Jobber for et bedre arbeidsliv i barnehagen

Linn Maria Kierulf (t.v.) og Marianne Liaklev fra KA deltar i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall på barnehagesektoren. Foto: KA
Publisert: 11/03/2020
KAs Marianne Liaklev og Linn Maria Kierulf er med når partene i arbeidslivet tar et krafttak for mindre sykefravær og lengre yrkesløp i barnehagen.

– Det har over tid vært et for høyt sykefravær blant ansatte i barnehagene. Derfor er det positivt at regjeringen har tatt initiativ til at partene sammen skal finne gode tiltak som kan redusere fraværet, sier KAs Marianne Liaklev.

Sammen med kollega Linn Maria Kierulf er hun involvert i det såkalte bransjeprogrammet for barnehager, som er en del av oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Liaklev sitter i både styringsgruppen og arbeidsgruppen, mens Kierulf er vara begge steder.

1,4 millioner tapte dagsverk

IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Et konkret mål er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Det legemeldte sykefraværet i barnehagene er 8 prosent, noe som er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet. Fraværet utgjorde i fjor mer enn 1,4 millioner tapte dagsverk. Et sentralt mål med arbeidet som nå er igangsatt, er å forebygge og redusere fravær og frafall.

Starter med workshops i vår

Styringsgruppen ledes av KS. I tillegg til KA er Virke, LO, Fagforbundet, Unio, Utdanningsforbundet, YS og Delta, Norlandia (Spekter), Private Barnehagers Landsforbund, KA, FUS barnehagene samt representanter fra Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet med.

– Vi er glade for at KA er invitert med, sier Marianne Liaklev. – I tillegg til at vi kan bidra med vår kompetanse inn i arbeidet, innebærer det at de barnehagene som er medlemmer hos oss kan få nyte godt av det som kommer ut av dette, både kunnskap, ressurser og nyttige verktøy.

De overordnede målene for prosjektet er forebyggende arbeidsmiljøarbeid, redusert sykefravær og redusert frafall. I første omgang har arbeidsgruppen invitert barnehager i fylkene Oslo, Vestland, Vestfold og Troms til workshops nå i vår.

Barnehagebransjen er én av sju bransjer som er valgt ut for spesiell satsing i perioden 2019-2022.

 

FAKTA: Barnehagebransjen

  • 94.500 ansatte hvorav 88 prosent er kvinner.
  • Totalt 5.800 virksomheter med stor variasjon i eierform.
  • Det legemeldte sykefraværet er på 8 prosent (63 prosent høyere enn gjennomsnittet).
  • I 2018 utgjorde sykefraværet i barnehager om lag 1.434.000 tapte dagsverk.
  • Stor grad av trivsel i arbeidet.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone