Sjekkliste: Oppfølging av kirkebygg og naturfare

Publisert: 15/12/2020

Vet du dette? Dette bør du og din virksomhet vite:

  • Ligger kirkebygg eller gravplass i innenfor eksisterende aktsomhetssoner eller faresoner for skred eller flom?

  • Kjenner du kontaktperson for beredskap i din kommune?

  • Har du kjennskap til kommunenes beredskapsplan?

  • Inngår beredskap for kirkebygg og gravplass i kommunens beredskapsplan for skred og flom?

  • Er det gjennomført en ROS-analyse for kirkebygg og gravplass der naturfare inngår?

  • Har kirkeverge etablert egen beredskapsplan for kirkebygg og gravplass med tilhørende tiltakskort for aktuell naturfare som hendelse?

  • Er virksomheten informert om beredskapsplan og tiltakskort?

  • Er det oppgaver som tillegges kirkeverge/kirkeeier i en beredskapssituasjon?

  • Er det utført tilstandsvurdering av ev. eksisterende sikring, f.eks. mur omkring kirken?

  • Er f.eks. sandsekker eller annen midlertidig sikring tilgjengelig for utlegging ved varsel om flom? 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone