Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Publisert: 11/05/2020
Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.

Veilederen som nå er publisert gir råd om smittevern når tilsatte i Den norske kirke utøver sjelesorg eller har andre en-til-en-samtaler i personlig fremmøte i kirkens lokaler. Den omfatter også dåpssamtaler, vigselssamtaler og sørgesamtalertaler der det kan være mer enn én samtalepartner.

Premisset er at det ikke skal tilbys samtaler i kirkelige lokaler med personer som har covid-19 eller der det er mistanke om dette.

Hovedprinsipper i de alminnelige smitteforebyggende tiltak vil også være retningsgivende for personlige samtaler:

  • Tilstrekkelig avstand og tilrettelagte lokaler
  • Syke personer skal ikke inviteres til samtaler i kirkelige lokaler
  • Gode rutiner for hygiene og renhold
  • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar

Arbeidet med veilederen er gjort i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Diakonforbundet, Presteforeningen og Fagforbundet Teologene har også vært konsultert.

LINK: Smittevern for sjelesorgsamtaler og andre én-til-én-samtaler mv. i menigheter i Den norske kirke

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone