Frivilligheten i kirken får endelig koronamillioner

– Denne saken viser hvorfor det er et problem at enheter innenfor Den norske kirke ikke får lov til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, sier Jens A. Bjelland i KA. Foto: KA
Publisert: 22/06/2021
Menighetene i Den norske får 18 millioner til å styrke frivilligheten. Pengene er en del av et tilskudd som ble lovet i januar.

– Dette er en ordning sommer kommer sent, men godt. Vi skulle ønske den var på plass før, men når den kommer, er vi glade for det, sier seniorrådgiver Jens A. Bjelland i KA til Vårt Land, som meldte nyheten først.

«Midlene vil bli tildelt Kirkerådet som vil stå for videreformidling til menigheter i Den norske kirke som har hatt merkostnader eller mindreinntekter som følge av Covid-19 pandemien. Midlene skal brukes til menighetenes frivillige virksomhet», heter det i en pressemelding fra regjeringen mandag.

Står utenfor Frivillighetsregisteret

I pressemeldingen forklarer kulturminister Abid Raja (V) hvorfor Den norske kirke ikke kunne søke ordinære stimuleringsmidler på linje med resten av det som i høringsnotatet kalles «frivillighets- og idrettssektoren».

– Det utføres en betydelig frivillig innsats i Den norske kirke som for eksempel arbeid for barn, unge og eldre, musikkaktiviteter og nærmiljøaktiviteter. Regjeringen vil derfor at menigheter i Den norske kirke skal kunne inngå i Kulturdepartementets stimuleringsordning, men som et eget tilskudd siden Den norske kirke ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret, sier Raja.

– Det er gått fem måneder siden disse midlene ble lovet, og vi har purret på departementet flere ganger for å få vite hvordan ordningen ville bli innrettet. Selv om det meste er kommet på plass de siste dagene, er det fortsatt detaljer som ikke er avklart, sier Jens A. Bjelland i KA.

– Saken viser med all mulig tydelighet hvorfor det er et problem at enheter innenfor Den norske kirke ikke får lov til å registrere seg i Frivillighetsregisteret.

Har dialog med departementet

Da Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2007, hadde Norge statskirke. Den norske kirke ble nektet registrering, ettersom loven sier at «aktiviteter organisert av det offentlige» ikke regnes som frivillig virksomhet.

Selv om stat og kirke nå er skilt, holdes Den norske kirke utenfor registeret. Andre trossamfunn får imidlertid lov til å registrere seg, med de fordelene det gir. KA ser stadig urimelige utslag av denne forskjellsbehandlingen og har lenge jobbet politisk for at Frivillighetsregisteret skal åpnes for enheter i Den norske kirke.

– Vi har god dialog med regjeringsapparatet om dette og ser fram til å møte Kulturdepartementet i august, sier Bjelland.

– Frivillighet er avgjørende for kirken

Ifølge Kirkerådet var det før pandemien 100.000 mennesker tilknyttet det frivillige arbeidet i Den norske kirke.

– Frivillighet er avgjørende for Den norske kirke. Jeg håper så mange som mulig kommer tilbake til det frivillige arbeidet når samfunnet nå åpner opp igjen, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, i en pressemelding.

Kirkerådet vurderer nå hvordan de 18 millionene kan brukes for å styrke det frivillige arbeidet knyttet til åpne kirker, diakoni, fellesskap for barn og unge og kulturaktiviteter.

– Kirkerådet har ikke mottatt tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet ennå, men jobber med hvordan pengene skal fordeles for å styrke det frivillige arbeidet i lokalkirken, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone