Kirkelederen: John Grimsby (61)

John Grimsby er kirkesjef i Asker. Foto: Bo Mathisen
Publisert: 19/10/2020
Kirkesjefen i Asker har en allsidig hverdag, et ønske om å formidle Guds kjærlighet og omsorg og en lengsel etter etter gammelt hus i Spania.

Hvem: John Grimsby, kirkesjef i Asker siden 2017. Leder en stab med  litt over 100 ansatte.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
– Den er like allsidig som arbeidsoppgavene er for en kirkeverge. På dagtid arbeider jeg mye i møter med ledere og ansatte – på ettermiddag og kveld i samvirke med frivillige og folkevalgte.

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året? 
– Et fellesråd skal legge til rette for alt som kan vekke og nære det kristelige liv i menighetene og enhetene våre. Formuleringen tilhører den gamle kirkeloven, som fra årsskiftet blir erstattet av ny trossamfunnslov. Men oppdraget er det samme: Å formidle Guds kjærlighet og omsorg for mennesker. Asker kommune har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av våre lokalsamfunn. Det utfordrer oss som kirke og menigheter til å konkretisere den kristne forvaltertanken. Dessuten skal vi bli enda flinkere til å samhandle på tvers av fellesråd, menighetsråd og frivillighet. Ikke minst om de 14 kirkebyggene våre i Asker. Kirkebyggene tilhører alle som bor i soknet.

Hva er det beste ved jobben din?
– Allsidig, og sjelden et kjedelig øyeblikk. Med den beste ledergruppen som en kirkesjef over hodet kan ønske seg.

Hva er det vanskeligste ved å være leder?
– Å se alle medarbeiderne, i betydning å se deres arbeidshverdag slik de selv ser den.

Hvordan kobler du av fra jobben?
– Løpeturer i marka og all slags friluftsliv. Og så lengter vi tilbake til det gamle huset vårt i Villajoyosa i Spania. I nesten 30 år har vi hatt tilhold i den byen. Nå har vi ikke kunnet se til huset siden februar. Vi håper det snart åpner seg muligheter igjen for alle som har sted de lengter til.

Hva er ditt beste ledertips?
– Jeg forsøker å være til stede der jeg til enhver tid er. Og så tror jeg det er viktig å tenke langsiktig og holde seg i god fysisk form. Da tåler vi mer. Og så er jeg veldig glad for å ha en Nina å være gift med!

Møt flere kirkeledere!

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone