Kirkelederen: Siri Bloch Lindtveit (46)

Siri Bloch Lindtveit har vært styreleder for Sønsdagsskolen Norge siden 2016. Foto: Privat
Publisert: 12/11/2020
Styrelederen i Søndagsskolen Norge finner det utfordrende å gjøre arbeidet på nye måter, og kobler gjerne av med en tv-serie eller podkast.

Hvem: Siri Bloch Lindtveit, styreleder i Søndagsskolen Norge. Ble valgt første gang i 2016. Har rundt 40 ansatte over hele landet.

Hva var din motivasjon for å bli styreleder? 
– Å få jobbe med det viktigste av alt, å fortelle om Jesus til barna. Det å få være med å legge til rette for at barn i Norge kan få høre hvem Jesus er og hva han har gjort, er viktig for meg. Jeg ønsker å være en styreleder som er tett på arbeidet som drives i organisasjonen. 

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året?
– Som for så mange andre organisasjoner har pandemien gjort noe med arbeidshverdagen til ansatte. Det er en utfordring å gjøre arbeidet på nye måter, og da særlig det å treffe ledere i de forskjellige søndagsskolen og barnegruppene. Søndagsskolen som organisasjon er i endring. Generalforsamlingen i  2019 gjorde vedtak om at kretsleddet skal opphøre, slik at dette året har det vært kretsårsmøter over hele landet, der det har vært krevende og gode samtaler. Landsstyret har ønsket å være med på kretsårsmøtene i den grad det har vært mulig. Det å være i en slik endringsprosess er krevende og spennende. Vi i Søndagsskolen ønsker å gjøre dette for å bli en organsisasjon som kan være bærekraftig inn i fremtiden. 

Hvor mye kontakt har du med generalsekretæren? 
– Organisasjonen har hovedkontor i Oslo, og jeg bor på Klepp og jobber som daglig leder i menighet, slik at jeg treffer generalsekretær og eller noen i lederteamet én til to ganger i uken, enten på møte, mail eller telefon. Vi diskuterer små og store saker, og jeg opplever at det er en styrke at vi har en så åpen og god dialog.

Hva er det vanskeligste med vervet ditt?
– Generelt synes jeg det er vanskeligst å være leder når forventninger i ulike deler av organisasjonen ikke er helt avklart. Men jeg synes vi jobber godt i Søndagsskolen Norge, og jeg tror vi har unngått store uklarheter. Vi jobber godt sammen som styre, og styret jobber godt med administrasjonen.

Hvordan kobler du av fra jobb og forpliktelser?
– Når jeg kobler av ved å se en serie på Netflix eller podkast. Favoritten er Aftenblad-bla.

Hva er ditt beste ledertips?
– Våg å vise at du ikke mestrer alt, og at du derfor er avhengig av alle som er med på laget ditt for å nå målene som er satt.

Møt flere kirkeledere her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone