Søker barnehager til digitale workshops om inkluderende arbeidsliv

Foto: KA
Publisert: 10/06/2020
– Jeg vil oppmuntre barnehager i KA til å bli med på dette, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev.

«Vi søker kontakt med virksomheter som vil dele sin kunnskap og erfaring med oss. Dette vil danne grunnlaget for fremtidens IA-arbeid i barnehagene. Det vil være nyttig å få erfaringer fra alle typer barnehager (eierform, størrelse, plassering), og barnehager med ulike opplevelser og erfaringer fra arbeidet våren 2020», skriver KS på nettsiden til IA bransjeprogram barnehage.

KA er involvert i det såkalte bransjeprogrammet for barnehager, som er en del av oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Forhandlingsleder Marianne Liaklev sitter i både styringsgruppen og arbeidsgruppen, mens seniorrådgiver Linn Maria Kierulf er vara begge steder.

Høyere sykefravær enn gjennomsnittet

IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Et konkret mål er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Det legemeldte sykefraværet i barnehagene er 8 prosent, noe som er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet. Fraværet utgjorde i fjor mer enn 1,4 millioner tapte dagsverk. Et sentralt mål med arbeidet som nå er igangsatt, er å forebygge og redusere fravær og frafall.

90 minutters workshop

Arbeidsgruppen for bransjeprogrammet hadde opprinnelig planlagt workshops rundt i landet, men nå blir det i stedet digitale møtepunkter mellom arbeidsgruppen og den enkelte barnehage.

– Jeg vil gjerne oppmuntre barnehager med KA-medlemskap til å bli med på dette. Alle innspill er verdifulle, og det er viktig at bransjeprogrammet baserer seg på erfaringer fra hele det mangfoldige barnehagelandskapet, sier Marianne Liaklev.

Workshopen vil vare om lag 90 minutter, og arbeidsgruppen ønsker at barnehagene skal møte partssammensatt.

Se mer informasjon hos KS.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone