Etterlyser tydelige signaler om kommunenes ansvar for kirken

Avdelingsdirektør Øystein Dahle og administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs. Skjermdump fra stortinget.no
Publisert: 23/10/2020
KA er fornøyd med regjeringens forslag til tilskudd til Den norske kirke og til kirkebyggene, men ber Stortinget være like klar på forventningene til kommunenes bidrag.

Administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter deltok i statsbudsjetthøring i familie- og kulturkomiteens fredag morgen. Se opptak av høringsinnlegget her.

Her er høringsinnlegget:

Ved Kirkemøtets avslutning forrige søndag fikk kirken takk fra statsministeren for å «gjøre hverdagen tryggere i en tid som er vanskelig for mange». Det ble satt pris på! Og takk tilbake til regjeringen for å ha opprettholdt tilskuddet til tros- og livssynssamfunnene under koronastengningen av kirkene i vår.

Så til budsjettforslaget: Vi har vært ekstra spente i år som følge av ny trossamfunnslov. Våre vurderinger er: 

Vi er godt fornøyde med statens rammetilskudd til Den norske kirke.

Også forslaget til statlige bevilgninger til kirkebygg holder høyden. Det er bra, for behovet er stort – og forventningene er nå skrudd betydelig opp etter tilskuddene for 2019 og 2020.

Når blir 2021 et avgjørende år. Det er nå det store prosjektet må rigges. Det må blinkes ut tydelige mål og strategier for statens del av vedlikeholdsløftet i tett dialog med kirke og kommune, slik at innretningen blir forutsigbar, treffsikker og rettferdig. Vi ber komiteen om å opprettholde presset i saken.

Som del av riggingen, må Kirkebyggdatabasen oppgraderes. Vi ber derfor om påplussing av tilskuddet til KA med 2 millioner. Den har vært viktig i den statlig satsning siden 2005 og er et must for en effektiv kirkebyggforvaltning. Få andre bygg i dette landet involverer så mange aktører og forvaltningsnivåer – kirkeeiere, kommuner, statlige og kirkelige myndigheter. Skal alle nå løfte sammen, må alle ha tilgang til samme database med god funksjonalitet, høy tilgjengelighet og integrasjon til andre fagsystemer. 

Til slutt: Der regjeringen virkelig skuffer stort, er når det gjelder signaler til kommunene. Slike signaler er helt fraværende i dette budsjettforslaget.

Det ikke på noen måte nok at staten viderefører sitt eget rammetilskudd til kirken. Stortinget må være like helhjertet og krystallklar i sine forventninger til kommunene, som bidro med over 4 milliarder av de offentlige tilskuddene til kirken i fjor. 

Dette må rettes opp, og vi utfordrer komiteen til å være vaktbikkjer for ny trossamfunnslov inn mot alle partigrupper og komiteer. Uten at kommune etterlever sine forpliktelser, blir det verken noe samlet løft for kirkebygg – eller en folkekirke som fortsatt gjør «hverdagen tryggere for folk i tider som fortsatt vil være vanskelig for mange».

Takk for oppmerksomheten!

Les alle KAs saker om statsbudsjettet!

Les KAs høringsnotat til kulturkomiteens behandling av forslaget til statsbudsjett.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone