Eksempler: Hendelser som har påvirket kirker og gravplasser

Publisert: 14/12/2020

Flåm kirke, Flom 2014.

Under flommen i 2014 flommet elva inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirken har ligget på samme sted siden 1670. Kirken hadde en intakt, gammel mur rundt kirkebygget som hindret utvasking av gravplass og enda større skader, men vannmengden medførte store skader på kirkegulvet. Det hadde lenge vært planlagt å heve gulvet i kirka.

I etterkant av hendelsen fikk Aurland kommune bevilgninger fra NVE til å sette i stand og sikre kirken. Gulv og fundament ble i etterkant hevet 30-40 cm. Det gamle elveløpet var ødelagt og NVE utførte flomsikring og reetablering av elveløpet i etterkant av hendelsen.

Veileder: Håndtering av naturfare for kirkebyggFigur 16: Under arbeid med heving av gulv.Foto: Monica Finden, Aurland kommune

 

Veileder: Håndtering av naturfare for kirkebyggFigur 17: Under arbeid med heving av gulv.Foto: Monica Finden, Aurland kommuneVeileder: Håndtering av naturfare for kirkebyggFigur 18: Flåm kirke etter heving av gulv.Foto: Kjersti Ellewsen, Riksantikvaren.               

Ramnes kirke, Re kommune 2012

Et leirskred løsnet i mai 2012 ved nordvestre kant av Ramnes kirkegård i skråningen ned til Ramneselva. Skredets bakkant var 5-6 meter fra kanten av kirkegården, bare 7-8 meter fra kapellet.

Det var kjent at det er utfordringer med grunnforholdene i Ramnes. Re kommune har fått bistand fra NVE til kartlegging av skredfare samt sikringstiltak. Kirken tilhører området som er inkludert i kartleggingen.  

Tillerskredet, kvikkleireskred Trondheim, 1816

Den 7. mars 1816 gikk et stort ras i Tiller, hvorved 15 mennesker og adskillige husdyr omkom. Flere gårde, møllebruk, sagbruk og broer, hvoriblandt den store Tillerbro, strøk med. Under denne katastrofe blev også bygdens kirke begravet. En svær jordmasse styrtet i Nidelven og fylte den i mere enn 1/2 mils strekning. Ved Øvre Leirfoss i nærheten av Trondhjem bortrevet damme og lenser, et sagbruk og et møllebruk. Før skredet var der meget regn.

Sitat fra Åringerne i Trøndelag ved Ole Nordgård 1920

Den i 1801 - 1802 nybygde Tiller kirke stupte utfor raskanten, og ble borte. Det måtte være noen forferdelige øyeblikk da kirken med tårnet først under klokkeringing sank i dypet og gravene på kirkegården åpnet seg. En kan av regnskapene se at det er innkjøpt spiker for å reparere likkister som var rast ut. Det eneste som er funnet igjen fra kirken er en nattverdsdisk (Strinda historielag, 2017).

Flom Sør-Fron, 2013

I Sør-Fron ble flere hundre år gamle levninger utgravd i forbindelse med stor flom i 2013. Gravene lå 3 meter dypt før flommen.  Levningene lå strødd utover et jorde og langs veien til E6.

Veileder: Håndtering av naturfare for kirkebyggFigur 19  Foto: Tore Tagestad / Dølen

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone