av nye digitale fagsystemer, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 30/06/2021
Flere ønsker at KA skal ta en formell rolle på vegne av fellesrådene i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. Forslag er ute på høring.

– Flere av våre medlemmer etterspør et tydeligere engasjement og en nærmere avklaring av KAs rolle i digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke. Det samme aktualiseres av det kommende statlige bevaringsprogrammet for kirkebygg, der KA har vært en plogspiss for utvikling av digitale løsninger gjennom snart 20 år, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA.

«Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken. Digitalisering av oppgaver og tjenester handler både om økt service og tilgjengelighet for medlemmer og innbyggere og om å effektivisere arbeidet for medarbeidere og frivillige.» Slik beskrives det pågående arbeidet med digitalisering av Den norske kirke på Kirkerådets nettside.

Foreslår nytt strategimål

I perioden 2014-2018 var KA en av arkitektene bak det som da ble omtalt som Den norske kirkes IKT-satsing. Arbeidet ble gjort sammen med Kirkerådet. KA deltok blant annet for å ivareta fellesrådenes interesser og sørge for at de var på med forholdsmessig og på like vilkår som Kirkerådet.

Deretter inntok KA en mer tilbaketrukket rolle, for å underbygge at det er fellesrådene som vet hva de trenger og derfor selv bør drive arbeidet framover. I denne tiden har KA derfor ikke vært del av de styrende organer av det som nå heter digitaliseringsprosjektet, men har deltatt i områdegruppe som systemeier for Kirkebyggdatabasen.

Etter 2018 har prosjektet utviklet seg i en god prosess mellom Kirkerådet og fellesrådene. Samtidig er spørsmålet om KAs rolle kommet opp igjen etter innspill fra mange av medlemmene. Det foreslås nå at følgende mål tas inn i strategiplanen som skal behandles på landsrådet i september: «Understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på å ivareta lokalkirkelige behov».

Hver virksomhet bestemmer selv

Det vurderes også noen konkrete vedtektsendringer dersom det gis bred tilslutning til dette.

– Vi vurderer det slik at KA nå igjen bør engasjere seg i dette arbeidet, men dette må være bredt forankret hos fellesrådene. KAs rolle vil være å ivareta fellesrådenes interesser i utviklingen av nye digitale fagsystemer. Hver virksomhet vil som i dag selv bestemme hvilke løsninger de ønsker å ta i bruk og være knyttet opp til, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Høringen gikk ut til de kirkelige fellesrådene 25. juni og har svarfrist 20. august.

Les notatet her. Link til svarskjema ligger nederst på side 5.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone